Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Byggforum / Skapa egen modell, 2
2016-10-15 19:10:35
Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail

Jag såg i mitt förråd två vinghalvor liggande, det enda jag sparat efter en krasch för många år sedan. Hmm, kan jag göra något med dessa eller skall jag kasta dem?De är 800 mm så med en kroppsbredd på 100 så skulle spännvidden bli 1700. Har jag någon motor liggandes som passar? DLE 55 blir för stor, men en Saito 180 fyrtakt skulle kunna duga. När jag tänker efter så borde jag ha precis allt liggandes för att kunna bygga ihop en modell.

Den 2015-04-04 skrev jag en byggtråd Hur man beräknar och konstruerar ett modellplan, dvs från scratch. Som exempel hade jag mitt bygge av en 3,5 m modell med en 4-cylindrig DLE 222. Den modellen flög utomordentligt bra så beräkningarna fungerade perfekt. Det var en stor upplevelse att se den flyga precis som jag hade tänkt mig. Så nu hoppas jag att med denna byggtråd för ett mindre plan visa hur enkelt det är att konstruera själv och att någon tänder på idén att skapa en modell med helt eget stuk. Inte kopiera min eller någon annans  modell utan göra en helt egen modell valfri storlek. Beräkningarna är allmängiltiga för alla modeller och storlekar med motorn fram och stabben bak.

Så, då startar vi. Jag har ju redan vingar men i min förra byggtråd finns beräkningsunderlag  för att konstruera en vinge. Det är med vingen man flyger, resten är för att styra vingen och ta last. Så vingen är det man börjar med när man bestämt sig för vad man vill göra med modellen.

Min vinge är 800 lång, 435 bred i vingroten och 230 bred i vingspetsen. Jag får en medelkorda på 350 och medelkordans nosspets ligger 20 mm bakom vingrotens nosspets. Hela vingens bruttoyta (inkl kropp emellan) blir 54,8 dm².

Stabbens nettoyta skall vara ungefär 20% av vingens bruttoyta, vilket blir 10,9 dm². Jag väljer ena halvans längd till 280 och bredd 220. Rodrets bredd kan vara 25% vilket blir 55. Jag tycker detta är för lite så jag gör rodrets bredd till 100 och då blir själva stabben 120. Tjockleken skall vara 6-10%, jag väljer 7,5% och 16 mm.

Fenans yta skall vara 50% av stabben, det blir 5,5 dm², säg höjd 275 och bredd 200 varav rodret får bli 100. Tjockleken avvaktar jag med, den får jag passa in lite med kroppen.

Eftersom modellen skall gå hyfsat fort så måste man ha roderfladder i tankarna. Alla roder i verkliga plan eller modeller har en viss kritisk hastighet när roderfladder uppstår, vilket beror på att rodrets tyngdpunkt ligger väsentligt bakom gångleden. Man ökar den kritiska fladderfarten genom att minska avståendet mellan rodrets tyngdpunkt och gångleden, vilket kan göras genom att låta rodret gå fram vid sidan av stabbe och över fena. Det är ju en vanlig åtgärd på kanske de flesta modeller, och så får det bli på min modell.

Jag rullar nu ut 1,8 m vitt papper på arbetsbänken och skissar upp en sidvy och en toppvy av kroppen. Eftersom spv är 1700 så sätter jag kroppens längd till 1600. Vingen har symmetrisk profil så vingen skall vara mittmonterad. Jag streckar en centrumlinje genom propelleraxeln genom hela planet och vill ha både vingen och stabben mitt på den linjen. Motorn skall monteras inverterad vilket gör att centrumlinjen kommer högt, så vingen kommer alldeles under kabinhuven. Jag skissar in vingen och motorn. Vingen är åt det tunnare hållet med ganska liten nosradie så den vill ha fart. Så jag skall försöka få till kroppen strömlinjeformad för fart.

Det finns en tanke med att ha vinge och stabbe i linje med propellercentrum. Om vingen ligger över eller under propelleraxeln så uppstår ett moment mellan motorns dragkraft och vingens luftmotstånd och det momentet varierar med gaspådraget/farten. Om man placerar motoraxel och vinge i linje så slipper man detta.

Problemet med att rita in motorn är ju att jag inte har en aning om hur långt fram den skall sitta. Den skall sitta så långt fram att den balanserar upp planet så att TP hamnar där den skall vara. Jag behöver nu veta var TP skall vara så att jag får en liten känsla var motorn skall vara. Så jag beräknar TP.

