Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Vingbelastning?
2017-10-21 16:11:25
Vingbelastning?    
EPG
eric.palmborg@gmail.com
Hur räknar man ut denna?
Är det enbart huvudvingens yta man räknar på eller tar man även med stabilisatorn (och flygkroppen)?

Om man har en modell som exempelvis har en spännvidd på 1400mm och en korda på 220mm har den då 31dm vingyta eller räknar man bort biten i mitten där flygkroppen  är?

Ungefär hur hög vingbelastning är normalt för segelmodell, trainer, F3A, pylon och så vidare?

Självklart så finns det ju egentligen ingen undre gräns men uppåt så blir ju stallfarten lidande.

Exempelvis:
-"Ett lågvingat "standardflygplan" är det lagom med en vingbelastning på 60 - 90 g/dm^2" och så vidare...

Tänkte jag skulle räkna lite på mina egna modeller som jag vet hur de fungerar för att få en uppfattning om en kompis modell som han har räknat ut ligger på ca 80g/dm^2 som jag ska provflyga åt honom för att få en ungefärlig uppfattning om hur modellen kommer att bete sig i luften.

Sen är ju inte alla vingar helt "kvadratiska" och om de dessutom har lite rundade kanter i vingspetsarna så blir det ju genast svårare att räkna ut.
Hur räknar man exempelvis ut vingarean på en Concorde eller en Spitfire?
_____________________________________________________________________________
Varför göra som alla andra när man kan uppfinna hjulet på nytt?

2017-10-21 20:48:39
RE: Vingbelastning?    
Michael
Skicka mail
Oftast räknar man inte med den del av vingen som går genom kroppen.

Stabben tas inte heller med i beräkningen då den på flertalet normalt konfigurerade flygplan genererar negativ lyftkraft

Sportflygplan med en spännvidd upp till ca. 1,5 m har ofta vingbelastningar mellan ca. 40-75 g/dm2.

En svårighet med vingbelastning är att flygplanets storlek spelar roll. För ett litet flygplan med en spännvidd på en meter är 80 g/dm2 ett högt värde medan samma vingbelastning på en kvartsskalamoodell med ett par meters spännvidd är ett relativt lågt värde.

Ett annat mått som är storleksoberoende är "Wing give loading" som man kan räkna ut som

WCL = vikt / rot(vingyta^3)

Vill man slippa räkna för hand finns här en kalkylator som tar fram WCL och som dessutom ger typiska värden för olika modelltyper.

WCL calculator

Här kan du läsa den ursprungliga artikeln från tidskriften Modell Builder där begreppet först introducerades av kolumnisten Francis Reynolds

Wing Cube Loading

2017-10-21 22:44:12
RE: Vingbelastning?    
EPG
eric.palmborg@gmail.com
Tillslut någon som svarade
Hade det varit för 10 år sen hade jag haft 15 olika svar nu varav några hade haft olika åsikter och försökt att övertala varann att de har fel. Men nu lever vi Facebooks tidevarv på både gott och ont så då får man nöja sig med ett svar och vad gör det om det är ett bra svar.

Jag ska sätta mig ner och försöka översätta den där artikeln och sedan försöka förstå den. Har en äldre entusiast i klubben som brukar prata om "skalfaktorer".
Kan tänka mig att detta ganska mycket har med saken att göra och även att luftmotståndet ökar i kvadrat med hastigheten vilket rimligtvis även lyftkraften bör göra vilket borde förklara varför en större modell har bättre flygegenskaper än en mindre även att de har liknande vingbelastning.

Det som är lite surt bara är att artikeln är skriven 1989 när fortfarande imperial var standard i väldigt många fler länder än idag då i princip alla använder SI-systemet. Framförallt gör det ju att bilderna blir lite svårtolkade, men vi får se om jag lyckas reda ut det.
_____________________________________________________________________________
Varför göra som alla andra när man kan uppfinna hjulet på nytt?

2017-10-22 08:52:30
RE: Vingbelastning?    
Cox
Skicka mail
Jag skrev ett långt svar om wing cube loading igår (innan Michael), bara för att sedan få ett error när jag skulle skicka det....

Så jag tror inte att det bara är facebooks fel, sura gubbar och en långsam föråldrad site hjälper inte heller direkt.

Si systemet funkar ännu bättre. :)

WCL = vikten / vingarean^3/2

Med vikten i gram och vingarean i dm^2 så ger WCL talet ett mått på hur planet kommer att bete sig i luften, och det bästa är att den är oberoende av skalan/storleken på planet. :)

WCL   :   egenskaper
4-7     :    "snälla" old-school plan, park fliers etc.
7-10   :    sportiga men snällt flygande plan
10-13 :    sport plan, racers
13-17 :    warbirds/Kör så det ryker!

2017-10-22 11:16:09
RE: Vingbelastning?    
Thomas Berggren
thomasbergren@hotmail.com
Jo, Wing Cube Loading är nog bättre än att bara räkna på vingbelastning.
Hur gör man på dubbeldäckare?
Räknar väl på BÅDA vingytorna?


