Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Flygfält vs naturskyddsområde
2018-11-23 12:11:14
Flygfält vs naturskyddsområde    
Thomas A
Skicka mail
AKMG i Göteborg förlorar som några kanske vet sitt fält i Torslanda (se artikel i Modellflygnytt nr 2 2016). Det här är efter att Mark- och miljödomstolen slagit fast att modellflyget "försämrar bevarandestatusen" för ett par fågelarter i ett närliggande Natura 2000-område.

I samband med det här fick vi klart för oss att de här områdena har fått en stark ställning i domstolarna, och att den som är granne till ett Natura 2000-område lätt kan få bekymmer.

Det är tre år sen domstolens utslag, men klubben har fortfarande inte fått klart med något nytt fält. Det har funnits flera förslag men de har stupat på bl.a närheten till Säve flygplats, eller till ett fågelskyddsområde, eller att "det här är kommunal mark avsedd för jordbruk och då får den inte användas till annat"!

Nu undrar jag om det finns något modellflygfält i närheten av ett Natura 2000-område (eller annat naturskyddsområde), och vad man isåfall har för erfarenheter? Det finns gott om såna här områden, titta på kartverktyget "Skyddad natur" hos Naturvårdsverket så får ni se. Alltså, om AKMG hittar ett fält i närheten av t.ex. ett Natura 2000-område, är det möjligt att ha ett flygfält där eller är det s.a.s. kört från början?   2018-11-23 15:52:19
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Mr J
Skicka mail
Samma sak hände med RadioFlygKlubben Kometens fält i Lomma.
Skytteklubben som ligger precis bredvid protesterade vilt eftersom det planerade fågelskyddsområdet också inkluderade deras område, och eftersom dom var många fler medlemmar så flyttades gränsen ca: 50 meter så att deras verksamhet kunde fortsätta. Flygklubbens protester (mindre än 10 medlemmar) brydde sig de styrande inte om.

Resultatet blev döden för klubben.

/\/\vh // /\/\r J.

2018-11-23 16:27:36
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
airfoil
Skicka mail
 
Citat från: Thomas A
AKMG i Göteborg förlorar som några kanske vet sitt fält i Torslanda (se artikel i Modellflygnytt nr 2 2016). Det här är efter att Mark- och miljödomstolen slagit fast att modellflyget "försämrar bevarandestatusen" för ett par fågelarter i ett närliggande Natura 2000-område....


Jag har ett ytterst vagt minne av att det i samband med något fältproblem för ett antal år sedan gjordes en undersökning där det visade sig att fåglarna inte brydde sig om modellflyg alls.

Varför inte kontakta SMFF och höra Er för, och jag undrar om det inte t.o.m. skrevs om det i Modellflygnytt.

Sedan kan jag ju bara berätta att hos oss, som inte har något bekymmer av fågelskyddskaraktär, finns vipor, vråkar (minst ett par iaf), kråkor, måsar, kajor och - vad vore ett flygfält utan sånglärkor. De bryr sig inte heller om våra plan. I synnerhet inte sädesärlorna som inte verkar ett dugg rädda för något.

Ett superminne jag har är från när jag termikflög min elseglare i samma blåsa som ett vråkpar.

Jag tänker att hänvisa till fågelskydd för att förbjuda modellflyg känns överambitiöst.

2018-11-23 16:45:56
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
reparatörn
Skicka mail
Har väl inget att komma med, men ville bara ge lite info hur fågelskyddsområden betraktades i Nordamerikatt. Debatten om att modellflyg skulle störa/irritera häckande fåglar fördes även där. Klubben jag tillhörde då hade en liknande debatt med naturälskare. Klubben valde då att kontakta en erkänt skicklig ornitolog, och fick veta följande:

- Var fågelskyddsområdet redan etablerat innan modellflygverksamheten började, kunde modellflyg vara skadligt (irriterande) för fåglarna.

MEN

- Var modellflygfältet först på plats, var det föga troligt att pippifåglarna skulle bli uppjagade. Fåglarna reagerar i huvudsak på ändringar i miljön. Vilket innebär (låter kanske otroligt, men så var det) att om modellflygandet skulle upphöra, så skulle det i sin tur kunna stressa fåglarna.....eftersom de skulle exponeras för en "ny" miljö.

