Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Senaste nytt i flygfältsfrågan
2018-05-26 09:04:49
Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Tomas Leijon
Skicka mail
Senaste nytt om fältansökningarna

För närvarande har det kommit in 132 fält via vår gemensamma databas. De flesta av dessa har skickats vidare till TS för bedömning för ett  bra tag sedan och vi har nu fått en del feedback från TS. Våra gemensamma säkerhetsregler har reviderats ett par gånger och är nu i version 1.3. Det går bra att hämta säkerhetsreglerna  i pdf-format från http://rcff-register.se/fields/  eller  Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF. VI tror att reglerna nu är i sin slutliga form och börjar gälla från 1/7.

Av de 132 ansökningarna ser höjdansökningarna ut så här:

120m = 40, 150m = 3, 200m = 3, 250m = 6, 300m = 47, 350m = 2, 400m = 2, 450m = 4, 500m = 16, 600m = 4 och 800m = 2.

När det gäller alla fält med höjdönskemål över 120 meter kräver TS att man bifogar tydliga motiveringar för varför man behöver den sökta höjden och även tydliga och väl genomtänkta och beskrivna säkerhetsrutiner. Man vill också ha beskrivning av hur man samarbetar med andra brukare av luftrummet inom närområdet, t ex fullskalaklubbar inom motorflyg, segelflyg, fallskärmshopp och helikopterfirmor. För fält som ligga nära utanför kontrollzon/CTR rekommenderar man också att kontakt tas så att båda parter har kännedom om varandra även om formella avtal inte krävs.

All fält där man önskat högre höjd än 120 meter bedöms samlat av TS och LFV och avsikten är att de fält som godkänns kommer att publiceras i AIP.
De här gemensamma bedömningarna är ganska tidskrävande och tyvärr saknar väldigt många av ansökningarna motiveringar om orsaken till höjdbehovet och i ännu högre grad saknas tillräckligt utförliga resonemang om säkerhetsdelen. Många har beskrivit säkerhetsregler gentemot människor på marken men i många fall saknas säkerhetresonemang gentemot annan luftfart. Rent generellt kan sägas att desto högre höjd man ansökt om desto viktigare att inkomma med väl beskrivna säkerhetrutiner mot annan luftfart.

24 fält ligger inom CTR och av dessa har 12 skriftliga avtal med den lokala flygledningen. Att sådana avtal finns och redovisas är ett absolut krav för att fältet skall kunna godkännas för flygning utanför de generella drönarreglerna. Totalt finns avtal med 22 ”lokala” fältbrukare, dvs även för några flygplatser som inte har flygledning.

Hur ser då tidsplanen ut?

Enligt besked från TS idag räknar man med att alla fält där ansökan innehåller tillräcklig information för beslut skall kunna klaras av så att beslut kan fattas och levereras före 1/7. Tidsgränsen för att detta skall vara möjligt är att ansökningarna innehåller adekvat information och är TS tillhanda senast 31/5.

Det här innebär att för den som ännu inte skickat in sin ansökan är tiden kort och det är också viktigt att ansökningarna innehåller nödvändig info. Den som redan har skickat in sin ansökan men inser att motiveringarna inte uppfyller TS önskemål har alltså några dagar till på sig att skriva ihop en bra motivering av höjdbehov och säkerhetsrutiner anpassade efter den sökta höjden.

Om fältet också används för friflyg måste din ansökan kompletteras med uppgift om detta!

Om TS finner att motivering av höjdönskemål och säkerhetsbeskrivningar inte är tillräckliga för ett godkännande kan det bli så att ett första godkännande blir för 120 meter och detta kan omprövas när tillräckliga data hunnit samlas in och levererats till TS för ny bedömning.

Uppdaterad info kommer att publiceras på http://rcff-register.se/fields/

Med vänlig hälsning,
För ”fälthanteringsgruppen”
Kjell Nilsson

2018-05-27 09:12:16
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Guzzten
guzzten@gmail.com
Sölversborgs MFK finns inte med i listan alls. inskickad samtidigt med MFK Snobben (separat epost). Varför?

