Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Segel/Hang / Öppet klubbmästerskap i F5J
2018-07-23 19:21:09
Öppet klubbmästerskap i F5J    
StefanR
Skicka mail
Modellflygklubben Team Tornado inbjuder till Öppet Klubbmästerskap i F5J

Datum:      Lördagen den 4/8
Tid:            Pilotmöte 9:30, första start 10:00, ingen ny omgång påbörjas efter 16:30
Plats:          Toppfältet utanför Vallentuna
Anmälan:    Via mejl till stefan@revestam.se senast torsdag 2/8.
Startavgift: 150 kr, helst via swish (070-6188250), senast före pilotmötet.

SMFF:s tävlingslicens erfordras, kontrolleras vid pilotmötet.

Tävlingsregler enl. FAI - F5J med följande lokala tillägg/förtydligande:

1. Omstart av motor får ske. Detta ger 0 poäng i omgången. Höjdmätaren måste efteråt indikera omstart av motor (oavsett vilken höjd det sker på)

2. Deltagare ska efter genomförd flygning själv på ett enkelt sätt kunna visa vilken höjd som gäller. Arrangören kommer inte kunna tillhandahålla utrustning för detta.

Kontroll av uppnådd F5J-höjd sker i samband med mätning av landningspoäng.

Planerat uppehåll för lunch (ca 60 minuter) omkring kl 12:30. Ingen fly-off, endast grundomgångar, med strykningar enligt FAI:s regelverk för F5J (dvs en strykomgång ifall minst fem omgångar flygs).

Den bäst placerade piloten utses till tävlingsvinnare.
Den bäst placerade Team Tornado-medlemmen utses till Klubbmästare 2018.

I händelse av dåligt väder reserveras söndag 5/8 som reservdag. Detta kommer i så fall medelas via mejl till de anmälda deltagarna senast lunchtid fredag 3/8.

Kontaktperson: Stefan Revestam, 070-618 82 50, stefan@revestam.se


Välkomna!

2018-07-23 19:31:29
RE: Öppet klubbmästerskap i F5J    
StefanR
Skicka mail
Jag fick i en annan kanal frågan om hur en F5J-tävling går till. Eftersom det kan finnas fler intresserade som aldrig deltagit i en tävling tidigare kopierar jag här mitt svar. Och för er som aldrig provat: gör det! Man lär sig mycket mer av en tävlingsdag än man lär sig på flera veckors harvande för sig själv. Välkomna!

=====================

Lite grovt kan tävlingen förklaras så här:

Målet är att flyga så länge som möjligt inom ett 10-minuters tidsfönster. Fönstret indikeras med nedräkning och tut i en högtalare.

Modellen skall vara utrustad med en godkänd enhet som stänger av motorn efter 30 sekunder ifall inte piloten gjort det tidigare, samt mäter vilken höjd motorn stängdes av på. De flesta svenskar använder sig av en enhet från Aerobtec som heter Altis v4. Autopartner säljer den, men hade för en stund sedan slut i lagret. Den finns i lager hos Horejsi (www.horejsi.cz) och Hyperflight (www.hyperflight.co.uk), båda två har snabba leveranser.

En tävling består av ett antal omgångar (flygningar). Varje omgång består (vanligtvis) av två grupper, hälften av piloterna i första gruppen, andra halvan i andra gruppen.

Varje pilot ser på startlistan vilken grupp han tillhör och på vilken bana han ska flyga i varje omgång. Detta lottas fram så att alla så långt som möjligt får flyga på alla banor och mot alla piloter.

I Sverige har man väldigt sällan några funktionärer på tävlingar så deltagarna är själva tidtagare åt varandra. Rent praktiskt går det till så att de två piloter som ska flyga på samma bana i en omgång tar tid åt varandra.

Ex: Adam ska i omgång-1 flyga i grupp-1 på bana-3. Bertil ska i omgång-1 flyga i grupp-2 på bana-3. Under Adams flygning är då Bertil tidtagare åt honom, under Bertils flygning är Adam tidtagare åt Bertil. Till omgång-2 är det annan lottning och annan parbildning.

