Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: / Rent allmänt…?
2018-07-18 13:24:56
Rent allmänt…?    
sommrsol
Skicka mail
Jag fick för mig – det snurrar bra  i en gubbes skalle! - att SMFF hade tagit över denna site. Det låter bra, men hur syns det?  Spelar det nån roll egentligen vem som styr och ställer?
För övrigt kan jag meddela många undrande, att jag har gått till SMFF:s styrelse för att få besked om mitt medlemskap i SMFF – är jag medlem eller inte? Utslaget meddelar jag här, så är dessa undringar av storleksordningen cumulunimbus snart ur världen. Okej? Sture Tingwall

2018-07-18 14:27:03
RE: Rent allmänt…?    
Gasman
Skicka mail
Hej Sturken!

Det är klubbarna som är medlemmar i SMFF genom sin anslutning till Flygsportförbundet. Respektive klubbs medlemmar torde därmed automatiskt bli SMFF-medlemmar genom sin klubb. Så borde det åtminstone ha varit i en enkel och okomplicerad värld. Men; "Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?"

Under åren har detta krånglats till genom att klubbmedlemmarnas medlemsavgift till klubben har delats upp i en klubbavgift och en SMFF-avgift. Som en följd av detta har många medlemmar av olika skäl skippat SMFF-delen men fortsatt att betala klubbdelen.

Ytterligare en tillkrångling är MFK-Direkt, en slags pseudoklubb, där folk som av någon anledning inte vill vara med i en lokal klubb kan bli "medlem" i SMFF. Men tittar man i såväl FSF:s som SMFF:s stadgar handlar medlemsskapet enbart om förening/klubbs medlemsskap. Inte enskilda personer! Därmed kan heller inte hedersmedlem utses i förbundet. Det måste göras i den lokala klubben.

Det här är nog mig veterligen unikt för SMFF att man har skapat en pseudoklubb som MFK-Direkt för att kunna "bli medlem" i förbundet. Inte i något annat RF-förbund erbjuds den möjligheten såvitt jag vet.

Tittar man i FSF:s Medalj- och plakettreglemente nämns ingenstans om något "hedersmedlemsskap" i samband med medaljtilldelningen. Kolla med din lokala klubb (Hökaklubben?) om du är hedersmedlem där och huruvida de har anmält dig till SMFF i vederbörlig ordning. Men eftersom du får MFN borde du vara det.

Ta nu en kall GT, klia Atabaschus bakom öronen och fundera på någon bra teckning till hemsidan som t.ex. anknyter till värmeböljan...

Tyckte Mangewww.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2018-07-18 18:19:48
RE: Rent allmänt…?    
sommrsol
Skicka mail
Tjena Mange! Bra! Jag stövlar vidare i mina penséer och allt är som det ska! Nu fram med pennorna! Sturken