Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / www.modellflygnytt.se läggs ner
2016-09-21 21:53:28
www.modellflygnytt.se läggs ner    
pgrts
Skicka mail
Förbundets hemsida är ju inte riktigt så smidig man kan önska sig så protokoll och annat har inte blivit utlagda som sig bör senaste tiden.
Men protokoll justerat finns från senaste styrelsemötet och där står under §6.c.b att Modellflygnytt som ägs av Bengt Lindgren (dåvarande ordförande i modellflygförbundet och nuvarande ordförande i flygsportförbundet) ska stängas med epostadresserna red@modellflygnytt.se samt webbmaster@modellflygnytt.se innan året är slut.

Det första jag har hittat om modellflygnytt på nätet är Magnus Östlings inlägg här på detta forumet den 5 januari 2010 http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=219044&page=&CurrentMainTopic=1&replypage=99

ca 7 år varade det.
Flyg lågt nära och sakta

2016-09-21 22:35:38
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
mats
Skicka mail
Som Patrik skriver stänger SMFF ner, och vad värre är, man har lagt ner adressen för inkommande artiklar till Modellflygnytt.

I protokollet från lördagens styrelsemöte står det
///////////                                                                    
Modellflygnytt.se (Ägs av Bengt Lindgren, adm Bengt Lindgren) beslutades att stänga mailadresserna: webbmaster@modellflygnvtt.se red@modellflygnytt.se   Sedan tidigare finns ett beslut att överfora allt material på Modellflygnytt.se till en lämpligare plattform. Styrelsen forutsätter att detta är genomfört innan årets slut.
////////////                                                        

Hur har vi då uppmärksammat detta, jo jag har gjort det som SMFF´s styrelse ständigt ber om, jag skrev en artikel om årets Ripaläger, och bifogade bilder med text, så ledsen man blir när Modellflygnytt kom, och det inte finns en endaste rad om årets Ripaläger.

Som svar på mitt mail till nya redaktören får jag nedan.  
////////////////////////
Hej Mats.
Som redaktör för tidningen har jag ej fått någon artikel om Ripas meeting.
Det jag har sett från er är via SMFF:s F-gruppen en artikel om er evenemang.
Inget annan artikel har sänts till redaktor@modellflygforbundet.se som jag ansvarar för.
// Micke
/////////////////////////

Jag vet att det skickats in artiklar senare än min om Ripa, vilka mottagits och publicerats av redaktören.

Man brukar skämtsamt säga att man kan ha otur när man tänker, men hur har  SMFF´s styrelse tänkt när man tar bort adressen för inkommande artiklar till Modellflygnytt, utan att informera om en ny e-postadress?

Mvh
Mats Erlandsson
Ripa Modellflygklubb

2016-09-22 06:05:16
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
pgrts
Skicka mail
Svaret att artiklar inte kommit in i tid är inte sant.
Alla artiklar som kommit till den gamla adressen har direkt kontrollerats. besvarats och lagts upp till både redaktören och Lova Bannister samt tryckaren. Dessutom har det skickats påminnelse i tid före deadline om detta till samtliga.
Redaktörens svar att han sett bilder på Facebook mm visar kanske att det som funnits/finns på internet inte ska tryckas så att de som faktiskt läser tidningen och inte nätet blir utan denna informationen?
Flyg lågt nära och sakta

2016-09-22 16:43:53
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
heliuffe
Skicka mail
Hej

Som Patrik mycket riktigt citerar så har styrelsen i SMFF beslutat att förenkla och centralisera en hel del saker .

En av de saker som skall genomgå förändringar är hur inskickat material och artiklar skall hanteras så att tidningen skall bli så bra som möjligt.

Mats gör en höna av en fjäder genom att i ingressen skriva att vi lägger ner.
Nej ingenting läggs ner , det som görs är att vi ser till att det inte skall råda nåt tvivel om vart skribenter skall skicka artiklar och material d.v.s en enda epostadress. Som är "redaktor@modellflygforbund.se"

Denna mailkorg kan sedan förvaltas av flera personer.
Fördelen är att inget skall slinka förbi och ett mynt har som känt två sidor . Skribenter kan inte hävda att dom skickat in i tid och redaktören kan inte säga att det inte finns i mailkorgen.

