Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Försäkringsfråga
2017-03-14 15:10:32
Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Är det några klubbar som tecknat egna försäkringar för sin flygverksamhet mm? 

If it´s too loud.....you´re too old

2017-03-14 16:45:54
RE: Försäkringsfråga    
Puggen
Skicka mail
Växjö Rc-klubb har bara genom SMFF...

2017-03-14 16:53:08
RE: Försäkringsfråga    
oestling
oestling@telia.com

Moderator
I min hemmaklubb Södra Dalarnas RFK har vi ett fullgott försäkringsskydd via medlemskap i Sveriges Modellflygförbund och Flygsportförbundet / Riksidrottsförbundet!
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
/Magnus Östling - FlyingGiants Hard Man - Rockin´& Rollin´
Det går fortare lodrätt!   Riktiga män flyger på "trettifem"

www.oestling.net

2017-03-14 18:18:07
RE: Försäkringsfråga    
airfoil
Skicka mail
Frågan om ifall hemförsäkringen gäller skador uppkomna vid modellflyg har diskuterats ingående tidigare.

Många debattörer var då såvitt jag minns tveksamma till hemförsäkringens giltighet i det fallet. Ska man förlita sig på den så får man vara noga med att kontrollera det.

Min mening är att bara SMFF och RCFF har ett fullgott försäkringsskydd för modellflygare.

Vi har en skadeförsäkring för klubbstugan; Brand, inbrott, stormskada mm.

2017-03-14 20:30:42
RE: Försäkringsfråga    
mats
Skicka mail
I Ripa Modellflygklubb har vi sedan 2006 tecknar en Småföretagarförsäkring som avser all verksamhet som förekommer inom modellflygfältet som klubben äger sedan 2004.

Klubbens verksamhet är att likna med ett företag, varför vi såg det nödvändigt att teckna en egen försäkring för klubbens verksamhet på Ripa.

För att så långt som möjligt säkerställa att vi har rätt försäkringsskydd, har vi under årens lopp stämt möte med försäkringsbolagets skadeförebyggare, vi träffas då på modellflygfältet, stämmer av att byggnader, maskiner och inventarier är inlåsta och förvarade enligt bolagets krav vid ev. skada, samt för uppdatering av byggnadernas värde på fältet.

Ansvarsförsäkringen är tecknad till ett värde på 10 milj.

Trots att vi tycker oss ha både hängslen och livrem kan det bli diskussion om försäkringsbrevets innehåll när en skada inträffar, det är då besöket av skadeförebyggaren kan göra stor skillnad.

Den skada vi drabbades av är beskriven på annat forum, och finns att läsa i denna
länk

Mvh
Mats Erlandsson
Ripa Modellflygklubb

2017-03-15 07:02:37
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Tack för ett bra svar Mats. Vi är ute i samma ärende i klubben i Arboga.
If it´s too loud.....you´re too old

2017-03-15 08:21:26
RE: Försäkringsfråga    
Gee_Bee
Skicka mail
Googla föreningsförsäkring, där dök det upp en massa intressanta länkar. Denna t.ex var intressant. Alla föreningar som är anslutna till RF är försäkrade via en av RF täcknad försäkring till Folksam. Dock så verkar det bara vara förreingen som är försäkrad, så vad den enskilde medlemmen gör är inte försäkrat.
https://www.folksam.se/media/rfs-grundvillkor-kombinerad-forsakring_tcm5-25066.pdf
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2017-03-15 09:39:42
RE: Försäkringsfråga    
McRegor
Skicka mail
Fast Jonas fråga avsåg väl en förening som inte var ansluten till RF via SMFF antar jag. Och jag gissar också att det var främst en ansvarsförsäkring som avsågs om det skulle råka ske en olycka med skador på egendom eller person.
Roger
www.mcregor.se

2017-03-15 11:18:12
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Vi är intresserade generellt av hur klubbarna har löst sin försäkringsfråga. Ansvarsförsäkring mm. Är väl medveten om att många använder SMFFs eller RCFFs  försäkringar, men det finns säkert andra lösningar.
If it´s too loud.....you´re too old

2017-03-15 11:35:37
RE: Försäkringsfråga    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Mats vad händer om ni flyger på ett annat fält då.
Men annars så är det väll  bara å kontakta sitt
Försäkringsbolag å höra efter vad dom säger.
Borde va enklast så.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2017-03-15 12:19:01
RE: Försäkringsfråga    
mats
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
Mats vad händer om ni flyger på ett annat fält då.
Men annars så är det väll  bara å kontakta sitt
Försäkringsbolag å höra efter vad dom säger.
Borde va enklast så.