På skissen jag har gjort mäter jag upp momentarmen, jag markerar 25% av vingens medelkorda och detsamma för stabben. Avståndet mellan dessa punkter är momentarmen, jag mäter 990 mm. För normala plan skall momentarmen/vingkordan vara 2,5-3,5. Jag får 990/350 = 2,8 vilket är i mittfältet.

För beräkning av TP behöver jag en konstant som jag kallar F, och F= (ytan av stabben/vingytan x momentarmen/vingkordan) och F= 10,9/54,8 x 990/350 = 0,563.
TP´s placering = 0,1 + 0,25√⁴ F = 0,317 eller 32% av medelkordan bakom dess nos. Eftersom medelkordans nos ligger 20 mm bakom vingrotens nos kan jag rita in TP 0,32x350 + 20 = 132 mm bakom vingrotens nos, och det råkar vara i vingrörets framkant.

Nu får jag en känsla för var ungefär motorn skall sitta, men jag måste kunna flytta motorn en del bakåt/framåt vid avvägningen senare. Det betyder att jag inte kan göra en motorhuv förrän det sista efter avvägning när allt annat är på plats.

Nu kan jag fortsätta skissandet av kroppen med fena och stabbe och motor. En sak till behöver jag veta, var skall landn-stället vara. Med sporrhjul skall huvudstället vara ungefär 25 mm framför huvudkordans nos. Jag markerar för detta och kan nu rita in alla spanten så att det passar. De stora krafterna på konstruktionen kommer från motor, landn-ställ och vingröret, så det gäller att få dessa krafter att sprida ut sig i konstruktionen och klinga av.

Härnäst ritar jag in 3 st servon till rodren där bak. Servot till sidorodret placerar jag mitt i sittbrunnen och markerar de korslagda linorna så att de kan gå fritt genom och ut genom kroppen. Två servon till höjdrodren sätter jag in i bakre delen av kroppen så att endast servoarmarna kommer utanför sidorna med stötstänger till roderhornen. Det gäller att rodren och roderhorn och linor inte interfererar med varandra. Det är ingen fara att placera vikten av två servon långt bak eftersom jag kan balansera med placeringen av motorn.

Har jag utrymme för tanken och allt det andra?

Vad gäller byggmaterial så har jag lite av varje, men vad jag har mycket av är en trave 3 mm balsaflak 100x1000, så jag skall försöka använda 3 mm balsa så mycket det är möjligt. Till spant längst bak duger 3 mm, och till spant längre fram kan jag limma ihop till 6 mm. Att planka kroppen med 3 mm är ju lite mycket, men så får det bli. Detta är ju en form av återvinningsprojekt, jag tror inte att jag kommer att behöva köpa något alls.

Nu är det dags att börja byggandet. Kroppen måste bli absolut rak och likformig, så det är ingen idé att bara börja limma ihop bitarna på bordet, en monteringsfixtur är ett måste. Jag tar en hyllskiva, 30x1500 cm, och delar den på längden, ritar på halva kroppen med skivans långsida som centrumlinje, lägger skivorna på varandra och skruvtvingar ihop dem och sågar ut halva kroppsformen. Putsar till utsågningen så att det blir bra. Skivorna läggs sedan med utsågningen mot varandra så blir det en hel kroppsform utsågad. Fäst ihop skivorna på lämpligt sätt. Limma några klossar under som ben. Fixturen klar, och kroppsformen garanterat liksidig.

Jag har nu ett referensplan som jag kan mäta ifrån. När spant och sidor kommer på plats i fixturen så är det dags för röret i kroppen i vilken vingröret skall gå. Röret görs enkelt genom att runt vingröret vira gladpack och på det vira glas/kol-fiberduk och dränka in med gjutepoxi eller polyester. Gladpacken ger perfekt passning av vingröret inne i kroppsröret. Vid montering håller jag röret inne i kroppen och för igenom vingröret, lägger klossar av rätt höjd mellan hyllplanet och vingröret och ser till att vingröret kommer exakt vinkelrätt och limmar fast röret i kroppen. Det är suveränt att ha fixturens referensplan.
Bilden visar inpassning av röret i kroppen. Listen som sitter längs kabinutrymmet är gjord av 2 st 3x12 mm balsa ihoplimmade med kolfiber emellan, kolfiber som jag repat ut ur en kolfiberduk köpt på Biltema. Den listen är stark och väger inte mycket. Det är så enkelt att göra en sådan list att jag tänker bygga både stabbe och fena på sätt av 3 mm balsa + kolfiber.

