Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / Modellflygsremiss från Transportstyrelsen
2016-06-01 13:22:27
Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
Hej!
RCFF och SMFF har som remissinstanser blivit ombedda att svara på nedanstående remiss från Transportstyrelsen (TS).

Remiss av nya föreskrifter om flygning med obemannade luftfartyg i områden med flygtrafikledning

Ärendet debatteras även på RCFF´s hemsida under;
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/50823-Modellflygsremiss-fr%C3%A5n-Transportstyrelsen

Detta ämne är värt att avhandla även här där vi ju tätt som oftast ändå avhandlar modellflyg-/SMFF-frågor.

/Ville
*** Redigerat av Ville klockan 2016-06-01 15:28:04 ***
*** Redigerat av Ville klockan 2016-06-01 15:28:31 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-01 20:54:25
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
jaka
Skicka mail
Hej!
50meter! Man tar sig för pannan!!!

2016-06-01 23:30:26
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
Hej!
Man kan inte direkt påstå att debattens vågor går höga här, så jag undrar hur många modellflygare som har lämnat in privata remissvar till TS och därför avstår att göra inlägg här?
Hoppas verkligen våra förbund och FSF berättar vilka svar de tänker lämna å modellflygets (alla medlemmars) vägnar innan svaren lämnas in; det är inte bara en önskan utan jag tycker vi banne mig ska avkräva svar från förbunden på denna punkt.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-02 06:25:19
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Jag noterar att den föreslagna föreskriften med 50 m gränsen inte ersätter någon tidigare föreskrift utan är ett komplement till existerande föreskrifter där det inte finns någon 120 m gräns eller andra restriktioner för icke kommersiell flygning som skulle påverka modellflygaren. Alltså är detta en formell skärpning av kraven på oss modellflygare. 120 m gränsen är fortfarande bara en rekommendation som inte finns formellt.

2016-06-02 08:02:52
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
50m gränsen är en lättnad mot nuvarande noll(0)m i kontrollzoner.

Idag är det förbjudet att flyga någon form av modellflygplan om man är innanför en kontrollzon, på denna karta är alla kontrollzoner markerade med rött.
[url]http://maps.openaip.net/?destination=http://www.openaip.net/url]

Utanför en kontrollzon är det 120m som gäller, tyvärr även i G-luft som per definition är luftrum där ingen flygledare reglerar vad som händer. G-luft är allt luftrum som inte tillhör ett TMA (Terminalområde) eller Restriktionsområde. I G-luft är det se och synas tillsammans med en uppsättning väjningsregler som gäller.

Med denna remiss är det tillåtet att flyga en foamie på Årstafältet, vilket inte är tillåtet idag.


-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-02 09:12:04
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
conulv
Skicka mail
Du har nästan rätt Gee_Bee

Utanför kontrollzon var skrivningen senast jag kollade
Rekomenderad max höjd 120 m

Man kan alltså flyga högre men då gäller normala VFR regler, dvs som modellflygare väjer man för allt.
Vilket nog gäller även under 120m
Conny

2016-06-02 09:22:41
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Man kanske inte ska rota i det gamla men man undrar när det blev förbjudet att flyga på Årsta fältet för det var väl tidigare ett SMFF godkänt fält?

2016-06-02 10:49:59
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
 
Citat från: N17NL
Man kanske inte ska rota i det gamla men man undrar när det blev förbjudet att flyga på Årsta fältet för det var väl tidigare ett SMFF godkänt fält?


Det blev förbjudet att flyga på Årsta samma sekund som TS definierade modellflyg som en luftfarkost, detta skedde för några år sedan och har fått allvarliga konsekvenser på hur vi får utöva vår Hobby/Sport.

När vi inte var luftfarkost så kunde inte heller TS reglera oss. DVS vi fick flyga mer eller mindre vart och hur vi ville så länge vi inte bröt mot lagen i övrigt.
Med modellflyg definierat som UAV så faller vi under luftfartslagen och då måste vi följa alla dess regler. I luftfartslagen får man inte flyga i kontrollerad luft utan klarering ifrån trafikledning. Ett terminalområdet(TMA) börjar oftast på ca 450m, så det är inget problem för oss. Men en kontrollzon(CTR) går ned till marken. Årstafältet ligger innanför Bromma CTR och därför får vi inte flyga modell där utan tillstånd. Vad SMFF definierar som godkänt fält har ingen juridisk innebörd annat än för SMFFs försäkring.
Om den nya remissen går igenom så får vi flyga på Årstafältet upp till 50m utan tillstånd. Därför är remissen till vår fördel, men på det hela taget så har det ändå blivit sämre de senaste åren.

Conny: Om 120m är en regel eller rekommendation är det uppenbarligen olika tolkningar av. Frågar du en modellflygare så är det i den hårdaste tolkningen en rekommendation men för de flesta ett inte ens det.
Motorflygare och framförallt FFK (som bedriver låghöjdsnavigering) tolkar 120m som absolut regel och är mycket bekymrade över att vi flyger högre.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-02 11:32:05
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Remissen om luftfarkoster för några år sedan gick då ganska spårlöst förbi om det överhuvudtaget var någon remiss?

 
Citat från: Gee_Bee
 
Citat från: N17NL
Man kanske inte ska rota i det gamla men man undrar när det blev förbjudet att flyga på Årsta fältet för det var väl tidigare ett SMFF godkänt fält?