Flygningarna är som sagt 10 minuter långa och det är ungefär 8 minuters "dödtid" mellan flygningarna. Alla är under flygningarna sysselsatta med att antingen flyga eller ta tid. Dessutom åtgår viss tid att mäta landningen och skriva in resultatet hos sekretariatet. Det innebär att man behöver ha ordning på sin utrustning för att hinna byta ackar och/eller sätta ack på laddning under de åtta minutrarna mellan grupperna. Tidsfönstret och "mellantiden" sköts av en MP3-spelare på repeat, så det sker ingen kontroll att alla är klara utan bandet går. Den som inte är klar när tidsfönstret öppnar missar en del av tidsfönstret.

När en pilot har landat går pilot och tidtagare ut till landningsplatsen och mäter upp avståndet från landningspunkten till nosen på planet, samt läser av starthöjden (från Altisen). Detta skriver tidtagaren ned tillsammans med flygtiden på pilotens startkort och lämnar in till sekretariatet. Därefter kan man förbereda sig för nästa grupp/omgång.

Tidtagarens har egentligen två uppgifter. Dels är han tävlingsfunktionär och ansvarig för att tidtagningen sker så korrekt det är praktiskt möjligt. Dels är han i den omgången den pilotens medhjälpare. Olika piloter vill ha olika hjälp. Vissa vill bara att tidtagaren med jämna mellanrum berättar hur mycket tid som återstår av tidsfönstret. Andra vill ha hjälp att se vad konkurrenterna gör (vilka som befinner sig i lyft, vilka som är beredda att landa, etc, etc, allt som kan påverka taktiken under återstoden av flygningen). Ytterligare andra vill ha hjälp att läsa det egna planet ("är det här lyftet tillräckligt starkt att kurva i?", eller "törs jag fortsätta längre ned i lä, kommer jag verkligen tillbaka hem då?"). Några vill helst ha helt tyst för att kunna koncentrera sig på flygningen. Det är en god idé att kolla med piloten innan start vad denne önskar få hjälp med... Samtidigt är denna blandning en av de stora fördelarna med tävling -- man får hjälp av några av de bästa i landet och man lär sig otroligt mycket under en tävlingsdag.

Eftersom lottningen görs någon/några dagar innan tävlingen finns det ingen möjlighet att göra omlottning och skriva ut nya startkort. En konsekvens av detta är att alla anmälningar måste vara bindande, annars kommer det fattas en pilot i varannan grupp och en tidtagare i varannan grupp. Det innebär också att om en pilot tvingas bryta tävlingen måsta han ändå stanna kvar för att vara tidtagare.

Antalet omgångar som genomförs varierar lite från tävling till tävling, men det står normalt i inbjudam ifall det är ett fixt antal omgångar eller om det är ett fixt klockslag som sluttid.

Flygpoängen, landningspoängen och starthöjdspoängen adderas respektive subtraheras för att få en rå-poäng. Denna poäng normaliseras sedan inom gruppen för att göra flygningarna jämförbara mellan grupperna även om förhållandena råkar vara olika.

Ex: I omgång-1 grupp-1 fick Adam 500 rå-poäng vilket var det bästa resultatet inom gruppen. Adam erhåller då en så kallad tusenpoängare, dvs 1000 normaliserade poäng. I samma grupp fick Ceasar 400 rå-poäng, dvs 80% av Adams resultat. Ceasar får då 800 normaliserade poäng.

Vid fem eller fler genomförda omgångar får det sämsta resultatet strykas innan totalpoängen summeras.


======================

Ordet är fritt för kommentarer, tillägg och frågor!

2018-08-03 09:20:41
RE: Öppet klubbmästerskap i F5J    
StefanR
Skicka mail
Tyvärr visade det sig att datumet krockade med för många andra segelflygevenemang, så tävlingen är inställd p.g.a. för få deltagare.