.................
Jag är en lagom ung man med en lysande framtid bakom mig!

2017-10-22 12:09:37
RE: Vingbelastning?    
StefanR
Skicka mail
Jag håller med de föregående skribenterna, kubiska vingbelastningen lär vara det bästa för att jämföra plan. Men om man vill ha en snabb jämförelse så brukar "old school" elseglare i tvåmetersklassen ha 20-30 g/dm2, större seglare (omkring 3,5m) brukade ha 30-50g/dm2 fast nuförtiden har de mer extrema lättviktsplanen för F5J mer och mer närmat sig den undre gränsen för vad reglerna tillåter, 12 g/dm2 (exempelvis El Niño som uppges väga 1050g flygklar till en vingarea av 72dm² vilket innebär 14,6 g/dm2).

2017-10-22 18:02:47
RE: Vingbelastning?    
EPG
eric.palmborg@gmail.com
 
Citat från: Cox
Jag skrev ett långt svar om wing cube loading igår (innan Michael), bara för att sedan få ett error när jag skulle skicka det....

Så jag tror inte att det bara är facebooks fel, sura gubbar och en långsam föråldrad site hjälper inte heller direkt.


Fördelen är ju att vi gamla sura "gubbar" som har hängt på forumet sedan tidernas begynnelse (2003 - 2004 nån gång), förvisso till och från (ganska långa perioder från till och med) känner igen sig så som det ser ut. Men visst, det är ju minst lika viktigt att nya modellflygare hittar hit så nåt kanske borde göras för att det ska funka bra i t.ex androidmiljö. Speciellt om tekniken gör att långa inlägg riskerar att försvinna när man klickar på "skicka-knappen" (själv så lägger jag alltid texten i urklipp innan jag postar för säkerhets skull).

 
Citat från: Cox

WCL   :   egenskaper
4-7     :    "snälla" old-school plan, park fliers etc.
7-10   :    sportiga men snällt flygande plan
10-13 :    sport plan, racers
13-17 :    warbirds
Bra det där så man kan börja klassa sina egna modeller, måste bara komma på ett bra sätt att mäta upp vingytan på dessa när inte alla har "kvadratiska" vingar.
På ARF:erna så går det ju alltid att googla men på de lite mer ovanliga leksakerna så måste man ju själv mäta.
_____________________________________________________________________________
Varför göra som alla andra när man kan uppfinna hjulet på nytt?

2017-10-22 18:14:48
RE: Vingbelastning?    
Michael
Skicka mail
Om det är ett skalaflygplan så kan man alltid utgå från prototypens vingyta som oftast går att hitta på Internet. Dela denna vingyta med skalafaktorn i kvadrat så har du modellens vingyta. Exv. Spitifre Mx.VB har i fullskala 23,2 m2 vingyta. I skala 1:5 blir vingytan 22,5m2 / (5*5) = 90 dm2.
Osäkerheten består i om modellen verkligen har en skalariktig vingform och huruvida vingens mittsektion i kroppen räknats med eller ej i angivelsen av prototypens vingyta.

Spitfire MkVB väger ca. 3 ton tankad och klar vilket ger
WCL = 3300 kg / rot(22,5 m2)^3 = 28 kg/m3

*** Redigerat av Michael klockan 2017-10-22 19:26:29 ***
*** Redigerat av Michael klockan 2017-10-22 19:31:21 ***

2017-10-22 18:25:35
RE: Vingbelastning?    
pernstig
Skicka mail
 
Citat från: Cox
...
WCL   :   egenskaper
4-7     :    "snälla" old-school plan, park fliers etc.
7-10   :    sportiga men snällt flygande plan
10-13 :    sport plan, racers
13-17 :    warbirds
Kollade WCL på mina gamla och nuvarande modeller och kan komplettera listan med två extrema:
WCL  Modell
2:       Äldre F3K-modell Blaster2 (Vladimir)
26:      70 mm EDF Avanti (FMS)


2017-10-22 19:36:24
RE: Vingbelastning?    
Michael
Skicka mail
En liten lustifikation i sammanhanget är att mätetalet för WCL blir detsamma oavsett om man för vikt och vingyta använder

- kilo och kvadratmeter,
- gram och kvadratdecimeter,
- oz. och sq.ft.

Omvandlingsfaktorn från "Imperial units" till SI-enheter blir för WCL nästan exakt 1:

28,35e-3/(0.30479^2)^1,5 = 1.0013
 

2017-11-02 13:59:45
RE: Vingbelastning?    
Petrik
Skicka mail
Tittar man på hur tillverkare av modellflygplan räknar så verkar det vara den enkla kalkylen g/dm2.
Vill man jämföra sina byggen med andra så är det väl bra att följa detta.
/Petrik
________________________________________________________________
Bygger för sakta och  och flyger för lite.
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Sida)
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Grupp)
Arboga modellflygsektion (Facebook Grupp)
Autopartner RC