Happy Landings!
Anders Hellsen
http://www.solvesborgmfk.se

2018-05-27 09:19:46
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
McRegor
Skicka mail
En fråga - varför kommer inte alla godkända modellflygfält, alltså även de som har max 120 m flyghöjd, att publiceras i AIP ? Eller missuppfattade jag skrivningen i inlägget ovan ?
Roger
www.mcregor.se

2018-05-27 09:29:23
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Tomas Leijon
Skicka mail
Anders, alla fält ät inte inknappade på registersidan ännu av de frivilliga som sitter hemma på kammaren och knappar in dem manuellt åt oss. TS sitter i andra änden på systemet och granskar i ungefär samma takt men är långt ifrån klara och i kapp. Iom att det (som väntat) har dykt upp div tveksamheter och ändringar från bådas sidor efterhand så kommer allt inte att vara klart till den 1/7 troligen. Behövs det så kommer RCFF/SMFF att ansöka om en förlängd respittid. TS är lika måna som vi att våra undantag skall nli bra för alla parter. SÅ, fortsätt att flyga och ha roligt under tiden så jobbar vi på efter bästa förmåga under tiden.
Mvh
Tomas Leijon

2018-05-27 10:07:59
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
 
Citat från: Tomas Leijon
...Den som redan har skickat in sin ansökan men inser att motiveringarna inte uppfyller TS önskemål har alltså några dagar till på sig att skriva ihop en bra motivering av höjdbehov och säkerhetsrutiner anpassade efter den sökta höjden...


Tack för info. Skickar kompletterande text idag till tsansokan@modellflygforbund.se

Leif Pernstig
RFK Ikaros

2018-05-27 14:58:32
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Guzzten
guzzten@gmail.com
 
Citat från: Tomas Leijon
Anders, alla fält ät inte inknappade på registersidan ännu av de frivilliga som sitter hemma på kammaren och knappar in dem manuellt åt oss. TS sitter i andra änden på systemet och granskar i ungefär samma takt men är långt ifrån klara och i kapp. Iom att det (som väntat) har dykt upp div tveksamheter och ändringar från bådas sidor efterhand så kommer allt inte att vara klart till den 1/7 troligen. Behövs det så kommer RCFF/SMFF att ansöka om en förlängd respittid. TS är lika måna som vi att våra undantag skall nli bra för alla parter. SÅ, fortsätt att flyga och ha roligt under tiden så jobbar vi på efter bästa förmåga under tiden.
Mvh
Tomas Leijon


Jamen dåså, då har ni kontroll på läget. Blev bara lite förundrad eftersom jag skickade in dom samtidigt.
Happy Landings!
Anders Hellsen
http://www.solvesborgmfk.se

2018-05-28 19:01:59
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Pontus Claesson
Skicka mail
Säkerhetsregler 1.3 nu alltså.
Är det meningen att man ska uppdatera och skicka in en ny revision av klubbens säkerhetsregler?
De som bifogades från början är ju ”fel” nu liksom.
I övrigt så skiljer instruktioner om hur och vad som ska fyllas i en hel del mellan vad som står på webbplatsen rcff-register och det mail med dokument som skickades ut av SMFF till klubbarna.


2018-05-28 22:40:40
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
 
Citat från: Pontus Claesson
Säkerhetsregler 1.3 nu alltså.
Är det meningen att man ska uppdatera och skicka in en ny revision av klubbens säkerhetsregler?
De som bifogades från början är ju ”fel” nu liksom.
I övrigt så skiljer instruktioner om hur och vad som ska fyllas i en hel del mellan vad som står på webbplatsen rcff-register och det mail med dokument som skickades ut av SMFF till klubbarna.
Hej Pontus,
Du behöver inte komplettera din ansökan med uppdaterade klubbregler. Däremot behöver klubbens regler minst uppfylla de generella gemensamma reglerna fr o m 1/7. Under ansökningsprocessen utgår TS från att dom gemensamma reglerna är minimikraven som uppfylls.

2018-05-28 22:58:15
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Pontus Claesson
Skicka mail
Låter bra. Ganska stora förändringar i detaljrikedomen i formuleringarna. Reagerade lite på att en kort och kärnfull formulering från utgåvan som fanns tillgänglig innan 20/4 faktiskt inte återfinns i revision 1.3 ;
”Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.”


2018-06-01 13:36:00
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
Som ni redan sett har TS meddelat att man gjort en genomgång av några av ansökningarna med höga höjdönskemål och funnit att Strängnäs Modellflygare och Växjö RC-klubb har presterat ansökningar i toppklass. Dessa ansökningar publiceras som goda exempel för er som fått (eller kommer att få) begäran om kompletteringar till era ansökningar.

Från Strängnäs bjuder också Magnus Bernroth på den
Excel-fil han använt för den eleganta riskanalysen.