När det gäller Modellflygnytts hemsida så finns det redan sen tidigare ett beslut om att den skall flyttas in under SMFF:S paraply och vi anser att det är dags att detta görs.
Om man sedan läser vidare i protokollet så ser man att styrelsen stramat upp arbetssättet i mailhanteringen för att det inte skall slinka igenom en massa frågor.

Mvh
Ulf Höglin tf vice Ordförande
"det är snyggare att hovra med helikopter"

2016-09-22 17:53:33
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
mats
Skicka mail
Höna av fjäder kan tyckas, jag har gjort det SMFF´s styrelse så ofta uppmanat oss att göra, jag satt tre kvällar för att skriva och ställa samman en artikel om årets Ripaläger, välja foto, skriva separat text till dessa, helt enligt manualen, skickar in den i tid, får ingen bekräftelse från SMFF´s redaktör, har dock fått veta av Patrik Gertsson att artikeln kom in i tid, och att det finns publicerade artiklar som inkommit efter denna, märklig hantering av e-postgången.

Efter telefonsamtal med Lars Ekstedt på SMFF´s kansli, skickar han ett mail med protokoll från den gångna helgens styrelsemöte. Efter detta skickar jag ett nytt mail med frågan om den inskickade artikeln kommer att publiceras i Modellflygnytts julnummer, detta mail är ännu obesvarat.

Den nya adressen till redaktionen har inte marknadsförts, den gamla finns dock kvar på flera ställen, märklig hantering!

Att ovanpå detta få det svar jag fick från redaktören, tolkar jag som, skyll dig själv, detta då du inte ens kan skicka manus till rätt adress, ett kallt och kyligt svar. Dessutom med följande kommentar ”Ni har ju visat upp er verksamhet på Facebook*, vilket jag tolkar som att årets Ripaläger inte, behöver mer publicitet

Då det finns forumläsare som inte gillar att läsa denna typ av inlägg valde jag först att undanhålla mina frågor och synpunkter om SMFF för dessa, Jag skickade ett mail till styrelsen och till Modellflygnytts redaktör den 28 augusti, gjorde detta då, för att även försöka få svar på tidigare frågor, inskickade till SMFF´s kansli den 13 juli, och som ännu inte besvarats. Lova Bannister,
SMFF´s breddchef svarade vänligt och trevligt på mailet den 1 september, dock utan några som helst svar på mina och klubbens frågor.

Tacksam om SMFF´s styrelse kan besvara de frågor vi ställt i tidigare mail. Ulf skriver att man skall tydliggöra postgången inom SMFF, hade informationen från SMFF varit tydlig, hade vi som klubb inte behövt att ta vår och styrelsens ideella tid i anspråk, för att söka svar.

Mvh
Mats Erlandsson
Ripa Modellflygklubb

2016-09-22 22:59:35
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
Thomas Berggren
thomasbergren@hotmail.com
Svagt, SMFF.
Och vad konstigare är, varför ska denna diskussion tas på DENNA hemsida??
Är inte Svenskt Modellflyg en fristående hemsida?
Detta är väl inte SMFF:s eller modellflygnytts officiella hemsida??????

Hittar inget om detta ämne varken på www.modellflygförbund.se , deras facebooksida eller modellflygnytt.se......................
Jag är en lagom ung man med en lysande framtid bakom mig!

2016-09-23 04:58:31
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
sommrsol
Skicka mail
Hallo, Gubs!
Då jag ser att man här diskuterar materialinflödet till Modellflygnytt, så må jag komma
med en fråga i ärendet. 
Jag skickade för ett år sedan manus till två tvåsidiga artiklar och en  tresidig.
Det enda som har hänt är att den tresidiga publicerades fullständigt trasig, medan
de andra två lyser med ett slags frånvaro. Min fråga är bara: Finns dom kvar?
Sture Tingwall • så gott som enväldig red i 18 år för Modellflygnytt. Nu klassad Gnällgubbe.

2016-09-23 07:46:00
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
Gee_Bee
Skicka mail
Är det en medlemsrättighet att allt inskickat material skall tryckas?