Det blev förbjudet att flyga på Årsta samma sekund som TS definierade modellflyg som en luftfarkost, detta skedde för några år sedan och har fått allvarliga konsekvenser på hur vi får utöva vår Hobby/Sport.2016-06-02 11:47:42
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
 
Citat från: N17NL
Remissen om luftfarkoster för några år sedan gick då ganska spårlöst förbi om det överhuvudtaget var någon remiss?

 
Citat från: Gee_Bee
 
Citat från: N17NL
Man kanske inte ska rota i det gamla men man undrar när det blev förbjudet att flyga på Årsta fältet för det var väl tidigare ett SMFF godkänt fält?


Det blev förbjudet att flyga på Årsta samma sekund som TS definierade modellflyg som en luftfarkost, detta skedde för några år sedan och har fått allvarliga konsekvenser på hur vi får utöva vår Hobby/Sport.

Jepp, ett stort problem att vi inte kunde bestrida remissen med större påverkan. Hade den inte gått igenom så så skulle vi slippa att detta.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-02 17:00:03
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
jaka
Skicka mail
Hej!
Absurt att 50 meter skulle gälla!!!
Vi i Väsby Modellflygare har haft vårt fält i 41 år och skulle alltså inte få flyga våra modellflygplan högre än 50m (vi ligger innanför Arlandas kontrollson).
50meter är ju ingenting! Det innebär att vi inte kan flyga något annat än små "foamies" på vårt fält framöver. Det skulle betyda slutet för "vanliga" R/C flygplan som större aerobaticplan, tvåmotoriga kärror och skalaflygplan runt 2-3m och segelflygplan.

2016-06-02 18:06:31
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
Jaka: 50m är maxhöjd utan klarering ifrån ATS. Kan inte Väsby MFK kontakta Arlanda och förhandla fram en modellflygbox som ni kan öppna via telefon?

Man kan tycka att allt detta är dumt och inskränkande på vår verksamhet, det gör iallafall jag. Men ända vägen till förbättring och en lösning är genom kommunikation. Att sticka huvudet i sanden och förneka utmaningen kommer inte lösa något och skapa bekymmer för framtiden.

Innan ni ringer er flygledare tycker jag ni skall kontakta SMFF och eller FSF så att förbunden får en överblick av vad som sker på lokal nivå inför centrala förhandlingar. Är vi bara tillräckligg många så kommer TS och lokala ATS att ge med sig och ge oss det luftrum vi behöver.
Om ingen tar fighten så kommer vi få noll luftrum och ännu mera regler som är emot oss.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-02 18:46:09
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Davlu
Skicka mail
Jag begriper inte diskussionen här. GeeBee har redan sagt det. Detta är en lättnad jämfört med dagens regler. Jaka hur gör ni på väsbyfältet idag? Har ni inte redan ett avtal med arlanda så har ni egentligen brutit mot reglerna i flera år. Med nuvarande regler så kan ni egentligen förbjudas helt från att flyga, men med den nya remissen så kan de inte förvisa er från platsen. Ni får bättre förhandlingsutrymme till att kunna få förhöjt luftrum genom att ringa till ATS (så som många andra klubbar runt om i Sverige får göra)

Jag bor själv inom en kontrollzon, och när jag flyger min 25g ladybird-quad under äppelträden på tomten så är jag en brottsling enligt nuvarande regler. Med den nya remissen så blir det lagligt, vilket jag tycker är förnuftigt.

Men jag håller med att de kubbar som problemfritt legat inom kontrollzoner sedan 30-40tals år tillbaka skall ses som fredade sektorer där lokalt högre flyghöjd borde tillåtas permanent.

2016-06-02 18:49:51
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
conulv
Skicka mail
Roade mej just med att skumma genom luftfartslagen och luftfartsförordningen

Där står i detalj vad som gäller för flygverksamhet av alla möjliga slag.

Inte ett ord om modellflyg, det tolkar jag som att det faktiskt är tveksamt om TS äger frågan och överhuvudtaget har rätt att reglera det vi håller på med ....

Jag kan ha fel

C

2016-06-02 21:33:51
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Jag har också tidigare läst igenom lagarna och förordningarna och nu senast föreskrifterna som man anger i remissen. Hittar inte heller något som direkt gäller modellflyg eller obemannad luftfarkost för rekreation som det kanske kunnat heta på formellt språk. Så jag tycker denna remiss verkar vara det första försöket att formellt reglera modellflyget här i Sverige. Och att man väntar med resten till EU harmoniseringen.

2016-06-03 10:59:13
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
MarcusMiettinen
Skicka mail
Hej de nya reglerna innebär en viss lättnad från det generella grundkravet att kontakta flygledningen för tillstånd att över huvud taget flyga inom en kontrollzon. I Fk Gamen (vårt fält ligger i Norrköping flygplats kontrollzon) ringer vi tornet eller kontrollcentralen och anmäler när vi börjar flyga respektive avanmäler när vi lämnar fältet och det funkar utmärkt sen åratal. / Bästa hälsningar Marcus

2016-06-04 18:37:50
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
Hej!
Detta inlägg kanske skulle postas i en egen tråd, men jag skriver ändå här eftersom det känns relevant.
Har egentligen inget mer att tillägga i detta ärende utan hoppas RCFF/SMFF har fått lite nyttig feedback för remissvaret. Vill bara poängtera att vi ska sälja oss så dyrt som möjligt, dvs. TS bjuder 50 meter, vi bjuder t.ex. 200 meter och sen är förhandlingarna igång...

Vilket resultat än blir så förstår jag att modellflyget har fått lättnader för drönarflyget.