Enligt klubbens fältregler skall alla piloter som flyger på Ripa vara försäkrade genom RCFF eller SMFF, det är upp till var och en att följa de regler som gäller på andra klubbars fält.

I de flesta fall är det hemförsäkringen som täcker uppkomna skador, något som bör ligga i vars och ens eget intresse att kolla upp med sitt försäkringsbolag.

Vi ser det som en extra säkerhet att teckna detta försäkringsskydd för den verksamhet som förekommer på Ripafältet.

Mvh
Mats 

2017-03-16 15:39:50
RE: Försäkringsfråga    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Jo men om ni ska flyga på en annans
klubbs fält kör ni då hemförsäkring.
Eller håller ni er bara på ert fält
för som sagt en del fält kräver ju
medlemskap i rcff eller smff då kommer
ni ju inte kunna flyga på dom fälten.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2017-03-16 19:09:56
RE: Försäkringsfråga    
N17NL
Skicka mail
Ansvarsförsäkringar är lurigt. En gällerr hemma, en annan på jobbet, en tredje om du tävlar, en fjärde på RCFF fältet, en femte om du är arrangör på ett SMFF fält, en sjätte när du är på Ripa o.s.v.. Inte självklart att hemförsäkringen gäller på ett modellflygfält.

2017-03-16 22:12:55
RE: Försäkringsfråga    
mats
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
Jo men om ni ska flyga på en annans
klubbs fält kör ni då hemförsäkring.
Eller håller ni er bara på ert fält
för som sagt en del fält kräver ju
medlemskap i rcff eller smff då kommer
ni ju inte kunna flyga på dom fälten.


Hej!
Som jag skrev i tidigare inlägg är kravet att samtliga medlemmar i Ripa Modellflygklubb skall vara ansvarsförsäkrade genom SMFF alternativt RCFF.

Vi de tillfällen klubbens medlemmar gästflyger på andra klubbars fält måste de naturligtvis sätta sig in i värdklubbens fältregler, och följa dessa.

Om en olycka skulle uppkomma under skolflygning med en elev som ännu inte blivit registrerad medlem i något förbund är det skolflyglärarens ansvarsförsäkring som gäller i såväl SMFF´s som RCFF´s försäkring, i de fall en tvistefråga skulle uppstå, är det klubbens ansvarsförsäkring i verksamheten som täcker skadan, till dess att en eventuell tvist blivit utredd.

Försäkringsfrågor är inte alltid så enkla som man oftast kanske tror, av samma anledning är inte heller villkoren i försäkringsbreven glasklara.

Mvh
Mats

*** Redigerat av mats klockan 2017-03-17 08:08:45 ***

2017-03-17 09:30:07
RE: Försäkringsfråga    
airfoil
Skicka mail
 
Citat från: No4
Vi är intresserade generellt av hur klubbarna har löst sin försäkringsfråga. Ansvarsförsäkring mm. Är väl medveten om att många använder SMFFs eller RCFFs  försäkringar, men det finns säkert andra lösningar.


I vår skadeförsäkring ingår en begränsad ansvarsförsäkring som bara gäller på vårt fält och bara vid "vanlig" flygaktivitet. Den gäller inte t.ex. vid nyårsflyget eller vintermeetinget. Att vi har den beror på att den ingår i den försäkring vi ville ha. Bolaget är kanske känt i Arboga också: Åkerbo Härads Brandstodsbolag, gammalt vackert namn!

Det betyder också att våra medlemmar är ansvarsförsäkrade i SMFF eller RCFF, för att överhuvudtaget kunna flyga hos andra klubbar.

2017-03-17 11:45:33
RE: Försäkringsfråga    
Ove
Skicka mail
Det är kanske på sin plats att sätta in det här med försäkringar i sitt sammanhang.

För det första. Varje klubb, dvs. förening, i vårt land är en egen ”fysisk” person. Det betyder att det juridiskt sett lika gärna hade kunnat vara Nisse Hult med personnummer 123456-7890.
Nisse bestämmer helt och hållet över sig själv och skriver sina egna livsregler – eller varför inte stadgar. Ingen annan får lov att tvinga på Nisse några regler. Exempelvis grannen som tycker han ska ha fri tillgång till Nisses bil.
Exakt samma sak gäller föreningar. De har ENDAST sina egna stadgar att följa.
Ingen utomstående organisation kan tvinga föreningen att ändra sina stadgar eller skriva in paragrafer som gynnar den utomstående organisationen. Skulle detta förekomma strider det mot grundlagen och är ett allvarligt övergrepp. Det innebär exempelvis att det andra förbundets paragraf 37 och krav på att alla föreningens medlemmar ska vara anslutna till det utomstående förbundet. Det är helt enkelt synnerligen olagligt.

