Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Samarbete mellan SMFF och RCFF
2018-04-21 07:46:32
Samarbete mellan SMFF och RCFF    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Hej Modellflygare
SMFF och RCFF har gjort gemensam sak i arbetet med luftrum och säkerhetsregler. Detta för att snabba upp processen hos TS, hålla ner kostnaderna och att underlätta för er modellflygare. Vi håller ju trots allt på med samma verksamhet.

Mer om vad som gäller kan du läsa i länken nedan.

Sammarbete mellan SMFF och RCFF

På uppdrag av Anders Jonsson, Ordförande SMFF.

Rolle
Det är skillnad på olika !!

2018-04-21 09:14:03
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
McRegor
Skicka mail
Det bästa som hänt på länge inom vår lilla värld. Ännu viktigare än att snabba upp processen hos TS är ju att vi nu kommer att kunna flyga obehindrat på "SMFF-fält" resp "RCFF-fält" med gällande försäkringar vilket kommer att förenkla för oss modellflygare som vill besöka andra klubbar och förhoppningsvis öka utbytet klubbar emellan - oavsett egen eller den besökta klubbens organisations-tillhörighet.
Mycket bra jobbat av alla inblandade...
Roger
www.mcregor.se

2018-04-21 13:32:16
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
pgrts
Skicka mail
 
Citat från: McRegor
..vi nu kommer att kunna flyga obehindrat på "SMFF-fält" resp "RCFF-fält" ..
Roger

Det där har nog aldrig varit så obehindrat?
Det är alltid klubben som avgör vilka som är välkomna att flyga och vad de i så fall får flyga med på just deras fält.
Att TS inte ser några problem eller försäkringarna är lika gör ju saken lättare för de olika klubbarna att enbart besluta efter de egna förutsättningarna.
Flyg lågt nära och sakta

2018-04-21 18:27:26
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
Michael
Skicka mail
 
Citat från: pgrts
Det är alltid klubben som avgör vilka som är välkomna att flyga och vad de i så fall får flyga med på just deras fält.


Självklart är det den lokala klubben som bestämmer, men i och med att vi lyckats samordna tillståndsprocessen och säkerhetsreglerna föreligger framgent inga principiella hinder för att vi kan flyga tillsammans oavsett vilket förbund vi råkar tillhöra eller vilket fält vi råkar gästa. Hur bra kan det bli :-)
/Michael

2018-04-21 19:27:17
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
McRegor
Skicka mail
Patrik - visst har du rätt i princip men tidigare var det ju inte bara den klubb man besökte som skulle lämna sitt tillstånd utan då var ju också försäkringsfrågan central. Om den besökta klubben inte var en SMFF-klubb så hade ju jag i egenskap av SMFF-medlem inget försäkringsskydd på det fältet - oavsett hur tillmötesgående klubben som sådan var. Vilket nu är en saga blott...:)
En fråga till RCFF och/eller SMFF: Är detta giltigt med omedelbar verkan eller är det inte förrän resp fält fått godkännande av TS ?
Roger
www.mcregor.se

2018-04-21 19:29:44
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
Michael
Skicka mail
De nya gemensamma säkerhetsreglerna, inklusive det som där står om ansvarsförsäkringarna gäller fr.o.m. den 1 juli 2018, dvs. samma dag som TS:s dispens för äldre regler upphör att gälla.
Med vänlig hälsning,
Michael

2018-04-21 20:49:43
RE: Samarbete mellan SMFF och RCFF    
McRegor
Skicka mail
Tack för snabbt svar, Michael.
Roger
www.mcregor.se