Det som intresserar/oroar mig mer är hur luftfarten hanteras och diskuteras i det fria luftrummet, alltså utanför kontrollzonerna?
Vad jag förstår har många klubbar lokala uppgör om luftrummet med flygledartornen på respektive ort och det fungerar bra.
Enligt uppgift så finns det fullskalapiloter som är oroliga för hur vi modellflygare efterlever gällande lagstiftning. Ett exempel är det Gee_Bee, skriver att; "citat" Motorflygare och framförallt FFK (som bedriver låghöjdsnavigering) tolkar 120m som absolut regel och är mycket bekymrade över att vi flyger högre."slut citat" Med andra ord tolkas det på sina håll som att vi modellflygare nonchalerar gällande lagar och förordningar. Jag hoppas som sagt att vi får bedriva vår verksamhet lika fritt även i fortsättningen, men vi kan förvänta oss (kanske) ytterligare reglering av modellflyget. Av den anledningen hoppas jag att våra förbund förhör sig i även om detta.

Nu önskar jag lycka till med remissvaret och hoppas på ett fritt modellflyg!

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-05 07:54:28
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Är det bra att börja gå in i samma regelverk som för kommersiella drönare? 2009 var modellflygförbunden och dåvarande luftfartsverket överens om att reglerna för kommersiella drönare inte gäller modellflyg. Går vi ifrån detta nu om vi accepterar remissen, eventuellt med reviderad höjd? Finns inte risken att vi i framtiden åker på kommersiella lösningar typ att man måste anmäla en flygning X dagar i förväg med en färdplan för att få flyga högre?

Danska modellflygorganisationens svarade EASA på ett bra sätt som jag här formulerar på mitt sätt:

Det finns olika typer av obemannat flyg:
• Flygplan med bärande vingar
• Helikopter med en eller två lyftande rotorer
• Multikopter med tre eller fler lyftande rotorer

De kan konstrueras och användas på två olika sätt:
1. Modellflygplan som kräver en tränad pilot att flyga. Den kan vara utrustad med gyrostabilisering men piloten måste fortfarande aktivt flyga modellen hela tiden precis som för bemannat flyg utan autopilot.
2. Drönare är motsatsen eftersom den har en autopilot (vanligen styrd av GPS och elektronisk kompass) där piloten inte behöver flyga hela tiden utan istället bara riktar farkosten eller flyger helt autonomt.

Flyg med modellflygplan har en lång tradition av säkerhetstänk tack vare de modellflygförbund som finns och tar även ansvar genom särskilt tecknade försäkringar. Modellflygaren har hela tiden god uppsikt eftersom man flyger aktivt och i god tid ser och hör eventuellt inkommande annat flyg.

Drönare för rekreation, privat foto och liknande flygs oftast av nybörjare och okunniga piloter som oftast är oförsäkrade. De kan enkelt flyga så att drönaren bara blir en ljusprick och behöver inte aktivt styra den hela tiden.

Det vill säga en multirotor kan antingen vara ett modellflygplan eller drönare beroende på hur den är utrustad och använder GPS, elektronisk kompass, höjdmätare, kamera m.m.

Av detta borde man kunna dra slutsatsen att regelverken för modellflyg och drönare borde se olika ut.

/Ingemar Thöörn

PS Länk till danskarnas skrivelse:
http://www.modelflyvning.dk/media/422558/danish%20response%20to%20the%20easa%20a-npa%202015-10%20proposed%20amendment.pdf
*** Redigerat av N17NL klockan 2016-06-05 08:29:39 ***

2016-06-05 12:12:29
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
(Jag skriver detta inom parantes för att jag egentligen har sagt mitt i frågan, men... En sak som retar mig är SMFF´s sedvanliga tystnad, inte ett ord, inte en kommentar, det är så jag blir förbannad. Är det för mycket begärt att de visar sin närvaro? Nej, det tycker inte jag i vart fall. Vi måste kunna kräva närvaro från SMFF i såna här viktiga frågor. NU! har jag sagt mitt!)

(/Ville )
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-05 13:22:21
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
huvmannen
wcarraft@gmail.com
N17NL
Jag har set folk flyga med fpv i flygplan å kan man flyga med fpv vad hindrar att man sätter i gps å fixar en rut precis som med multisar
Du kan ju kolla in dessa filmer fsta filmen är helt programerad rut
Andra filmen är även den autopilot styrd
Men då dom flyger på det där viset är dom drönare precis som ni envist kallar alla multisar.
UAV Drifter ultralight - 15.36km autonomous flight on APM
FPV Long Range 80km full flight.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2016-06-05 13:37:08
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
Jag vill inte komma i ett läge där vi delar upp modellflyg efter hur farkosten ser ut. Det intressanta är under vilka premisser och villkor som flygningen sker.
Är det rekreation, hobby, sport och tävling så är det modellflyg: En uppsättning regler som gäller för alla modellflygare.
Är det forskning och/eller kommersiellt så är det inte modellflyg. De kan ha andra regler än modellflygarna, hur de utformas lägger jag mig inte i. UAS Sweden tror jag kan föra sin egen talan.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-06 07:59:34
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
N17NL
Jag har set folk flyga med fpv i flygplan å kan man flyga med fpv vad hindrar att man sätter i gps å fixar en rut precis som med multisar
Du kan ju kolla in dessa filmer fsta filmen är helt programerad rut
Andra filmen är även den autopilot styrd
Men då dom flyger på det där viset är dom drönare precis som ni envist kallar alla multisar.
UAV Drifter ultralight - 15.36km autonomous flight on APM
FPV Long Range 80km full flight.

