Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Frågor om vinklar för lågvingat
2017-03-17 09:17:20
Frågor om vinklar för lågvingat    
oveb
Skicka mail

Jag håller på och skissar på ett lågvingat med infällbart ställ, spv 2,2 m, en DLE 55 i nosen, och med lite Mustang-stuk åtminstone på vingen. Vingprofilen blir semisymmetrisk  med NACA 2415 i roten och NACA 2412 i spetsen. Jag har ingen erfarenhet av lågvingat, så jag skulle uppskatta mycket att få kommentarer om de olika vinklarna. Det blir svårt att ändra vinklarna när allt är klart så därför frågar jag er med erfarenhet redan nu.

Jag börjar med V-formen.
Säg att vingtippen ligger 8 cm över vingrotens undersida, det betyder att vingens undersida får vinkeln 4,5°. Är det lagom mycket?  Kan jag ha mindre V-form? Jag är van vid mittvingat utan V-form.

Motorn uppåtriktad, hur mycket?
Motoraxeln ligger 10cm över vingen vilket skapar ett nedåtriktat moment. Stabben ligger i motoraxelns riktning men fenan ligger ju förståss över. Fenan har ju försumbart luftmotstånd jämfört med vingen. Så har vi nedsvepet bakom vingen som mestadels går under stabben men en del påverkar kanske stabben som alltså trycks ned och ger ett uppåtriktat moment. Frågan är vad summan av detta kan bli? Jag tror att vingens luftmotstånd är så dominerande att motorn måste riktas uppåt. Vad sägs om 2° ?

Motorn riktad åt höger som vanligt 2°.

Vingens infästningsvinkel .
Om vingens infästningsvinkeln sätts till +2° och motorn riktas uppåt 2° så skulle den del av vingen som befinner sig i summan av propellerströmmen och fartvinden få anfallsvinkeln  säg 0- 1° i planflykt och den del som ligger utanför propellerströmmen skulle få +2°. Frågan är om den vinkeln räcker till? Avsikten med att ge vingen lite Mustang-stuk är givetvis att få planet att gå så fort motorn förmår.

Jag har tänkt mig den speciella knäcken en bit från vingroten till en större vingrot som Mustangen har, men jag kan inte se att det har någon betydelse för vinklarna.

Jag passar på att fråga om lucka till landn-stället.
Jag har sett massor av haverier på U-tube där ett ben har vikit sig vid landning, start och t.o.m. taxning, så jag tänker inte ha ben av typen en pinne med hjul på utan tänker göra benen som typ fasta ben, dvs ca 4 cm breda och stabila av kolfiber. Axeln i vingen vinklas så att hjulen hamnar på backen 25 mm framför medelkordans nos.

”Luckan” fram till ungefär hjulnavet hoppas jag kunna fästa på benet på sedvanligt sätt så att den ger en slät undersida på vingen. Men jag behöver en lucka som täcker nederdelen av hjulet. Den luckan behöver då öppnas innan hjulet går ned och stängas efter att hjulet har gått upp. Denna lucka tänker jag mig öppna/stänga medelst ett servo. Det jag undrar över är bara hur jag kopplar luck-servot i förhållande till ställets servo för att få fördröjningen? Kanske jag behöver en avkännare också att hjulet verkligen är infällt?

Jag har en Futaba T14SG och tänker mig en av switcharna för ställ ut/in, och då skall luckan öppna/stänga först/sist på den switchen. Stället är mekaniskt. Jag har faktiskt inte grubblat så mycket då jag vet att någon redan vet hur man gör.

BOB

2017-03-17 15:07:47
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
jaka
Skicka mail
Hej!
En snabb kommentar!
Du ska inte ha motorn uppåtriktad! De flesta lågvingade flygplansmodeller har vinge stabbe  och motorn riktade rakt fram, alltså nollgrader på samtliga tre.
Du kan naturligtvis ha vingen sittande lite positivt (1-2 grader)om du vill.