Är det inte så att redaktören samlar in material och sedan väljer vad som skall tryckas. Allt får kanske inte plats, allt är kanske inte av intresse, något kanske inte passar i det aktuella temat och en del är kanske så dåligt skrivet att det inte är tryckvärt?

Skickar jag in material så hoppas jag givetvis att det blir tryckt, men jag förutsätter inte det. Däremot så förväntar jag mig en bekräftelse på att det kommit fram, kanske en hint om/när det kommer i tryck och jag hoppas jag får korrekturläsa om det sker förändringar i materialet så som nedklippning eller dyl.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-09-23 08:28:14
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
McRegor
Skicka mail
Grejen är väl att man gång efter annan uppmanat medlemmarna att skicka in material till tidningen i samband med att det klagats på innehållets kvalitet. Då tycker man ju att redaktionen i vart fall kunde bekräfta vad man tagit emot och om det skall användas eller varför man inte vill använda det. Av det man läst här så verkar ju inte de rutinerna ha fungerat vilket får effekten att de få som trots allt ansträngt sig knappast gör det en gång till...
Roger
www.mcregor.se

2016-09-23 09:41:08
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
sommrsol
Skicka mail
STORT TACK! Roger! Jag ställde upp i manuskrisen, men resultatet blev noll! TACK IGEN!

Sedan visar GeeBee upp ett bra exempel hur det blir, då man kommer med inlägg, som
i och för sig platsar, men i stället för att lösa ett problem skapar onödiga följdfrågor.

Sture

2016-09-23 11:27:03
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
Gee_Bee
Skicka mail
Ett diskussionsforum för att diskutera.
Jag vill bara vädra tanken att allt som skickas in inge per definition kommer i tryck.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-09-23 12:07:55
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
sommrsol
Skicka mail
GeeBee – min trädgård fylls med pudlar! Förlåt! Sture

2016-10-21 21:22:50
Enkät om Modellflygnytt    
pgrts
Skicka mail
På förra stämman beslutades det att tillsätta en grupp att utreda tidningens framtid.
Utredningen ska inhämta medlemmarnas åsikter.
Utredningen ska slutföras under innevarande år.

Är det någon som vet något om gruppen eller om det har inhämtats åsikter?
Det lider snabbt mot att året tar slut.


Länk till styrelsens förslag

Det beslutades på stämman att följa förslaget.
Det ska bli intressant att se hur det kommer att utföras.

Flyg lågt nära och sakta

2016-10-22 02:20:56
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
sommrsol
Skicka mail
Hur kan modellflyggänget i Norge producera en så bra medlemstidning?
Hur kan modellflyggänget i Danmark producera en så bra medlemstidning?

Hur kan modellflyggänget i Sverige undgå att producera en bra medlemstidning? Vad saknar man?
Hur kan modellflyggänget i Sverige undgå att se sin medlemstidning som den bästa medlemsvärvaren?
Hur kan modellflyggänget i Sverige lägga pengar på att producera värvningsbroschyrer m m, då
dess tidning skulle kunna bära dessa uppgifter i sin verksamhet utan extra kostnader?

SMFF – sluta föd högtflygande och orealistiska planer för tidningens framtid, sänk blicken till  söndagsflygarnivå – det är den gruppen som kan öka i omfång och därmed finansiera tidningsproduktionen med en lägre medlemsavgift.
Vad har modellflyggängen i Norge och Danmark som inte Sverige skulle kunna ha?
Idel frågor. Idel undringar, men är de obefogade?
Sture Tingwall

2016-10-22 10:31:59
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
mats
Skicka mail
Modellflygnytt är precis som många skriver SMFF´s viktigaste mervärde, SMFF´s  styrelse borde bli bättre på att informera vad som hänt, händer och sker, som påverkar oss medlemmar, och klubbar.

Vid SMFF´s styrelsemöte den 8 september beslutades att föreslå förbundsmötet 2017 att alla anslutna klubbar skall ha 10 medlemmar i stället för som nu, 5 klubbar, en regel som styrelsen i.o.f.s. inte verkat bry sig om, hur tar styrelsen i beaktan att det i Röstlängden från 2016 finns 37 klubbar mellan 1 - 9 medlemmar med 229 medlemmar, har SMFF råd att agera på detta sätt?