Precis det jag (och danskarna) också ville säga att det inte är multikoptern som är problemet utan hur farkosten  utrustas och används oavsett om den har vingar eller inte. Flygning utom synhåll är förbjudet sedan 2009. Förbudet att flyga utom synhåll var den enda regeln som infördes av myndigheterna som påverkade modellflyg och rekreationsflygarna 2009.  Nu kommer man med ett komplement som reglerar modellflyget runt flygplatserna med samma regler för alla obemannade luftfarkoster om jag förstått det rätt.

Ingemar

2016-06-07 21:39:06
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
sommrsol
Skicka mail
De är intressant att se, hur en del ger sig in i diskussioner. Helt kort innebär det nya en lättnad, som nu möjliggör flygning inom CTR, vilket för var förbjudet, vilket bl a  Tokstollen, Davlu, Gee Bee & Marcus noterat. Jaka tar sig för pannan och Huvmannen i vanlig ordning med ett inlägg, som tycks ha kommit in under fel rubrik.

Det vore uppfriskande, om man läser det inledande inlägget och försöker hålla sig till de ämnen eller frågor
som presenteras där i stället för att "balla" ur och skälla på omgivningen eller skälmfavoriten och gnällmästaren Sture Tingwall.
Diskussionsdisciplin kallas det.
Sture Tingwall

2016-06-08 19:32:14
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
airfoil
Skicka mail
Håller inte med Dej Sommrsol. Huvmannens inlägg är fullständigt relevant i ämnet enligt mej.
Dessutom blir jag skraj när jag ser vad han länkar till.... katastrofen kommer, var så säker.

2016-06-08 20:29:48
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
sommrsol
Skicka mail
Jag kunde inte se ett enda ord som kommenterade remissen från TS. Sture Tingwall

2016-06-08 22:14:45
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
airfoil
Skicka mail


2016-06-08 23:24:00
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Billingetrollet
Skicka mail
Förslaget löser två problem för transportstyrelsen, det ena är att de gjorde luftleksaker kriminella i Stockholm och Göteborg när de kallar dem för luftfarkoster, det andra är att trafikledare är trötta på att UAS Swedens medlemmar ringer varje gång de ska göra fotouppdrag i nämnda städer,  förslaget har däremot inget att göra med traditionellt modellflyg.  En fördel är att förbunden i sina remissvar kan klargöra sin ståndpunkt i höjdfrågan. Vad deras ståndpunkt är vet vi inte eftersom de inte har offentliggjort denna ännu.
Det jag tycker är egendomligt är Transportstyrelsens roll överhuvudtaget. De publicerar inkonsekventa och slarvigt skrivna meddelanden på sin hemsida på dålig svenska som kan tolkas olika, långt ifrån en myndighetstext. Kan någon förklara hur en tjänsteman på en flygplats får tillåta modellflygplan att flyga högre (tex 700m) än vad Transportstyrelsen anser vara säkert. Jag börjar misstänka att när modellflygplan blev luftfartyg så gäller väjningsregler utanför kontrollerat luftrum och 120m regeln saknar förankring i lagar. Rätta mig gärna.
Transportstyrelsen tycker nog att allt detta är slöseri med tid, vem bryr sig om leksaker i Stockholms parker, vem tror att modellflygklubbar som funnits på samma plats i 40 år ska lägga ner verksamheten för att Amazon skall skicka paket med drönare?
/Kjell

2016-06-09 00:20:33
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Hej!

Tack för en konstruktiv debatt i detta viktiga ämne! Sannolikt en av de viktigaste frågorna för Svenskt modellflyg i år. Hoppas alla kan enas om ett bra remissvar från de bägge "förbunden" och även individuellt. Tycker att det finns mycket konstruktivt i dessa inlägg här och på RCFF. Såg att Årstafältet nämndes här. Då undertecknad har kontakten med markägaren = Stockholms Stad och var med och grundade Årstafältet kan jag hälsa följande:
Vi Tullinge modellflygare har fortfarande samma goda relation med Stockholms stad och får använda fältet för dem. Årstafältet har varit formellt SMFF godkänt modellflygfält från 2011-01-01 till ca 2015-07-01 då TS nya regler stängde verksamheten. Vilket Stockholms stad antagligen inte vet eller inte bryr sig om. Det enda fullskalaflyg som passerar lågt över Årstafältet är helikoptrar som ibland landar för att hämta eller lämna passagerare samt ett par flygskolor som ibland kör hovringsövningar på 0-20 meter över Årstafältet.

Ganska riskfyllt då det är en park och det samlas nyfikna åskådare runt helikoptern som ibland okontrollerat far iväg ca 30 meter innan flygläraren hinner stoppa den!
För att gå ned under lägsta flyghöjd = 150 meter eller landa krävs markägarens tillstånd. Stockholms Stad har nolltolerans mot lågtflygande och landande helikoptrar på Årstafältet efter ett stort antal klagomål på buller från kringboende efter denna skolflygning. Så de helikopterflygare som går in i "vårt" luftrum bryter själva mot luftfartsreglerna. Om/när de nya reglerna antas kan vi öppna Årstafältet igen med nya fältregler som begränsar flyghöjden efter vad de nya reglerna nu fastställs till, även 50 meter gör det möjligt att flyga igen men givetvis är högre tillåten höjd önskvärd.