Här ett utdrag ur vad föreningsfriheten står för:
-----------------------------------------------------
”Föreningsfriheten tar sig uttryck på två olika sätt och det är viktigt att hålla i åtanke denna distinktion. Föreningsfriheten är såväl positiv som negativ. Med detta avses att den positiva föreningsfriheten innebär en frihet att sluta sig samman i olika intressegemenskaper. Det ska man kunna göra utan att staten blandar sig i. Den negativa föreningsfriheten innebär att man även har en frihet att stå utanför föreningar. Detta innebär att man inte är tvungen att vara medlem i någon förening och statsapparaten har heller ingen möjlighet att tvinga något till detta. Just den negativa föreningsfriheten har skapat problem med avseende på kårobligatoriet på högskolor och universitet. För att som student få tentera och få poäng för sina studier var man tidigare tvungen att vara medlem i kåren, men kårobligatoriet är numera avskaffat”.
------------------------------------------------------------------

Nu kommer vi till försäkringarna. Det är INTE den lokala klubben som är försäkrad – det är det enskilde medlemmen. Ganska logiskt eftersom vi slagit fast att en utomstående organisation inte kan påstå att klubben tillhör dem. Möjligtvis kan man påstå att MEDLEMMARNA i föreningen anslutit sig till förbundet. Om den lokala klubben har 200 medlemmar, varav 100 är passiva och jobbar ideellt i klubben är det ENDAST de medlemmar som betalt in medlemsavgift till förbundet som förbundet har rätt att räkna. Jag har hört att det andra förbundet vill att de lokala klubbarna rapportera SAMTLIGA klubbmedlemmar – både förbundsanslutna som betalt förbundsavgiften och lokalt anslutna som bara betalt till den egna klubben. Detta strider mot lagen och är åtalbart.

Det är alltså den ENSKILDE klubbmedlemmen som är försäkrad genom den avgift de betalt in till förbundet.

Detta gäller också vid publika evenemang. Man kan inte försäkra åskådarna. Det tillför inget. Jag vet att försäkringsbolagen är snabba på att sälja in dylika försäkringar. Faktum är att man vill ha modellflygaren försäkrad. Om han får problem och kärran dundrar in bland åskådarna är det ju hans försäkring som ska täcka skadan. Exakt samma sak som om jag skulle krocka med min bil och felet är mitt. Jag – eller mitt försäkringsbolag - får pröjsa.

2017-03-17 13:03:35
RE: Försäkringsfråga    
GCÖ Öberg
Skicka mail
Snälla Ove, nu drar du upp saker som öht inte ens efterfrågats, och då syftar jag på ditt första stycke.
Den diskussionen har skett för många ggr till ingen nytta.
Vad du  anser och tycker vet alla redan!

//Jörgen

2017-03-17 18:37:41
RE: Försäkringsfråga    
airfoil
Skicka mail
Ove skrev:
"Jag har hört att det andra förbundet vill att de lokala klubbarna rapportera SAMTLIGA klubbmedlemmar – både förbundsanslutna som betalt förbundsavgiften och lokalt anslutna som bara betalt till den egna klubben. Detta strider mot lagen och är åtalbart"

Jag vill inte bidra till ännu en debatt i det här, men det där faller på sin egen orimlighet. Ingen klubbkassör redovisar medlem till SMFF om denne inte betalt för det till klubbens konto, och det beror på att klubben i så fall får betala 420 Kr i subvention.

Annars håller jag väl i huvudsak med Ove i resonemanget, men liksom Jörgen tycker jag inte att det har så mycket i den här tråden att göra.

2017-03-23 10:18:48
RE: Försäkringsfråga    
oestling
oestling@telia.com

Moderator
 
Citat från: Ove
Det är kanske på sin plats att sätta in det här med försäkringar i sitt sammanhang.

För det första. Varje klubb, dvs. förening, i vårt land är en egen ”fysisk” person. Det betyder att det juridiskt sett lika gärna hade kunnat vara Nisse Hult med personnummer 123456-7890.
Nisse bestämmer helt och hållet över sig själv och skriver sina egna livsregler – eller varför inte stadgar. Ingen annan får lov att tvinga på Nisse några regler. Exempelvis grannen som tycker han ska ha fri tillgång till Nisses bil.
Exakt samma sak gäller föreningar. De har ENDAST sina egna stadgar att följa.
Ingen utomstående organisation kan tvinga föreningen att ändra sina stadgar eller skriva in paragrafer som gynnar den utomstående organisationen. Skulle detta förekomma strider det mot grundlagen och är ett allvarligt övergrepp. Det innebär exempelvis att det andra förbundets paragraf 37 och krav på att alla föreningens medlemmar ska vara anslutna till det utomstående förbundet. Det är helt enkelt synnerligen olagligt.