Filerna finns för nedladdning här:

http://rcff-register.se/fields/exempel-pa-ansokningar/

Stort TACK till båda klubbarna för att ni delar med er av ert arbete och era erfarenheter.

MVH
Kjell Nilsson

2018-06-04 11:31:42
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Puggen
Skicka mail
Var kan man se det som Strängnäs o Växjö delat med sig av erfarenheter när det gäller ansökan?

Som ni redan sett har TS meddelat att man gjort en genomgång av några av ansökningarna med höga höjdönskemål och funnit att Strängnäs Modellflygare och Växjö RC-klubb har presterat ansökningar i toppklass. Dessa ansökningar publiceras som goda exempel för er som fått (eller kommer att få) begäran om kompletteringar till era ansökningar.

Från Strängnäs bjuder också Magnus Bernroth på den
Excel-fil han använt för den eleganta riskanalysen.

Filerna finns för nedladdning här:

http://rcff-register.se/fields/exempel-pa-ansokningar/

Stort TACK till båda klubbarna för att ni delar med er av ert arbete och era erfarenheter.

MVH
Kjell Nilsson

2018-06-04 12:38:18
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pgrts
Skicka mail
 
Citat från: Puggen
Var kan man se det som Strängnäs o Växjö delat med sig av erfarenheter när det gäller ansökan?http://rcff-register.se/fields/exempel-pa-ansokningar/

På detta gamla forumet så blir länkarna inte klickbara automagiskt ;-)

Du kunde kopierat länken till adressfältet så hade du kommit till sidan.

Flyg lågt nära och sakta

2018-06-05 13:57:12
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Puggen
Skicka mail
Ja där ser man, det är nog värmen som gör att huvvet inte funkar

/Roffe

2018-06-06 17:47:27
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Pontus Claesson
Skicka mail
Det är ju ett enastående fint arbete. Och mycket enkelt att både göra och förstå också om man bara haft en aning om att det var den nivån som önskades. Jag är mer än lite besviken att en mall i den klassen inte tagits fram och levererats till klubbarna redan innan 20:e april.
Tänk vad det hade förenklat för både oss och TS.

2018-06-15 09:07:50
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Tomas Leijon
Skicka mail
Tråkigt att du är mer än lite besviken på det jobb som gjorts Pontus. Nu är det så att de frivilligarbetande som har baxat det här lasset genom kvarnarna har haft skägget fullt för att komma så här långt på den tid som funnits tillgängligt. Den 20 april som du nämner, då fanns inte ens säkerhetsreglerna fastställda.

Mvh
Tomas Leijon

2018-06-15 11:38:23
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
bem
Skicka mail
Hej,
I listan över registrerade fält
http://rcff-register.se/fields/publik-lista/
kan man som bekant följa processen för ansökningar.
I bl a dessa tre kolumner nedan kan man se hur processen fortskrider:

TS beslut höjdgräns (t ex 300 m)
Process (Hos RCFF/SMFF, Hos TS, Bedömning klar)
Datum för TS beslut (tomt än så länge)


Om det står för ett visst fält t ex:
TS beslut höjdgräns: 300 m
Process: Bedömning klar
Datum för TS beslut: (tomt)

Innebär detta att ett sådant fält i princip är godkänt enligt det underlag som finns i ansökan, och när det finns ett datum i kolumnen "Datum för TS beslut" så har klubben fått tillstånd för sitt fält? Eller hur får en klubb reda på om man fått tillstånd?

/Bo

2018-06-15 14:36:19
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
Hej,
Det är helt riktigt Bo, kanske kan det också vara bra att veta att om det står "Åter RCFF/SMFF" så är det något som saknas i ansökan och i kolumnen "TS kommentar" framgår vad TS önskar ytterligare. Jag kommer att maila kontaktpersonerna för dessa fält med önskan om komplettering men det går bra att förbereda ett svar redan innan jag kontaktar. Också helt OK skicka sådan komplettering så snart som möjligt även om jag inte hunnit maila. Använd adressen kjell.nilsson@ventinvent.se.

Riktigt hur TS kommer att meddela beslutet vet vi inte ännu. Man avser att fatta ett övergripande beslut för SMFFs/RCFFs alla fält som kan godkännas och med ett gemensamt datum. Till beslutet tror jag att planen är att det fogas en lista över de fält som ingår i beslutet.