2016-06-09 09:31:11
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
Billingetrollet - det är nog bara SMFF om inte offentliggjort sina synpunkter avseende dessa frågor ännu för RCFF för en debatt med medlemmarna på sitt forum och har också ett utkast till sitt svar till myndigheterna som vi medlemmar kan kommentera och föreslå förändringar av. Det hade varit en nåd att stilla bedja om att SMFF skulle vara lika öppna och inte minst att SMFF och RCFF kunde samarbeta i vart fall om denna fråga eftersom den berör alla modellflygare i landet.
Läser man kommentarerna i tråden hos rcflyg.se så framgår också att SMFF tydligen tycker att alla modellflygare i klubbar med fält inom kontrollzon skall genomgå en kurs i "luftrumskunskap" för att få en möjlighet att flyga på högre höjder än 120 m -
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/50823-Modellflygsremiss-fr%C3%A5n-Transportstyrelsen?p=409301&viewfull=1#post409301
Om villkoret blir att ALLA klubbmedlemmar måste genomgå denna kurs för att man skall få flyga högre än 120 m så lär inte många fält få möjlighet till det godkännandet. Det känns som att SMFF måhända satt sig lite väl mycket i knäna på fullskalaflyget om detta är sant istället för att försvara modellflyget som faktiskt skött sig mycket bra under alla år - utan dessa restriktioner.
Roger
www.mcregor.se

2016-06-09 11:56:15
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Davlu
Skicka mail
Mcregor jag kommer inte in på din länk. Det du säger känns logiskt inkonsekvent då 120m regeln inte har något med kontrollzoner att göra. Vad (vem) är egentligen källan till detta påstående? Det låter som något som skall synas kritiskt så inte ryktesspridning tar fart.

Jag tycker det här är ett bra exempel på varför det är så korkat med två konkurrerande förbund. Å enda sidan har vi RCFF där en man som heter Ove jämt skall tycka raka motsatsen till SMFF. Å andra sidan har vi SMFF som inte har en öppen kanal för hur man jobbar i luftrumsfrågan. Jag har inte förtroende för dem heller.

Utkomsten är jag övertygad om skulle vara bättre med ett enat förbud, men i brist på detta i alla fall två samstämmiga förbund.

2016-06-09 12:19:15
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
David - jag kan öppna länken men lyckas du inte så gå in på RCFFs forum och sök efter tråden "Modellflygsremiss från Transportstyrelsen". Det jag refererar till är inlägg #53.
Tar mig ändå friheten att kopiera en del av texten i detta inlägg:

"En källa till oro kan vara att SMFF tidigare inte gett uttryck för någon vilja att hävda modellfygets särställning då man exv. i referatet från "Nordic coordination meeting" säger sig vilja iverka för att modellflygare ska behöva genomgå en kurs i luftrumskunskap som såvitt jag förstår endast ska behövas för kommersiell drönarverksamhett. Här är länken till referatet och ett textutdrag från SMFFs hemsida:

http://www.modellflygforbund.se/Modellflygnyheter/Modellflygnyheter/Nyhetsarkiv/Nordiccoordinationmeeting2015/


"Sverige har ca 200 modellflygfält som ligger i G-luft och där är det 120m höjdgräns. Modellflygfält som ligger inom kontrollzon har redan ett samarbete med flygtrafikledningen och då tillåts högre flyghöjder. När modellflygklubbarna och dess medlemmar genomgått en kurs i luftrumskunskap, som Transportstyrelsen kräver, så kan flygning på högre höjder än 120 meter tillåtas. Kursen kommer att tas fram av SMFF/FSF och godkännas av TS. Därefter genomförs kursen i klubbarna som en SISU-kurs "."
Men visst kan jag ha misstolkat detta...
Roger

www.mcregor.se

2016-06-09 14:21:25
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
heliuffe
Skicka mail
Hej

SMFF kommer att försvara modellflygklubbarnas möjligheter att flyga när vi svarar på denna remiss , att vi inte tar diskussionen på diverse forum är p.g.a den hätska stämningen här och på andra ställen. vi kommer att informera våra medlemmar via klubbarna. Vi för även diskussioner om hur vi ska svara med utvalda personer i RCFF för att vi ska få en samsyn och mer styrka i våra svar.

Med vänlig hälsning
Ulf Höglin
"det är snyggare att hovra med helikopter"

2016-06-09 15:31:11
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
conulv
Skicka mail
Bra Ulf

Mkt klokt val och sätt att hantera frågan.

Tackar

Conny

2016-06-09 16:57:37
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
 
Citat från: Davlu
Mcregor jag kommer inte in på din länk. Det du säger känns logiskt inkonsekvent då 120m regeln inte har något med kontrollzoner att göra. Vad (vem) är egentligen källan till detta påstående? Det låter som något som skall synas kritiskt så inte ryktesspridning tar fart.

Jag tycker det här är ett bra exempel på varför det är så korkat med två konkurrerande förbund. Å enda sidan har vi RCFF där en man som heter Ove jämt skall tycka raka motsatsen till SMFF. Å andra sidan har vi SMFF som inte har en öppen kanal för hur man jobbar i luftrumsfrågan. Jag har inte förtroende för dem heller.

Utkomsten är jag övertygad om skulle vara bättre med ett enat förbud, men i brist på detta i alla fall två samstämmiga förbund.


Hej David!
Att du inte kan öppna RCFF-länken eller läsa/kommentera i tråden "Modellflygsremiss från Transportstyrelsen" på RCFF´s forum beror på att du inte är forummedlem. OBS! Du behöver inte vara betalande RCFF-medlem.
Så ta nu och logga in och begrunda det som skrivits på RCFF-forumet och du ska se att det är en mycket bra diskussion som pågår, initierad av RCFF.