Bara mina två cents...


Douglas

"Han är galen Lew. Han bygger leksaksflygplan". Kapten Frank Towns (Jimmy Stewart) i den första filmen "Flight of the Phoenix".

2018-11-24 18:08:42
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Thomas A
Skicka mail
Jo att fågelstörningar är trams vet vi ju, men efter en massa turer har alltså domstolen bestämt att modellflyg stör fåglar och att vårt fält därför är förbjudet att flyga på.  Vi är liksom förbi förnuftsresonemang nu. Vi har hoppats på hjälp från kommunens fastighetskontor med att få fram ett nytt fält, men det har  bara blivit förhalningar  och käppar i hjulet.

Vad jag undrade var om det finns något modellflygfält förutom Torslanda som är granne med ett Natura 2000 område och vad man isåfall har för erfarenheter? Alltså, är det möjligt att det kan fungera eller är det så att fågelfolketet alltid får bestämma? I våra trakter finns det såna här fågelskyddsområden överallt, och fågelöreningarna har jobbat hårt för att få AKMG bortkörda från Torslanda.

2018-11-26 08:54:32
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Gee_Bee
Skicka mail
Skärm och/eller hängflyg ha haft samma problematik. Det har varit många turer om detta så jag vet inte vad som gäller just nu. Ta kontakt med Lars Ekstedt på Flygsportförbundet och kolla hur det gått. Det borde rimligtvis finnas fördelar med samordning mellan de olika flygsportgrenarna i dessa frågor.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2018-11-28 21:15:26
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
bem
Skicka mail
Hej,

Jag är medlem i en flygklubb och en modellflygklubb vars flygfält ligger inom ett naturvårdsområde (natura 2000 område) och flygfältet ligger även inom ett kulturreservat (vars syfte är att bevara flygfältet såsom det såg ut under andra världskriget). Vi brottas således både med naturvårds- och kulturvårdsintressen. Det finns även 4 st naturreservat i närheten.

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/brattforsheden.html

Zooma in i kartan längst ner på sidan så ser du flygfältet och gränserna för naturvårdsområdet resp. kulturreservatet.


Flygfältet byggdes av flygvapnet 1939-1941/42 och användes flitigt under andra värdskriget. Under 1950-talet avtog flygvapnets aktivitetet på fältet (eftersom flygvapnet gick över till jetflygplan) för att i stort sett avta helt under 1960-talet. I början på 1960-talet bildades en lokal flygklubb som senare bytte namn och som än idag är verksam på flygfältet. Modellflyg har bedrivits sen 1950-talet på fältet, först friflyg och sen ca 1970 även radioflyg i organiserad form i klubbregi, två modellflygklubbar har sen dess nyttjat flygfältet för modellflyg, från olika platser under årens lopp på flygfältets område. Idag betalar de två modellflygklubbarna en årlig avgift till flygklubben för att få nyttja deras mark (de äger banan och ca 50m meter vid sidan av landningsbanan plus lite ytterligare ytor på fältet och även hangarområdet inkl hangarer). Naturvårdsområdet bildades 1984, Kulturreservatet bildades 2003.
Länsstyrelsen lät 2017 ett konsultföretag göra en värdering av flygklubbens verksamhet och vad deras mark, hangarer, flygplan osv var värda för att ev. kunna expropriera marken så att flygklubbens verksamheten skulle kunde avvecklas.
Kulturreservat och den verksamhet som pågår enligt dess syften skulle bli den allenarådande verksamheten på fältet tillsammans med verksamhet enligt naturvårdsområdets syften.
I det här fallet är det de kulturvårdande syftena i första hand som kan tränga undan annan verksamhet som fullskalaflyg och modellflyg. Jag har aldrig hört att naturvårdande syften framförts för att tränga undan flygande verksamhet på just det här fältet. Men det är väl inte omöjligt att Länsstyrelsen även kommer att hävda naturvårdande syftena som argument för att flyg på fältet ej är lämpligt längre, trots att det flugits på fältet sen det kom till vid andra världskriget.
För den som är intresserad kan följa lite om flygklubbens kamp för att få fortsätta starta och land från sin egen mark (landningsbanan) här:

http://forum.flyghistoria.org/viewtopic.php?f=1&t=17562&sid=9f94a3939332155095013fae7d6ce96d