MVH
Kjell Nilsson

2018-06-16 16:14:25
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
 
Citat från: kjni
...Också helt OK skicka sådan komplettering så snart som möjligt även om jag inte hunnit maila. Använd adressen kjell.nilsson@ventinvent.se...
MVH
Kjell Nilsson

Hoppsan den adressen har jag missat. Jag skickade vår komplettering 27/5 till tsansokan@modellflygforbund.se. Måste jag skicka igen?

Leif Pernstig
RFK Ikaros, Örebro

2018-06-16 17:22:38
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
Hej Leif,
Det är lugnt - det som skickas in till tsansokan@modellflygforbund.se hamnar i registret också även om det tar en liten omväg över Östersund.

MVH
Kjell Nilsson (fältregisterfixare för RCFF/SMFF)

2018-06-17 09:25:36
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
OlleG
Skicka mail
Ni som har ert fält inom flygplats kontrollområde, fåf ni betala till Swedavia för att ha möjlighet till att öpnna en tillfällig sektor?
/OlleG

2018-06-17 11:35:30
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Puggen
Skicka mail
Jag måste säga att Tomas o Kjell mfl. gjort ett jättejobb som vi övriga måste känna tacksamhet till,  tack ska ni ha för att ni drar lasset.
/Roffe

2018-06-17 15:58:27
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
McRegor
Skicka mail
OlleG - nej !
Roger
www.mcregor.se

2018-06-18 09:16:08
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
 
Citat från: OlleG

Ni som har ert fält inom flygplats kontrollområde, fåf ni betala till Swedavia för att ha möjlighet till att öpnna en tillfällig sektor?

/OlleG

Nej, inte vi heller, men vår flygplats kontrolleras inte av Swedavia.
/Leif, RFK Ikaros

2018-06-18 12:27:48
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
McRegor
Skicka mail
Ok, ingen avgift men osäker vilken operatör som sköter tornet.
Roger
www.mcregor.se

2018-06-29 21:18:48
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
Transportstyrelsens uppdaterade beslut om godkännande (2018-07-05)

Transportstyrelsens beslut om godkännande har uppdaterats idag (2018-07-05). I beslutet listas alla fält man hittills hunnit med att gå igenom och där underlaget räcker för bedömning och beslut. Det är fortfarande en del fält som står på väntelistan. Det rör sig framför allt om fält som ligger inom kontrollzoner och där man ännu inte kunnat få klart avtal med lokal flygledning.

TS har nu semesterperiod och räknar med att kunna fortsätta hanteringen av våra fält runt mitten av augusti.

De fält där underlaget inte är tillräckligt för bedömning och beslut kommer att bedömas när ansökningarna har uppdaterats med nödvändiga uppgifter. Berörda klubbar/fältansvariga är meddelade via mail där det behövs ytterligare dokumentation i ansökan.

I bifogade filer finns TS godkännande och de fält som är med i beslutet. Beslutet hänvisar också till en mycket sen revision av de gemensamma säkerhetsreglerna som finns att hämta via länkar på fältregistersidan http://rcff-register.se/fields/

De regler som gäller fr o m 1/7 är:

Säkerhetsregler för modellflygning utomhusGemensamt fastställda av Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och
Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 27 juni 2018. Ver. 1.4.1
Reglerna gäller fr.o.m. den 1 juli 2018.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson

Här finns beslut och säkerhetsregler
*** Redigerat av kjni klockan 2018-07-05 23:04:09 ***

2018-07-01 15:19:40
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
Härligt, då har vår klubb ett av TS godkänt modellflygfält.
Jag undrar: Det står /Se nedan "Kommentarer om höjd och säkerhet"/ i 5:e kolumnen i fältlistan men var kan jag läsa kommentarerna?
/Leif Pernstig

2018-07-01 18:53:10
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
sommrsol
Skicka mail
Jag har flugit både stort och litet. Vill hissa flaggan för Tomas Leijon & Co, som så suveränt strider för SMFF:s klubbar. Vad jag förstår, så har det skapade brödraskapet med RCFF givit styrka och slipade svärd.
TACK för jobbet pojkar. Det kommer att medföra månget positivt i framtiden. Sture Tingwall.

2018-07-05 23:08:01
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
TS beslut är uppdaterat i dag och det finns en ny lista med godkända modellflygfält.

Länk till tidigare beslut borttagen 2018-11-15. Senaste beslut från TS i ett nytt inlägg.


/Kjell Nilsson
*** Redigerat av kjni klockan 2018-11-15 15:57:29 ***

2018-07-06 20:56:50
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Thomas Berggren
thomasbergren@hotmail.com
Bra!
Men saknar fortfarande höjdbegränsningar för majoriteten av fälten....