....


Nu tar vi det här en sista gång:

ENSKILD MEDLEM är medlem i en FÖRENING / KLUBB.

Flera KLUBBAR bildar tillsammans ett FÖRBUND.

KLUBBARNA bestämmer tillsammans vilka STADGAR det
gemensamma FÖRBUNDET skall drivas efter.

Dessa STADGAR bestäms på ÅRSMÖTET som är högsta
beslutande organ i FÖRBUNDET. (Detta ÅRSMÖTE hålls som namnet
antyder på en bestämd tidpunkt VARJE år och då väljs även styrelsens medlemmar med bestämd mandattid)
Som KLUBB / FÖRENING väljer man att ansluta sig till ett FÖRBUND med
de stadgar som gäller eller så gör man inte det - svårare än så är det inte.
Det är alltså per definition ICKE en "utomstående organisation" utan en
organisation som de ingående föreningarna har gemensam vårdnad av!

Hålls inte årsmöte så kan ingen styrelse väljas och då faller
organisationen som ett korthus i en höststorm.
Finns det ingen förening med firmatecknare så kan t.ex. ett
försäkringsbolag inte teckna en försäkring då det juridiskt
sett inte finns någon motpart / kund!

(Det är med detta faktum som bakgrund för mig obegripligt att
Modellflygklubben "RCFF" fortfarande kan hävda att den har
någon form av gällande försäkringsskydd då det mig veterligen
inte funnits någon vald styrelse med mandattid efter 2015.

I Sverige finns det ETT (1) FÖRBUND som klubbar kan ansluta sig till
och det är Sveriges Modellflygförbund.
Detta är uppenbarligen den organisation som det refereras till
som "det andra förbundet"... "det enda förbundet" vore mer korrekt!

Som jag tidigare sagt - en liten gisten eka blir inte en finlandsfärja
bara för att man målar den röd med vita bokstäver på sidan...


.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
/Magnus Östling - FlyingGiants Hard Man - Rockin´& Rollin´
Det går fortare lodrätt!   Riktiga män flyger på "trettifem"

www.oestling.net

2017-03-23 20:33:58
RE: Försäkringsfråga    
flygrc
Skicka mail
Jag tycker ursprungsfrågan är intressant och hoppas på svar. Funderar själv på att kolla med klubbens försäkringsbolag.
Ju fler som berättar hur förträffligt toppstyrning och absolutkrav från något överförmyndande förbund är desto mer säker blir jag på att en fristående klubb är melodin.
-------------------------------------------------------------------------
Flyger hellre än bra och stafvel bjuder jag på

2017-03-23 21:58:21
RE: Försäkringsfråga    
airfoil
Skicka mail
 
Citat från: flygrc
Jag tycker ursprungsfrågan är intressant och hoppas på svar. Funderar själv på att kolla med klubbens försäkringsbolag.
Ju fler som berättar hur förträffligt toppstyrning och absolutkrav från något överförmyndande förbund är desto mer säker blir jag på att en fristående klubb är melodin.


Ok. Toppstyrning och absolutkrav.....
Men du får tänka på att mycket av det som skrivs inte är annat än personliga tyckanden.
"Fake news" säger en viss president ofta. Gäller inte bara over there...

2017-03-23 22:10:31
RE: Försäkringsfråga    
flygrc
Skicka mail
 
Citat från: airfoil
 
Citat från: flygrc
Jag tycker ursprungsfrågan är intressant och hoppas på svar. Funderar själv på att kolla med klubbens försäkringsbolag.
Ju fler som berättar hur förträffligt toppstyrning och absolutkrav från något överförmyndande förbund är desto mer säker blir jag på att en fristående klubb är melodin.


Ok. Toppstyrning och absolutkrav.....
Men du får tänka på att mycket av det som skrivs inte är annat än personliga tyckanden.
"Fake news" säger en viss president ofta. Gäller inte bara over there...


Jäpp och där får man väga in vem som tycker.
-------------------------------------------------------------------------
Flyger hellre än bra och stafvel bjuder jag på

2017-03-24 07:24:05
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Kul med några som är intresserade av kärnfrågan. Syftet med min fråga var inte att starta ännu en "sandlåda". Det får andra göra, då jag inte tänker medverka i sådant. Har annat att göra.
   