Som ni kan se där finns en länk till en namninsamling.
En intressant grej är att till och med en före detta Flygvapenmuseum chef skrev på i namninsamlingen (ni kan ej se alla som skrivit på men jag såg det själv och många med mig när han skrev in sitt namn och det finns ingen annan i Sverige som heter som han och bor där han bodde när han skrev på inkl orten).

Då den stiftelse som handgripligen sköter kulturreservatets drift får stora bidrag för detta av myndigheten Statens försvarshistoriska museer så är de ganska mycket i händerna på vad den myndigheten anser om verksamhet på flygfältet. Den myndigheten har i sitt remissvar om utredningen om värderingen av flygklubbens verksamhet tydligt skrivit att modellflyg inte hör hemma på flygfältet, det passar inte in med kulturreservatets syfte. Så man kan väl säga att blir flygklubben utslängd från sin egen mark så åker nog även modellflyget ut likt barnet med badvattnet.
Men ännu har inget beslut tagits av länsstyrelsen att expropriera flygklubbens mark så än finns en strimma hopp kvar.

En liten ideell flygklubb, eller en modellflygklubb, har nog inte så mycket att sätta emot när väl en stor myndighet som Länsstyrelsen bestämt sig för nåt, de har ju även sina jurister som kan jobba för sin sak, vare sig det är naturvårdsargument eller kulturvårdsargument de lutar sig mot.
Nästan all modellflyg på fältet är numera antingen eldrivet eller rent segelflyg så vi stör minimalt om man ser till buller. Kanske man kan bli störd av det svaga surrandet av en elmotor, kanske det visuella stör när ett modellflygplan kommer flygande på himlen vad vet jag. Förr fick det bedrivas modellflygtävlingar på fältet men det har sen några år tillbaka förbjudits av Länsstyrelsen.
De förbjöd även klippning av modellflygytan för några år sedan så vi tvingades ut på stora landningsbanan för fullskala (med flygklubbens medgivande), vilket förstås är sämre ur säkerhetssynpunkt. Där kom naturvårdssynpunkter in då olika rutor på fältet klipps vid olika tidpunkter under sommarhalvåret så att fågelliv, bin, blommor osv skall finns på olika ytor under året. Så den ruta modellflygfältet låg inom tidigare blev bara klippt en gång om året och det funka ju inte för modellflyg som behövde starta från marken. Flygfältet skall även se ut som ett lapptäcke av "åkrar" från luften eftersom det var maskerat så under kriget, därav också olika klipprutor. Vem som skall kika på lapptäcket från luften vet jag inte riktigt om flygverksamhet upphör vi fältet i framtiden, från marken är det svårt att förstå rutornas syfte om man inte vet varför de finns där.

För ett tag sen flyttade en kvinnlig polis in i det enda hus för permanent boende som ligger ca 300 meter från fältets nordöstra hörn. Hon har klagat på elflyget några gånger i sommar, dels att det stört när hon är ute med sin hund och rastar på flygfältet dels att det stört när hon sovit på dan när hon jobbat skift på natten. Vi har anpassat oss och flyttat vår "depå" och pilotruta flera hundra meter så vi kommer längre från bostadshuset och vi undviker att flyga åt huset till fastän vårt elflyg knappast hörs.

Jag har själv modellflugit sen 1973/74 på fältet. Jag har personligen aldrig upplevt att nån besökande klagat på modellflyget på fältet, inte ens på den tiden vi ylade runt med 10 kubikare med pipor över fältet. Tvärtom, de flesta är bara intresserade och tycker det är kul när de ser modellflyg i luften och kommer ofta fram och vill se mer och fråga osv. Det verkar som det i stort sett bara är myndigheterna som som tycker att flygverksamhet inte hör hemma på den här flygplatsen längre.