 
Citat från: heliuffe
Hej

SMFF kommer att försvara modellflygklubbarnas möjligheter att flyga när vi svarar på denna remiss , att vi inte tar diskussionen på diverse forum är p.g.a den hätska stämningen här och på andra ställen. vi kommer att informera våra medlemmar via klubbarna. Vi för även diskussioner om hur vi ska svara med utvalda personer i RCFF för att vi ska få en samsyn och mer styrka i våra svar.

Med vänlig hälsning
Ulf Höglin


Tack Ulf för upplysningen. Känns mycket bra att läsa att SMFF följer det som sägs och att samarbetet med RCFF fungerar.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-09 17:04:08
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
jaka
Skicka mail
Hej!
Hur ska den informationen föras vidare till klubbmedlemmarna? Via hemsidor? (Alla klubbar har inte hemsida).

2016-06-09 20:24:38
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
UndCon
Skicka mail
Som många fler undrar jag vem eller vilka personer på RCFF är det ni avser hålla kontakten med?

De verkar nämligen inte känna till det alls på den sidan och om ni inte går ut med det kommer alla bara tyvärr uppleva det som att ni mörkar ännu mer...

Så vänligen gå ut med namn på kontaktperson så att alla vet vem det är som skall föra deras talan.

2016-06-09 20:47:31
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Tack Ulf!

Då samarbetar ni bra och kommer att lämna ett genomtänkt gemensamt svar.
Vi har setts på Bosön och diskuterat det här en hel del så du vet vem jag är.

Föreslår att SMFF går ut med information om detta på sin hemsida så slipper vi "hätsk stämning" i forumen samt löser frågan som Jaka nyss ställde.

Det är faktiskt illa att denna viktiga fråga inte finns med på SMFFs hemsida då den är av ett mycket större intresse för ALLA modellflygare än det mesta som nu finns på SMFFs hemsida.

/Patrik

PS: Snygg Helikopter, fungerar dina raketer också......

2016-06-09 23:02:27
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
Bra om det sker ett samarbete mellan SMFF och RCFF men som flera redan påpekat skulle det nog inte skada om SMFF informerade lite mera om sitt ställningstagande via sin hemsida INNAN man svarar på remissen. Sen är det liksom för sent att få feedback från medlemmarna.
RCFF kör till synes öppna kort mot sina medlemmar via en diskussionstråd och där förekommer ingen "hätsk stämning". Så öppna kort och information brukar lösa det mesta.
Roger

www.mcregor.se

2016-06-10 10:03:32
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
bokis
Skicka mail

Moderator
Morrn!
Ulf,det där med hätsk stämning i  debatten om detta vete fasen och jag tror det skulle vara bra med lite mer "öppna kort" i denna fråga..
Rent spontant kan jag tycka att denna önskan som tycks finnas hos en del att få vår lek "erkänd" som mer än lek via div. regleringar är mer än mystisk,det
många som vill slänga sig med fina terminologier o få det att låta stort..

Och sen tror jag inte att det underlättar alls om man skriver att man talar med
utvalda hos RCFF,det skapar bara mera konspirationsteorier.
Ingen av oss i min bekatskapskrets inom RCFF vet något om detta och det skapar förvirring att skriva som du gjorde.

Bättre tycker jag att vi tillsammans försöker resonera om detta och då kan vårt forum och detta vara bra!
Målet för mig är KISS (Keep It Simple Stupid),kanske är omöjligt men det svar vi skriver ihop
handlar mycket om det,att reglera vårt "klassiska" modellflyg  med höjder,farter m.m. blir bara underligt,vem ska se till så alla vet om detta och vem ska se till att det efterlevs?
Kalle som köper sin friggoraket på Hobbyking o flyger på ängen bakom kåken har NOLL intresse av att söka info med div. mer eller mindre komplicerade regelverk.

Vill TS få regler för att förhindra konstiga och farliga flygningar med div. koptrar o FPV kärror utom synhåll från chauffören så är det väl bättre att reglera detta,inte något som har varit problemfritt de senaste 100 åren,d.v.s MODELLFLYG  som styrs med snören,radio m.m inom synhåll för oss lekfarbröder o tanter..

//Bokis WWW.RCFLYG.SE

2016-06-10 19:50:45
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
sommrsol
Skicka mail
Fy tusan så bra sammanfattning, BOKIS! Där fick Du fram allt som krävs! TOPPEN!
Jobbar man efter Dina riktlinjer blir allt okej från modellflygarnas sida!
Sture Tingwall

2016-06-11 10:32:53
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
airfoil
Skicka mail
Ja! Hoppas bara att Bokis är en av dom som lämnar remissvaret. Fär gärna vara gruppens ordförande för min del.

2016-06-11 10:52:18
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
Ja - Bokis syn på det hela stöder även jag till 100 %.
Sen vore det ju intressant att få höra SMFFs syn på det hela innan dom lämnat remiss-svaret...
Roger
www.mcregor.se

2016-06-11 18:11:05
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
sommrsol
Skicka mail
Bokis & Roger. vore det inte en fördel, om SMFF-ansutna liksom RCFF-anslutna alltid anger
vilken sammanslutning det tillhör. Därmed skulle man kunna få en viss uppfattning om hur
SMFF:arna står.
Sture Tingwall • 0ansluten

2016-06-12 06:21:18
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
PerN
info@nilssondrones.se
Svar på Billingetrollets påstående om att flygledare skulle vara trötta på att UAS Swedens medlemmar ringer och vill ha starttillstånd.

