Svenskt Modellflyg



 
Webbmasters

Rasmus Geidnert

Danjel Nyberg

Född: 1980-07-11
Flyger: Både RC helikopter och flygplan och det ska helst vara el-drivet.
Samt börjat flyga lite fullskala Segelplan på SSFK - www.ssfk.se.

Se Rasmus personliga sida
Skicka mail till Rasmus
Född: 1975-09-02
Flyger: Både RC helikopter och flygplan. (börjar också bli elflyg fantast)

Se Danjel's personliga sida
Skicka mail till Danjel



Crew

Philip Thulin

Moderator, hjälper till att hålla ordning.
Född: 1984-10-09
Flyger:

Se Philips personliga sida
Skicka mail till Philip



Jonas Leander

Moderator, hjälper till att hålla ordning.
Född:
Flyger:

Se Jonas personliga sida
Skicka mail till Jonas



Victor Granath

Moderator, hjälper till att hålla ordning.
Född: 1989-08-10
Flyger: el flyg och bensin

Se Granaths personliga sida
Skicka mail till Granath



Toni "flightace" Magnusson

Moderator, hjälper till att hålla ordning.
Född: 1968-01-24
Flyger:

Se Toni's personliga sida
Skicka mail till Toni