”Protokoll 4/2016, § I - § 17 Fört vid sammanträde med SMFFs styrelse den 8 september 2015
§10 Kansli-ärenden
b) Klubbärenden beslutades att
föreslå förbundsmötet 2017 att anpassa SMFFS stadga till FSFs stadga 10 medlemmar i stället för 5 medlemmar.”

I alla år har SMFF´s medlemmar uppmanats att skicka in artiklar till Modellflygnytt, många artiklar lär ha blivit inskickade inför MFN nr 3 i år, men ignorerats av redaktören som genom SMFF styrelsens försorg bytt adress till redaktionen. 
Det finns tydligen även ett beslut på att överföra allt material från      www.modellflygnytt.se
till annan plattform, vad händer då med alla som länkat vidare till nu befintliga webbsidor 

”Protokoll 5/2016 §1 -§15 Fört vid sammanträde med SMFF's styrelse den 17 september 2015 Idrottens Hus
c) Mailrutiner förr Modellflygnytt
b. Modellflygnytt.se (Ägs av Bengt Lindgren, adm. Bengt Lindgren) beslutades att stänga mailadresserna: webbmaster@modellflygnvtt.se red.@ modellflygnytt.se
Sedan tidigare finns ett beslut att överföra allt material på Modellflygnytt.se till en lämpligare plattform. Styrelsen förutsätter att detta är genomfört innan årets slut”

Nu skall vi inte förvänta oss några svar i denna tråd, SMFF´s styrelse har i samma möte infört nya rutiner för inkommande mail.
d) Mailrutin för styrelsen a. kansli@modellflvgforbund,se. info@modellflygforbund.se                                                Kansliet bedömer om inkommande mail behöver besvaras. Ordförande fördelar frågorna. Samtliga svar delges styrelsen. Svar bör skickas inom en vecka.er för inkommande mail.

"Det var inte bättre förr, men det är sämre nu"

Mvh
Mats Erlandsson

2016-10-22 11:00:35
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
McRegor
Skicka mail
Min tidigare fråga om SMFFs agerande för bl a F3U (quadracing) har besvarats på annat ställe så jag tar bort den härifrån. Uffe Höglin har tagit frågan så vi håller tummarna och önskar honom lycka till i myndighetskontakterna.
Roger
*** Redigerat av McRegor klockan 2016-10-22 17:13:47 ***
www.mcregor.se

2016-10-23 23:14:22
RE: www.modellflygnytt.se läggs ner    
sommrsol
Skicka mail
Hej Gänget!
Det blåser nya hårda vindar inom SMFF.
Enligt min mening kan det bero på att man är alltför ambitiös. Man vill för mycket!

Merparten av Sveriges modellflygare är de s k söndagsflygarna i de mindre modellflygklubbarna. Tittar vi på de mindre klubbarna och deras medlemmar, så tror jag de är ute efter i stort sett bara en god försäkring. En medlemstidning framtagen på rätt sätt kan utgöra ett mervärde som medlemsvärvare, informationspridare och nyhetsbärare.
Jag tycker att SMFF:s ambitioner skjuter över målet. Dess verksamhet inriktad på att ta fram info-videor, Klubbledarpärmar, bära kostnader för medlemsutbildning i Idrott-Online, Migrering i Idrott-Online (nog finns det väl en svenskare ord för migrering?). Man har även tagit fram SMFF:s Flygskola och en
Meetingguide.
Jag är övertygad om att det jag nämnt här är något som den ”lille” söndagsflygaren och hans klubb inte frågar efter. Återigen med ”söndagsflygaren” i åtanke – behöver SMFF tillhöra Flygsportförbundet och Svensk Idrott? Endel envisas med att kalla modellflyg för en ”sport”. Varför?
Ju mer jag funderar, desto mer finner jag SMFF vara överdimensionerat vad gäller inriktning på ”söndagsflygarens” d v s majoritetens behov.
Och vad som nu sker, med höjning av kravet på medlemsantalet i en ansluten klubb, höjning av medlemsavgiften, minskad utgivning  av Modellflygnytt – dessa saker medför en snabb utarmning – trots  de styrandes ambitioner, som i dagsläget läggs på i mitt tycker felaktiga och i vissa lägen onödiga aktiviteter.
Nu krävs en uppryckning.
Sture Tingwall