Inget påstående kan vara mera felaktigt, jag flyger mellan 4-5 uppdrag varje vecka nu under högsäsong då det är fint väder och jag har en helt annan erfarenhet av personal i flygledningstornen.

Mina uppdrag är ofta inom kontrollzoner och jag kan försäkra er om att all personal i tornen är VÄLDIGT tacksamma över att vi sköter detta enligt dom regler som finns och upprätthåller kommunikationen mellan oss på ett bra sätt.
Man får ett väldigt trevligt och proffsigt bemötande när man antingen ringer in eller mailar dom i förväg innan man ska flyga ett uppdrag. Det är alltså inte rekommenderat att ringa 2 minuter innan start och säga : "Jag ska flyga nu"....
Oftast vill dom veta nån dag innan att man planerar ett jobb i just deras zon.
Problemzoner att få starttillstånd i är som vanligt Arlanda, Bromma och även Västerås pga att det finns så lite tid ledig då intensiteten på dessa flygplatser är hög.

Mvh Per Nilsson

Nilsson Drones Sweden

Medlem i Arboga Modellflygklubb

 
Ordförande Vo Bredd i SMFF

Ordförande i styrelsen för UAS Sweden

Flyger mest UAS både multirotor och flygplan
Medlen i Aerospace Cluster Sweden.

2016-06-12 12:02:13
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
bokis
Skicka mail

Moderator
Hej igen,
Eftersom remisstiden är kort så har RCFF sammanställt det som
vi känner är de viktigaste punkterna för inskickande till TS.
Det här står jag till 100% bakom,jag tycker att det är ett elände att
det klassiska modellflyget ska begränsas pga UAS m.m.
Ove ska ha ett stort tack för att ha kokat ner det till vad vi
anser är det väsentliga.


"
Remissvar TSF 2016-41 från Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)


1. Det allra viktigaste gällande obemannade luftfarkoster är att lyfta ut begreppet MODELLFLYG ur myndigheternas definition. Modellflyg skall vara och förbli flygning med obemannade luftfartyg inom ett begränsat område och alltid inom synhåll utan tekniska hjälpmedel typ videolänk och kikare. Modellflygning kan utföras med alla former för obemannade luftfarkoster, dvs. Fixed Wing, Rotor, Jet, ballong, etc. Det signifikanta är att all verksamhet bedrivs inom ett begränsat område och inom synhåll. Modellflyg har bedrivits inom Kontrollzoner och Trafikinformationszoner i årtionden utan problem. Den begreppsförvirring som är resultatet av "Drönar"-debatten har skadat landets modellflygverksamhet allvarligt. Och detta helt i onödan.

2. Höjdrestriktionen på 50 meter är väldigt lågt satt. Det innebär i praktiken att modellflyg endast tillåts strax över trädtoppshöjd. Helt oacceptabelt. För civilflyget gäller minimum 500 fot GND utom på Final och Take-Off. Högsta tillåtna höjd utan trafikledningens medgivande bör därför generellt vara minst 120 meter GND.

3. Det är av stor vikt att formulär och bedömningsgrunder kring modellflygverksamhet i Kontrollzoner och Trafikinformationszoner standardiseras och behandlas lika i hela landet. Tillstånd bör också grundas på riskbedömningar enligt gängse grunder. Erfarenheten bland modellflygare är att det finns stora skillnader i hur flygplatserna ger tillstånd för modellflyg. Det ska m.a.o. inte vara möjligt för en lokal trafikledning att stoppa modellflygverksamhet bara för att den lokala tjänstemannen inte tycker det är lämpligt.

4. Kravet på dubbelriktad radioförbindelse mellan modellflygare och Trafikledning bör strykas permanent. Om kommunikation krävs bör det vara via telefonförbindelse.

5. Mot bakgrund av ett säkert och skadefritt modellflygande i Kontrollzoner och Trafikinformationszoner finns det ingen anledning att begränsa modellvikt. Riskbedömningen bör ligga på sannolikheten för att ett obemannat luftfartyg skulle kollidera med ett civilflyg.
6. En hastighetsrestriktion på 50 knop är en begränsning som saknar relevans. Modellflyg bedrivs inom synhåll och därmed på ett litet begränsat område. Det är i praktiken svårt att bedöma vilken hastighet modellerna har. Det skulle innebära ett onödigt och fruktlöst arbete med att bedöma och tillåta avsteg från reglerna.
7. Den korta remisstiden är under all kritik. TS anger själv tre månader som normal remisstid. På två veckor är det omöjligt att distribuera, informera, sätta sig in i sakfrågan, debattera och sammanfatta ett remissvar från landets modellflygare."

//Bokis WWW.RCFLYG.SE


2016-06-12 13:35:38
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
Hej!
Efter att jag läst och begrundat inlägg skrivna här och på RCFF forum så gnager det fortfarande lite av oro för SMFF/FSF planer om utbilding i LUFTRUMKUNSKAP.

Här måste vi medlemmar både från RCFF och SMFF sätta ner foten och bromsa för allt vi är värda om det verkligen visar sig vara ett allvarligt förslag från SMFF´s sida. Att tillsammans med FSF försöka få ensamrätt som utbildare och samtidigt på detta vis också tvångsrektrytera medlemmar till förbundet är så övermaga att jag inte riktigt vet hur jag ska reagera.

Att modellflyget är och kommer att vara reglerat från TS sida råder det ingen tvekan om, men låt oss för guds skull hålla reglementet enligt Remissvar TSF 2016-41 från Svenska RC-Flygförbundet.