2017-03-17 18:24:01
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
bosse_jansson
Skicka mail
 
Citat från: oveb
Jag börjar med V-formen.
Säg att vingtippen ligger 8 cm över vingrotens undersida, det betyder att vingens undersida får vinkeln 4,5°. Är det lagom mycket?  Kan jag ha mindre V-form? Jag är van vid mittvingat utan V-form.

Vad som "ser rätt ut" brukar fungera bra ..  Gör några skisser, spåna och bedöm...!
För övrigt:  Instämmer med Jaka.
Och, om du väljer att ha vingen monterad 1-2° positivt (kontra stabben), vid vingroten, kan du skränka den till 0° vid spetsen....så får du en kärra som landar säkrare, och som allmänt får trevligare lågfartsegenskaper....

.
--------------------------------
...sådär lagom vintage...

2017-03-19 09:45:15
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
oveb
Skicka mail
Det var förvånande svar. Jag undrar om ni kan utveckla lite. Om motorn sitter 10 cm över vingen, som utgör ett väsentligt luftmotstånd, så uppstår oundvikligen ett nedåtriktat moment. Detta moment kommer att variera med motorpådraget, vilket innebär, i det fall motorn är riktad rakt fram, att det nedåtriktade momentet måste motverkas av ett höjdroder. Man måste således ändra höjdrodret med gaspådraget. Menar ni att det är så lite att det inte spelar någon roll, eller skall man mixa in höjd med trottelspaken?

Lika förvånande är påståendet att infästningsvinkeln kan vara noll. Med nödvändighet måste vingen ha en anfallsvinkel i planflykt för att få någon lyftkraft. Om infästningsvinkeln är noll så måste man ha lite höjdroder i planflykt få att få en anfallsvinkel och lyftkraft. Berätta för mig varför man skulle ha noll infästningsvinkel.

En avsmalnande vinge skränker man normalt inte eftersom man låter vingspetsen vara relativt tunnare. Om man skränker vingen så får vingspetsen i inverterat läge en större anfallsvinkel än vingroten vilket betyder att vingspetsen stallar före vingroten, vilket är något man absolut vill undvika. Tvärtom vill man att vingspetsen stallar senare än vingroten. Och det gör man med en tunnare vingspets. Att en jämnbred vinge skränks är för att vingen just är jämnbred och jämntjock och en sådan vinge är inte gjord för inverterad flygning. Hur är det med F3A-planen, är deras vingar skränkta? Jag har svårt att tro det. Inte heller är de lågvingade, de är mittvingade och motoraxel och vinge ligger i linje just för att undvika det moment vi talar om.

Är svaren seriösa? I så fall blir jag tacksam för mer beskrivande underlag, för svaren strider mot de ringa kunskaper jag har.
BOB

2017-03-19 12:01:37
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
Thomas Berggren
thomasbergren@hotmail.com
De vingprofilerna du syftar på är ju "semisymmetriska", alltså lite mer välvda på ovansidan än undersidan.
Detta gör att de är en aning bärande, och vid högre farter ökar lyftförmågan. Inga stora saker, men en del.
Alltså behöver du inte RIKTA UPP motorn för att motverka momentet, motorns moment (placering) i sig själv motverkar lyftet vid högre farter.

Jag hade börjat med att montera motorn i "nollvinkel", senare när man trimmat i kärran kanske man behöver vinkla den åt något håll.

Sen hade jag nog också skränkt vingspetsarna ett par grader för att få bättre stallegenskaper, vinklat spetsarna neråt alltså. Med dom vingprofilerna blir det ändå aldrig spikraka rollar, man måste ge dykroder i inverterat läge.
Eller så gör man en snygg skalenlig tunnelroll!

Så tycker jag i alla fall....


.................
Jag är en lagom ung man med en lysande framtid bakom mig!

2017-03-19 16:50:08
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
McRegor
Skicka mail
Thomas - ursäkta en okunnig men skränka vingspetsar neråt ? Blev det rätt där...
Roger
www.mcregor.se

2017-03-19 19:21:03
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
Thomas Berggren
thomasbergren@hotmail.com
Klart det blev rätt, Råger....
Spetsarna ska peka framåt/nedåt, bakkanten uppåt, så spetsarna behåller sitt lyft när vingroten stallar.
Eller hur??