.................
Jag är en lagom ung man med en lysande framtid bakom mig!

2018-07-06 21:52:03
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
 
Citat från: Thomas Berggren
Bra!
Men saknar fortfarande höjdbegränsningar för majoriteten av fälten....


Underlaget för TS beslut är den info som finns i vår gemensamma fältdatabas. Listan över fälten är nu kompletterad med höjd och länk  till andra detaljer om fälten.

Adressen till listan är: http://rcff-register.se/fields/publik-lista/

MVH
Kjell NIlsson
*** Redigerat av kjni klockan 2018-07-07 13:17:18 ***
*** Redigerat av kjni klockan 2018-07-07 13:18:53 ***

2018-11-15 16:02:11
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
kjni
Skicka mail
Godkända modellflygfält 2018-11-13
Transportstyrelsens senaste beslut (2018-11-13) om godkända modellflygfält finns tillgängligt i fältregistret.

Här hittar du listan

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson

2018-11-16 08:34:22
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
jaka
Skicka mail
Hej!
En stilla undran...Vem kommer att kontrollera flyghöjderna?

2018-11-16 10:56:27
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
McRegor
Skicka mail
Jaka - det blir nog s k självkontroll som får tillämpas för nån annan lär knappast göra det - gissar jag.
Roger
www.mcregor.se

2018-11-16 11:05:31
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
Jag tror inte heller att våra flyghöjder kommer att kontrolleras rutinmässigt. Däremot kan man vara säker på att aktuell flyghöjd kommer att fastställas vid en eventuell haveriutredning med "drönare" inblandad.

2018-11-16 11:33:38
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
honken
Skicka mail
Enligt uppgift från vanligtvis felunderrättad källa så har polisen av ryska armens överskottslager köpt in dessa för att de ska finnas i alla radiobilars standardutrustning.

2018-11-17 09:18:27
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pernstig
Skicka mail
Äntligen!

2018-11-17 09:36:56
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
McRegor
Skicka mail
En snarlik fråga är varför inte alla mindre fullskalaplan har krav på sig att vara utrustad med en påslagen transponder? Över vårt fält så har många sådana kärror/flygare under senare år tydligen sett anledning att flyga även om luftrummet runtomkring är väldigt stort och det jag sett är att främst fr o m detta år så är det väldigt få som "lämnar spår" efter sig via tjänster som Flightradar. Tidigare år tyckte jag att flera kärror faktiskt hade sin transponder påslagen och då kunde kan enkelt konstatera att de allra flesta i alla fall höll höjder överstigande ca: 350 m men detta år har det blivit allt sällsyntare att man kan se kärrorna på Flightradar. Vill dom helt enkelt inte kunna bli identifierade med vilka flyghöjder dom flyger på ? Kan det nya regelverket ha påverkat ? Sen kan man fråga sig varför man tydligen absolut måste flyga rakt över ett modellflygfält som funnits på samma plats under ca: 40 år... Det saknas ju liksom inte utrymme några hundra meter vid sidan om fältet... Och detta är nåt som tilltagit under senare år.
Roger
www.mcregor.se

2018-11-17 13:08:27
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
pgrts
Skicka mail
Oberoende av poliskontroll med Honkens Tedolit från (tidigt 70-tal?) eller dagens smarta appar så är det ett grymt arbete som Kjell Nilsson (och company) gjort på ett snabbt och väldigt smidigt sätt. Även om TS och klubbarnas nytta av registret inte kan förringas så är i mina ögon nyttan i att SMFF och RCFF verkar ha förbrödrats till ännu större nytta för oss modellflygare. Att man inte längre hör hårda ord som att man MÅSTE vara med i det ena eller andra "förbundet" är en verkan som jag ser berott till största del av Kjells arbete med TS och registret.
Flyg lågt nära och sakta

2018-11-17 16:58:19
RE: Senaste nytt i flygfältsfrågan    
Cox
Skicka mail
 
Citat från: McRegor
Sen kan man fråga sig varför man tydligen absolut måste flyga rakt över ett modellflygfält som funnits på samma plats under ca: 40 år... Det saknas ju liksom inte utrymme några hundra meter vid sidan om fältet... Och detta är nåt som tilltagit under senare år.
Roger


Detta har vi också haft vid vårat fält, förstår inte riktigt hur de tänker, jag brukar landa om jag upptäcker dem i tid...

/Kör så det ryker!