När jag monterade röret i kroppen var jag väldigt noggrann att med vinkelhake få röret exakt vinkelrät mot kroppen. Men när jag sedan testade att montera vingrör och vingar såg jag att vänstervingen hade en glipa farm och högervingen en glipa bak. Shit! Bara att fräsa loss röret i kroppen med en Dremel och göra om. Denna gång satte jag först vingröret i hylsan, satte på vingarna och pallade upp det hela på hyllplanet så att allt blev rätt positionerat och vingarna dikt an mot kroppen. Nu fyllde jag mellanrummet mellan hylsan och kroppen med epoxi.  Och nu sitter hylsan rätt.Till brandvägg tar jag 4 mm plywood och limmar på 5 mm balsaplywood med glasfiber emellan. Balsaplywooden har jag för att fästa islagsmuttrar på insidan för att skruva fast motorfästet på utsidan. Det blir starkt.

Jag fortsätter skriva senare när jag har byggt lite mer. Det blir trevligt knåp under vintern så att modellen blir flygklar till våren.

Jo, det är en sak jag funderar över, kabinkåpan. Om man vill ha den glasklar så är det vakuumformning som gäller. Jag vet principen med att vakuumforma med dammsugare, men jag har inget material. Man kanske skulle skippa att ha den glasklar och bara forma med glasfiber. Någon som har ett förslag?

BOB

2016-10-16 12:15:16
RE: Skapa egen modell, 2    
bosse_jansson
Skicka mail
Pet-flaska och varmluftspistol är en alternativ metod.
Exempel  HÄR  och  HÄR
.
--------------------------------
...sådär lagom vintage...

2016-10-17 17:08:46
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail
Jag tackar för tipset. Jag visste inte att PET krymper som krympplast. Nu blir ju min huv 500x100 så en PET-flaska räcker inte, men jag kan säkert dela upp den på något sätt. Så får det bli. Då blir det återvinning av några PET-flaskor också.
BOB

2016-10-17 19:11:27
RE: Skapa egen modell, 2    
StaffanA
Skicka mail
Dryckesflaskor i plast levereras till fabriken i storlek som en liten grillkorv ungefär. Endast toppgängan har sitt slutliga format. De fästs i toppen och blåses upp med luft i en form. Efter några sekunder är de fyllda och förslutna innan de hinner brusa över.

2016-10-22 13:03:32
RE: Skapa egen modell, 2    
kralle
kralle27@hotmail.com
Så i princip skulle man kunna trycksätta den igen och värma i ugn tex å få flaskan större ?

2016-11-03 17:56:07
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail

                ---------------

Hylsan för vingröret är på plats i kroppen, då är det lika bra att ordna för vingens styrpinnar och då måste jag bestämma mig för infästningsvinkeln. Anfallsvinkel är vingkordans vinkel mot luftströmmen i varje ögonblick , så den ändras hela tiden när du flyger i figurer, så anfallsvinkel och infästningsvinkel är olika saker.

Med symmetrisk vingprofil flyger man ju ofta inverterat, så borde inte infästningsvinkeln vara noll? Om den är noll så måste man ge lite höjdroder när man flyger rättvänt rakt fram för vingen måste ha en anfallsvinkel för att ha bärkraft. Jag sätter min infästningsvinkel till 1°. Avståndet mellan främsta och bakersta punkten på vingroten mot kroppen är 520 mm. För att få 1° så skall bakersta punkten vara 9 mm under främre punkten (tangens 1° x 520 = 0,0175 x 520 = 9 mm).

Av små skräpbitar av 3 mm flygplywood tillverkar jag 4 st ringar med ytterdiameter 18 och centrumhål diam 6 mm, trär ringarna på vingens styrpinnar och sätter vingen på vingröret så att styrpinnarna går mot kroppen. Jag justerar vingen så att bakkanten ligger 9 mm under framkanten och ritar på kroppen runt ringarna, tar av vingen, fräser upp hål i sidan där jag ritat, smetar på epoxi runt i hålen och runt på ringarna, sätter på vingen igen så att ringarna kommer i de uppfrästa hålen, justerar så att jag får exakt 9 mm och låter limmet härda. Efter det har jag hål för styrpinnarna exakt där de skall vara för 1° infästningsvinkel. Ringarna skall gå lite trögt på styrpinnarna så att det inte finns något glapp.