Vill tacka dom seriösa som hört av sig. Det var som jag misstänkte. Flera klubbar har valt att lösa försäkringsfrågan på egen hand. Jag har fått flera bra råd om tillvägagagångsättet, och en ganska bra bild beträffande kostnaderna och förslag på olika bolag mm.

Ansvarsförsäkring, försäkring för förlorad arbetsinkomst, egendoms och maskinförsäkring har det handlat om.

Jag håller fn på och tar in prisförslag/offerter från ett par bolag så att styrelsen i min klubb får ett bra beslutsunderlag då vi är inne på att teckna en egen försäkring för våran klubb och dess verksamhet mm.

Återkommer med mer information när det är klart. 
If it´s too loud.....you´re too old

2017-03-24 18:22:58
RE: Försäkringsfråga    
flygrc
Skicka mail
Ska bli kul att höra om alternativen.
-------------------------------------------------------------------------
Flyger hellre än bra och stafvel bjuder jag på

2017-04-10 13:13:28
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Nu har vi tecknat en egen ansvarsförsäkring i våran klubb. Samma som förbunden erbjuder. För en klubb med 75 medlemmar så hamnade kostnaden på 1220 kr. För er som vill veta mer så är jag gärna bejälplig.
If it´s too loud.....you´re too old

2017-04-10 15:32:55
RE: Försäkringsfråga    
Uone
Skicka mail
Så du menar att eran försäkring för 1220kr gäller med en ersättning på 20 miljoner den gäller vid publika arrangemang och med flygning med modelluftfarkost/luftfartyg. Gäller den bara på erat fält då eller var gäller den?

Johan

2017-04-10 16:40:56
RE: Försäkringsfråga    
Per P
perpalsson81@gmail.com
 
Citat från: Ove
Ingen annan får lov att tvinga på Nisse några regler.


Det där skiter sig BIG TIME den dagen "Nisse" gifter sig
___________________________
Warbirdfreak, men Jet är också kul =)

2017-04-11 07:36:15
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
Villkoren i ansvarsförsäkringen är de samma. Dvs att de gäller på samma sätt. Vårt flygfält och våra evenemang gäller och fn godkänner vi flygande på andra platser vid klubbmöten där beslutet protokollförs (samma som SMFF gör).

Vi har valt 10 miljoner som maxbelopp per skada händelse och en självrisk på 9000 kr.  Max 25 miljoner per år. 
If it´s too loud.....you´re too old

2017-04-11 09:37:49
RE: Försäkringsfråga    
McRegor
Skicka mail
Hej Jonas,
Vilket bolag har ni tecknat försäkringen i ?
Roger
www.mcregor.se

2017-04-11 10:16:28
RE: Försäkringsfråga    
Ove
Skicka mail
Försäkringsbolagen är företag som vill tjäna pengar.
Frågar man efter en försäkring som skyddar publiken vid evenemang är de kvicka att erbjuda dylik för en bra slant.
MEN, VEM är det som behöver vara försäkrad? Åskådaren eller personen som visar upp sina konster och maskiner? Självklart är det den sistnämnde. Alltså har den utövande ett försäkringsskydd via sitt förbund eller motsvarande privat/lokal försäkring.

Jämför med att man inte köper en försäkring åt sina medtrafikanter... Du försäkrar dig mot vad du eventuellt kan ställa till med för skada.

2017-04-11 12:37:24
RE: Försäkringsfråga    
No4
Skicka mail
IF . Företagsförsäkring.
If it´s too loud.....you´re too old

2017-04-13 07:46:41
RE: Försäkringsfråga    
Lelle A.son
Skicka mail
 
Citat från: Ove
Försäkringsbolagen är företag som vill tjäna pengar.
Frågar man efter en försäkring som skyddar publiken vid evenemang är de kvicka att erbjuda dylik för en bra slant.
MEN, VEM är det som behöver vara försäkrad? Åskådaren eller personen som visar upp sina konster och maskiner? Självklart är det den sistnämnde. Alltså har den utövande ett försäkringsskydd via sitt förbund eller motsvarande privat/lokal försäkring.

Jämför med att man inte köper en försäkring åt sina medtrafikanter... Du försäkrar dig mot vad du eventuellt kan ställa till med för skada.Vet inte om det är overkill, men vi i SMFK har en klausul inskriven i försäkringsbrevet att vi har ett antal uppvisningar per år inför publik.

Kan tala om för dej att det var tuffa förhandlingar att få in det. Händer det en
olycka (Gud förbjude) i publik så är det nog väldig bra att det står där.

/Lelle fd kassör i SMFK