Ju fler verksamheter och syften som skall samsas inom samma område desto större risk att verksamhet som modellflyg får stryka på foten är jag rädd för. Att försöka få flera verksamheter att samsas verkar i vårt fall inte vara den riktning myndigheterna vill gå, de verkar både i ord och handling sätta in krafterna på att få bort annan verksamhet som inte passar in på syftena med annan verksamhet, som anses väga tyngre, tyvärr.

Om det går så långt som expropriation av flygklubbens mark så blir det väl vi skattebetalare som får stå för de miljoner som det kostar. Länsstyrelserna är ju en statlig myndighet, som finansieras huvudsakligen genom statliga anslag såvitt jag känner till.

Det var en liten rapport från verkligheten.

Lycka till med Ert arbete i AGKM att försöka hitta nytt flygfält.

/Bo
*** Redigerat av bem klockan 2018-11-28 21:33:00 ***

2018-11-28 22:43:47
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Stig H
Skicka mail
 
Citat från: bem

Modellflyg har bedrivits sen 1950-talet på fältet, först friflyg och sen ca 1970 även radioflyg i organiserad form i klubbregi, två modellflygklubbar har sen dess nyttjat flygfältet för modellflyg, från olika platser under årens lopp på flygfältets område. Idag betalar de två modellflygklubbarna en årlig avgift till flygklubben för att få nyttja deras mark.
Förr fick det bedrivas modellflygtävlingar på fältet men det har sen några år tillbaka förbjudits av Länsstyrelsen.


Verkligheten är grymt svår att förstå sig på i ett fall som detta. Man känner här starkt för den lilla flygklubben som ser till att traditioner hålls vid liv på det gamla flygfältet.

Som modellflygare är det vad jag förstår även stopp att här hävda allemansrätt på området. Och för att nyttja själva start- och landningsbanan är det tydligen tvunget att vara medlem i någon av de två modellflygklubbar som av flygklubben köper årskontrakt för detta.  

2018-11-28 23:27:49
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
bem
Skicka mail
Hej,
Allemansrätten har aldrig varit en grund för att hävda att man kan flyga över annans mark, såvitt jag vet.

I vårt fall har flygklubben ett överflygningsservitut, ja det finns faktiskt det, så man får flyga över fältet med flygplan utanför och ovanför egen mark (utanför landingsbanan).
Vi har tillstånd av TS för modellflygfältet och den biten. Jag skulle väl inte helt utesluta att kanske kanske modellflyget skulle kunna få fortsätta även om flygklubben slängs ut av Länsstyrelsen. Vi har väl trots allt ganska bra förhållande till den stiftelse som sköter kulturvårdsområdet, de har till och med flera gånger varit framme hos oss när vi flugit elflyg och berömt vad tyst och fint det är. Ibland skäller de lite på oss men det beror mer på hur den person är till sin läggning som sköter stiftelsen. Får han bara skälla av sig lite, minsta smågrej kan trigga detta som för en normal person är obegripligt men vi har lärt oss, så är det lungt sen. De gillar dock inte när nån flyger glödstiftare eller bensinare (men det tror jag inte nån flugit på över ett år nu och det är väldigt sällen det sker). Jetflyg har vi själva förbjudit p.g. av brandrisken (hedmark). Men Länsstyrelsen kan ju få för sig att vi inte hör hemma på fältet längre och då är det adjöss.
Och då får vi väl flyga i lönndom :) och ta "skäll" eller vad det nu blir för påföljd. Kan det bli böter att flyga olovandes? Lägga sig helt platt lär nog bli svårt. Är det nån gång jag kan tänka göra lite civilmotstånd så vore det i ett sånt här fall. Vi gör ju inte en fluga förnär med flygningen.
Värre saker sker på fältet olovandes, bilkörning och motocrossåkning är några av de olovandes aktiviteter folk fått för sig att fältet är kul att användas till. Jag såg själv för några år sen en transportbuss komma körande och i änden av fältet lasta ut två motorcrosscyklar som de sen satta igång att köra på fältet med. Men då tyckte jag måttet var rågat och ringde killen från stiftelsen för krigsflygfältet och han kom som en raket och "haffa" motorcrossåkarna.
Flygfältet är hedmark och all bilkörning, körning med motorcykel eller 4-hjuling kan lämna stygga spår i marken som tar lång tid att läka. Dessutom är det en säkerhetsrisk om de sladdar runt på själva landningsbanan och gör gropar/rännor, risk för propstrike för fullskalaflyget.