Om jag senare efter lite flygning tycker att jag vill ha lite mer eller mindre infästningsvinkel så är det tämligen enkelt att fräsa bort ringarna i kroppen och göra om proceduren med den vinkel jag vill ha.

Nu gör jag stabbe, fena och roder av 3 mm balsa. Eftersom stabben skulle vara 16 mm tjock så limmar jag ihop 5 st  lister med några strån kolfiber emellan. Det blir riktigt styvt. Jag gör stabbe med roder som ett stycke och delar senare, likaså fena och roder.När stabbe och fena limmas fast så gäller det att mäta i alla riktningar så att de kommer exakt rakt och vinkelrätt på alla sätt. Stabben måste vara helt parallell med vingen. Jag hade först ritat den på centrumlinjen genom motoraxel och vinge men lyfte senare upp den lite för att inte roderhornen skulle interferera.

Jag har inte limmat fast brandväggen eftersom jag ännu inte vet hur långt fram motorn måste sitta. Dags att göra en första grov avvägning. Jag sätter på landn-ställ, sporrhjul, lägger i alla servon, mottagare, tank, accar och allt som skall med, sedan hänger jag motor med motorbock och prop  på en pinne framför brandväggen och pallar upp planet under TP. Idén är att skjuta motorn fram eller tillbaka tills planet balanserar på TP.Bingo! Planet balanserar på första försöket. Då ligger accar och BECen ganska nära TP, så vid senare installation kan dessa placeras längre fram eller bak för slutlig balansering. Nu finns ju varken coquepit eller motorhuv eller botten under planet, men dessa kommer att väga över framför TP vilket är bra. Det är enklare att tynga ned baken med accen än nosen.

Så nu kan jag limma fast brandväggen där jag hade ritat den. Perfekt. Jag fäster den i 2° vinkel åt höger men ingen vinkel upp/ned.

BOB

2016-11-03 18:26:37
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail
Kan lägga till en sak. Landn-stället är ju fäst i en platta 60x100 mm. Denna platta är gjord av först 2 st 3 mm balsaflak, utanpå dessa glasfiberväv på bägge sidor och utanpå detta 1,5 mm plywood på bägge sidor för att ta trycket från skruvarna. Jag limmar på alla skikt med polyester och klämmer ihop paketet mellan träklossar hårt med kraftiga skruvtvingar. Denna platta blir både stabil och lätt. På andra ställen har jag använt kolfibertrådar mellan 3 mm balsalister. Att armera vek balsa med kolfiber/glasfiber ger ett väldigt stabilt resultat. Balsan suger åt sig polyestern och blir både styv och stark och kolfiber låter sig inte töjas.
BOB

2016-11-04 08:33:02
RE: Skapa egen modell, 2    
Freddan_6
Skicka mail
Lite OT men jag tycker polyester är besvärligt att jobba med, jag har ingen luftsug och fick omedelbar huvudvärk vid senaste plastning. Därför använder jag nitrilhandskar och epoxy i stället, jag vet inte om det blir riktigt lika bra.

2016-11-15 15:14:02
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail

Brandväggen är fastlimmad, men inte i 2° utan 0°, därför jag ändrade mig och skall inte använda köpt motorkonsol att skruva fast i brandväggen utan har limmat in 2 pinnar att fästa motorn på men på så sätt att jag kan få till motorn i 2°. Pinnarna är med avsikt för långa och skall kapas och formas när jag vet exakt var motorn skall sitta. Fästen för trottelservo och de andra servona, tank och BEC är gjorda. Botten på kroppen är insatt och urtagning på kroppssidor och urtag för roderlinor. Roderhorn för sidoroder är gjord av kolfiber.

Nu måste jag göra coquepit. Jag delar upp det i en ram som går ända fram till motorhuven och en glasklar kupa som skall vakuumformas på något sätt jag inte vet ännu. Jag skall gjuta ramen av glasfiber, och då kan man välja mellan positiv eller negativ form. Jag väljer att först gjuta en negativ form över cellplastramen och sedan gjuta den slutliga ramen i formen. Då får den gjutna ramen yttermått som passar precis mot kroppen.