.................
Jag är en lagom ung man med en lysande framtid bakom mig!

2017-03-20 09:52:24
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
McRegor
Skicka mail
Nu blev det rätt beskrivet Thomas men i ditt tidigare inlägg kunde man tolka det som att den bakre delen av vingspetsen skulle vinklas neråt för det är väl normalt bakkanten man ser som skränkt. Nåja - du menade rätt och nu blev det klarlagt.
Roger
www.mcregor.se

2017-03-21 09:36:31
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
oveb
Skicka mail
Hej Thomas Berggren, jag förstår inte ditt svar, kan du möjligen förklara? Du skriver: Alltså behöver du inte RIKTA UPP motorn för att motverka momentet, motorns moment (placering) i sig själv motverkar lyftet vid högre farter.

Låt mig förklara vad jag inte förstår. Ett midvingat plan, t.ex. en F3A, har vingen längs centrumlinjen genom motorns axel, så där uppkommer inget moment mellan motorns dragkraft och vingens luftmotstånd. Om man flyttar ned vingen till 10 cm under centrumlinjen genom motorns axel så uppkommer ett ganska stort moment mellan motorns dragkraft och vingens luftmotstånd, och detta moment är proportionerligt mot gaspådraget. Du skriver att motorns placering motverkar lyftet. Men vingens lyftkraft är en sak och det uppkomna momentet är en annan sak. Lyftkraften balancerar tyngdkraften men momentet vill vrida ned nosen mot backen. Jag förstår inte vad du menar. Förklara.
BOB

2017-03-21 15:38:58
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
KristianB
Skicka mail
Hej Oveb,
din modell balanserar/vrider sig i luften runt tyngdpunkten, och tyngdpunkten ligger förmodligen i närheten  av din propelleraxel i höjdled. Så ett gaspådrag kommer inte att ge nåt nämnvärt vridande moment på din modell. Däremot kommer ju en fartökning att ge ökad lyftkraft och för att modellen i mest möjliga mån ska flyga rakt fram balanseras den ökade lyftkraften av andra saker som exempelvis motorns nedåtriktning och att den bromsande vingen ligger en bit under tyngdpunkten.
Gubbarna som svarat dig har väl tillsammans ca 200 års erfarenhet av modellflyg så du kan nog känna dig trygg med att de ger bra råd!
Lycka till!
KristianB

2017-03-23 07:10:15
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
OlleG
Skicka mail
Min gissning är att om du riktar vingen 1-2 grader uppåt så får man en likartad effekt som om motorn är nedåtriktad. Mer gas ger att planet flyger fortare vingen är vinklad uppåt och planet skulle stiga men eftersom motorn sitter högre kommer den att "vrida" ned nosen, summa; fortsatt planflykt. Även en semisymetrisk bidrar eftersom den har lyftkraft vid 0 grader.

Med en helt symetrisk vinge med noll grader, skulle jag rikta motorn lite nedåt. Men även här är kanske rådet att det är bättre med aning uppåtvinkling av vingen.

Att en tunnare vingspets  stallar tidigare är väl korrekt och kanske tillräckligt. Men skränkning ger marginal. I inverterat bör skränkning förstärka tipstallrisken. Vilket gör att man ska nog fundera på vilket sätt man flyger inverterat. Man landar ju i alla fall inte inverterat.
OlleG


2017-03-23 16:20:20
RE: Frågor om vinklar för lågvingat    
jaka
Skicka mail
Hej!
Vill man bygga ett flygplan avsett för konstflyg (gamla tiders F3A modell t,ex )så använder man en helsymetrisk profil och då har man ofta vingen,stabben och motorn 0 grader i förhållande till varandra och ingen skränkning i vingen. Möjligen kan vingen sitta någon grad positivt och motorn riktas ner något men 0 grader är en bra början.


På skalaflygplan och "trainers" har man ofta vingen skränkt för att få snälla lågfartsegenskaper (och fullskalaflygplan har ofta vingen skränkt).

*** Redigerat av jaka klockan 2017-03-23 22:36:48 ***
*** Redigerat av jaka klockan 2017-03-23 22:38:48 ***