Svenskt Modellflyg 
2018-07-02
Säljes:  Seglare ST340.              Pris: 2800  
cjo
Skicka mail

Ort: Berga
Kalmar
Hej,
Elseglare ST340, spännvidd 3,4 meter
Konstruerad och byggd av Anders Robertsson, Linköping. Se artikel i MFN
2 skev + broms i var vinghalva
Höjd och sida
totalt 8 servon

Vladimir bag till vingarna

RFM 18,5 x 12 prop