Jag formar grovt till ram och huv  av cellplast tills jag blir nöjd med planets utseende. Slipar ned ramen till lite mindre än den slutliga formen och fyller på med vanlig lättslipad väggspackel. Sätter vanlig förpackningstejp på kroppen runt där ramen skall sitta för skydd mot sandpappret, sätter på dubbelhäftande tejp och trycker fast cellplastramen där ramen skall sitta. Slipar ned spacklet tills den passar precis till kroppen.Jag stryker vattenbaserad lack på spackel och en bit in på cellplasten, för cellplast tål inte polyester. Lätt slipning och ny lack. Cellplasten jag har är väldigt porös så jag vågar inte slipa till riktigt fin yta utan det får jag göra inne i formen. Sedan är det bara att vaxa formen för släppning och gjuta ramen.

Efter det får jag klura ut hur jag skall göra en glasklar huv. Jag vill helst inte använda en PET-flaska utan skall försöka med en gammal huv av polykarbonat, starkt och glasklart.

BOB

2016-12-16 17:37:01
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail

Vakuumformning av huv, första gången jag prövar på så jag räknar med misslyckande.

Att göra en dummy av cellplast, gjuta en form över den är enkelt. Formen limmar jag fast på en siva som är hålad efter formen och så lägger jag till sida och botten så jag får en låda med hål för dammsugarmunstycke. Jag borrar ett fyrtiotal hål diam 1,5 mm i formen så att ”vakuumet” kommer in i formen (det är ju bara ett undertryck, inget vakuum).

Jag klipper ut en 50x17 cm bit ur en 2 mm tjock PET-skiva. Eftersom den biten inte går in i en vanlig spis-ugn så lägger jag PET-biten på formen och lägger en spännram överst och klämmer ihop med 4 st klämmor. Värmer med en vanlig värmepistol samtidigt som dammsugaren suger ned plasten.

För PET-plasten gäller att den skall värmas till intervallet 120-130 grader. Om den blir varmare så kristalliserar plasten och blir vit. Om den är kallare så är den för styv för att dras. Med en värmepistol är detta svårt.

Försök 1. Dragningen blir mycket ojämn med 1,5 mm på ena sidan och 0,1 mm på andra sidan. Dessutom veck.

Försök 2. Nu är jag mycket noggrann med att föra värmepistolen med jämn hastighet runt plasten. Men dragningen blir ändå lika ojämn. Hmmm… vad gör man då? Det går inte att göra dragningen i ett svep med en värmepistol. I efterhand vet jag nu hur man gör, man drar en liten bit, lyfter upp kåpan och känner efter, och känner man begynnelsen till ojämn dragning får man värma mer på andra sidan osv. Det är ju enkelt att bara lyfta upp kåpan och titta/känna och lägga ned den igen.

Försök 3. Jag tar upp grejerna till köket, värmer ugnen till 125 grader, lägger in plastbiten böjd som ett U, när den är mjuk tar jag ut den och lägger den på formen, klamrar fast och startar damssugaren. Efter dragning halvvägs har den blivit för kall, då värmer jag med värmepistolen resten av dragningen. Resultatet blir förvånansvärt bra, dragningen är jämn över hela kåpan. Däremot har jag haft lite för mycket värme i ena hörnet så att den börjat kristallisera och blivit lite disig där. Men, OK, jag accepterar detta för att inte slösa mer plast.

Försök 4. Nu prövar jag med polykarbonat, en svår plast som kräver bortåt 180 grader och som först måste avfuktas i ugn i kanske 70-80 grader i minst ett dygn, annars blir det miljoner små mikroblåsor i plasten. Men jag skall bara pröva så jag hoppar över avfuktning. Lägger biten i ugnen tills den blir mjuk, så snabbt med den på formen och dammsugaren på. Men, hopplöst, plasten är redan för kall. Försöker med värmepistolen, men för att komma upp i 180 grader måste jag hålla pistolen länge över en mindre del och då sugs den delen ned som en bubbla. Jag ger upp.

Av dessa försök har jag lärt mig att
- dels bör plastskivan spännas fast mellan två spännramar som sedan passar över formen
- dels bör kåpan inte vara större än att spännramarna går in i ugnen
- med skivan i spännramar så skulle det nog gå att forma polykarbonat med värmning och dragning i flera steg tills kåpan har rätt form. Om dammsugaren går när spännramarna med den mjuka skivan läggs på formen snabbt som attan så bör det gå.