Man måste vara medlem i nån av de två modellflygklubbar som betalar avgift till flygklubben för at få flyga på fältet. Som medlen i nån av modellflygklubbarna får man bjuda in gästflygare. Andra modellflygare (måste ha försäkring), som kan flyga själv, får flyga på fältet men de måste i så fall kontakta nån från klubbarna för att få OK. Det står i våra fältregler vad som gäller.

Nåväl, saker kan sluta lyckligt även om det ser lite mörkt ut.

/Bo

*** Redigerat av bem klockan 2018-11-28 23:59:09 ***

2018-11-29 15:11:18
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Stig H
Skicka mail
Allemansrätten ska inte kunna diskriminera modellflygande över åker och äng även i närheten av boende om det inte är påtagligt bullrande. Ett examensarbete avseende helikopter och luftballong hävdar att "i Sverige får luftfartygsslagen nyttja sig av allemansrätten gentemot markägare eller markinnehavare vid start och landning. Allemansrätten medger att mark där ingen bor eller som inte är i direkt anslutning till där någon bor får nyttjas av envar under förutsättning att ingenting förstörs." För oss som är RCFF-anslutna "buskflygare" är detta naturligtvis mycket bra.

Länk till examensarbetet:
HÄR

2018-11-29 18:14:42
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
bem
Skicka mail
Intressant, vi får hoppas att myndigheter och domstolar håller med.
Dock vill man ju kanske göra lite mer än bara starta och landa när man skall flyga.
Personligen har jag aldrig haft problem vid "buskflygning" på åkrar och ängar. Men man får förstås använda sunt förnuft och inte trampa ner grödor för bonden eller flyga så man stör omgivningen, speciellt om det finns hus med boende i närheten eller rekreationsområden och liknande.

/Bo

2018-11-29 21:10:51
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Thomas A
Skicka mail
Ja jisses, det var en sorglig historia som bem berättar. Det är inte bara AKMG som råkat illa ut tydligen. Hoppas det löser sig på nåt vettigt vis. Man kommer att tänka på vad som sades från Länsstyrelsen när vårt Natura 2000 bildades: "Befintliga verksamheter påverkas inte". Jojo!

Som Gee_Bee föreslog ovan har jag varit i kontakt med Lars Ekstedt, och han tipsade om skärmflygare som jag nu har talat med. De flyger i ett Natura 2000-område och vill ta ner några träd som är ivägen. I ett sånt fall kan man söka dispens hos Länsstyrelsen, oklart hur det går i det aktuella fallet. Det kan vara bra att sätta sig in i bakgrunden till Natura 2000-området bildats; vilka arter som skall skyddas, och även skötselplanen för området. 

2018-11-29 21:33:04
RE: Flygfält vs naturskyddsområde    
Thomas A
Skicka mail
Ja jisses, det var en sorglig historia som bem berättar. Det är inte bara AKMG som råkat illa ut tydligen. Hoppas det löser sig på nåt vettigt vis. Man kommer att tänka på vad som sades från Länsstyrelsen när vårt Natura 2000 bildades: "Befintliga verksamheter påverkas inte". Jojo!

Som Gee_Bee föreslog ovan har jag varit i kontakt med Lars Ekstedt, och han tipsade om skärmflygare som jag nu har talat med. De flyger i ett Natura 2000-område och vill ta ner några träd som är ivägen. I ett sånt fall kan man söka dispens hos Länsstyrelsen, oklart hur det går i det aktuella fallet. Det kan vara bra att sätta sig in i bakgrunden till Natura 2000-området bildats; vilka arter som skall skyddas, och även skötselplanen för området.