Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Batteri/Eldrift / Elmotorproblem
2018-06-15 13:35:19
Elmotorproblem    
Lars2
Skicka mail
Hej ! Har vid ett par tillfällen haft hackande elmotorer när dom skall gå igång, är det så att de har en 
bränd lindning, har mätt mellan de olika faserna men kan inte finna någon skillnad och tror inte det är fartreglaget, vad kan vara felet ??/ Lars Je.

2018-06-15 17:00:48
RE: Elmotorproblem    
McRegor
Skicka mail
Kanske fel timing inställd i reglaget ? Grundtipset är att höja (t ex ifrån "Normal" till "High" eller motsvarande) och testa.
Roger
www.mcregor.se