En skiva ligger på formen, kåpan vid sidan är försök nr 2, som ligger på spännramenKåpan inlimmad i ramen. Vid sidan ligger formen till ramen

Kroppen ser väldigt hög ut, men höjden bestäms av att jag vill ha motorn, en Saito 180 4-takt, inbyggd. Med ventilkåpor så blir det den höjden.
BOB

2017-01-18 14:55:02
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail

-------------------
Nu är det dags att väga av planet för att placera motorn. Allt monterat utom motorn så pallar jag upp planet precis under den TP som jag beräknade tidigare, lägger motorn med prop och spinner monterade på konsolpinnarna. Det visar sig att motorn skall placeras så långt bak som möjligt och ändå blir det framtungt. Nåväl, 2 st NiMH 6 V är placerade alldeles bakom brandväggen så det är bara att flytta bak dem tills det väger rätt.

När motorn är på plats så är det dags för motorkåpan. För att få en fin ytteryta brukar jag normalt först gjuta en form, putsa den till fin yta och sedan gjuta kåpan i formen, men i detta fall måste jag få innermåtten exakta så att kåpan ligger tight över brandväggen, så jag spacklar cellplast-dummin till rätt mått och gjuter kåpan direkt på dummin. Först ett lager gelcoat så blir innerytan på kåpan slät plus att gelcoaten har tjockare konsistens så att glasfibern kletar fast bra på dummin. Därefter glasfiber och polyester i två lager, sedan har jag på ett lager gelcoat på utsidan. Slipning, lackning och håltagning.
Jag har med avsikt gjort enbart en kåpa som bara sveper över motorn, inte runtom. Då slipper jag ta av spinner och prop när jag tar av kåpan för att komma åt motorn. Jag lät motorns ventilkåpor sticka ut genom kåpan för att få mer strömlinjeform på kåpan.

Och så är planet klart. Spännvidd 1700. Det väger otankat 4,5 kg, vilket ger vingbelastningen 85 g/dm² om man räknar vingens nettoyta, 79  g/dm² om man räknar på bruttoytan dvs med 100 mm kroppsbredd mellan vingarna. Det kan tyckas lite mycket, men dels har jag avsiktligt byggt det väldigt stabilt, dels har jag ju en tung motor, 2 st NiMH accar och en ganska tung Max BEC 2, och 6 st bra servon och inget miniservo.Det enda inköp jag har gjort till detta plan är en rulle gul Oracover, resten har jag haft på hyllor och i lådor. Förutom 3 mm balsaflak har jag bara använt några mindre bitar plywood där skruvar skall sitta. Och en del kolfibertrådar för att armera balsan.

Stabbe och fena är riktigt stabila och styva tack vare kolfibern. Nu utgick jag från befintliga vingar, men om jag hade gjort vingarna på samma sätt av bara 3 mm balsa plus kolfibertrådar så skulle de ha blivit riktigt styva.

Landningsstället är kolfiber målade med alu-färg. Hjulkåpor har jag men tänker inte använda eftersom de bara slits sönder om gräset på banan är lite högt.Eftersom stabben är riktigt stabil med glappfria pinngångjärn till rodren så gäller det att också göra stötstängerna från servona helt glappfria. Jag har använt styva kolfiberrör med glappfria linkage. Roderhornet i sidorodret har jag gjort av kolfiber.

Det enda jag är osäker på om det blir bra i kommande flygningar är placeringen av tanken. Den ligger delvis under vingröret, dvs kring TP. Då kommer inte TP att variera mycket från full tank till tom tank, vilket ju är bra. Men tanken ligger 25-30 cm bakom motorn. Kommer motorn att orka dra fram bensin i vertikala stigningar? Det är ju bara en sugförgasare! Visserligen är tanken trycksatt från ljuddämparen, men jag vet inte om det räcker. Jag får väl se i vår. Om motorn inte orkar suga får jag antingen låta bli vertikala stigningar eller flytta fram tanken mot brandväggen.

BOB

2017-01-18 16:30:07
RE: Skapa egen modell, 2    
oveb
Skicka mail
Rättelse. Jag skrev "kommer motorn att orka dra fram bensin ...". Men det är ju inte en bensinmotor utan en Saito 180 fyrtaktad metanolmotor!
BOB