Tyvärr har vi inte fått se SMFF´s remissvar ännu, men jag hoppas verkligen att det funnits samråd och att samförstånd har fått råda i ärendet.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-12 13:36:34
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gasman
Skicka mail
Ett bra svar från RCFF men som saknar flera högst relevanta fakta. Vad som måste komma fram är att flera internationella tävlingsformer i praktiken förbjuds. IMAC, t.ex. kommer inte att kunna praktiseras utan att bryta mot lagen då det är omöjligt att hålla sig under 120 meters höjd. F3A lär väl få samma problem. Aircombat klarar sig väl kanske på "fisens mosse", men stora segelkärror flyger ju avsevärt över denna gräns. Hoppas SMFF får med de aspekterna i sitt remissvar.

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2016-06-12 14:07:38
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ove
Skicka mail
Man ska inte grotta ner sig i ett remissvar med en massa teknikaliteter. Viktigast är att få loss begreppet Modellflyg ur Myndigheternas tolkning. 120 meter ska vara en generell maxhöjd i CTR och TIZ som inte kräver tillstånd.

Ju mer detaljerat ett remissvar blir rörande höjd, fart och vikt - ju mer målar man in sig i ett hörn. Modellflyg är ju inget problem. Det är Drönare som flygs på olämpliga platser som hela denna problematik grundar sig på.

Första prioritet är alltså att skydda begreppet MODELLFLYG - dvs, flygning med obemannade aerodyner på ett begränsat område och alltid inom synhåll.
Myndigheten bör sedan vara kloka nog att delegera ett ansvar till landets klubbar. Dvs, den lokala klubbens ordnings- och säkerhetsregler. Skulle det finnas behov av permanent eller tillfälligt högre luftrum, löser man det på lokal nivå. Samma sak med "Luftrumsutbildning" - den får man från klubbkompisen när man blir medlem i den nya klubben som ligger inom CTR och TIZ. Som sagt var - det är inte svårare att informera en ny medlem om vilket område hen får flyga i än att peka ut var skithuset ligger.

2016-06-12 16:10:15
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Billingetrollet
Skicka mail
PerN. Transportstyrelsen skriver i konsekvensutredningen "Förslaget innebär också att flygtrafikledningstjänsten inte behöver hantera så många förfrågningar som
rör tillgången till luftrummet.. "Belastningen på flygtrafikledningen bedöms även minska eftersom antalet kontakter med begäran om att få flyga med obemannade
luftfartyg inom en kontrollzon förväntas minska.". Jag håller väl med dig att de inte tröttnar på att veta vad som förekommer i deras område men detta förslaget tar ju bort de uppenbart orimliga förhållanden som är med nuvarande regler om man följer dem vilket jag tror att ni inom UAS Sweden gör.
/Kjell

2016-06-13 12:04:38
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Davlu
Skicka mail
Först vill jag berömma RCFFs sätt att hantera detta. En publik debatt engagerar, utbildar och leder fram till bäst slutsatser. Hedervärt Bokis att du publicerat ert svar här!

En synpunkt angående punkt 1. Jag håller helt med om vikten av att skilja på modellflyg och UAS, men om jag tar på mig myndighetsglasögonen och läser stycket så ser jag inget som faktiskt motiverar varför modellflyg skulle skilja sig från UAS. Jag tror det går formulera bättre. Tex så beskrivs skillnaden som ”Det signifikanta är att all verksamhet bedrivs inom ett begränsat område och inom synhåll.”. Detta är inte direkt signifikant då det också beskriver 100% av all laglig UAS verksamhet i Sverige idag. De klasser som går att få tillstånd för (kategori 1a/1b och 2) flygs helt inom synhåll. Förvisso finns kategori 3 skriven för UAS bortom synhåll, men det är en imaginär klass som det ej går att få tillstånd för.

Det är svårt med gränsdragning. Den enda tydliga gräns som går att dra mellan UAS och modellflyg är om verksamheten är kommersiell, eller för fritid/rekreation. En mindre tydlig gränsdragning är att modellflyg huvudsakligen bedrivs på modellflygfält. Åtminstone när det gäller behovet att flyga modellflyg inom kontrollzon över 50m så kan man helt knyta det till modellflygfält (godkända av förbund).


2016-06-13 12:36:57
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
bokis
Skicka mail

Moderator
Noterat David,ska resonera lite mer med Ove om detta.
Vi tycker att alla oavsett tillhörigheter (eller inte) ska få ge sin syn på det,
Rolle B Och jag surrar lite o byter snilleblixtar,det viktiga är att vi utifrån detta bör få komma till tals med direktkontakt om det hela,bättre med ögonkontakt tycker vi..
Tack för komplimangen!

//Bokis WWW.RCFLYG.SE

2016-06-13 13:18:30
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Jag tycker också det ser bra ut förutom just att sammanfatta vad vi vill och där borde det framgå om vi talar för alla fritidsflygare eller bara om aktiviteter på modellflygfält eller om vi har förslag för båda dessa kategorier. Bra synpunkt David.

Sedan kan man bre ut sig mer om lokala förhållanden och egna funderingar, men det tänkte jag skicka i ett eget svar som privatperson till TS.

Det brukar alltid vara bra med en sammanfattning i sådana här sammanhang då myndigheten antagligen vill kunna sammanfatta alla svaren man får in.

/Ingemar

2016-06-13 13:34:06
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ove
Skicka mail
Det är en stor skillnad mellan modellflyg och UAS. "Modellflyg" är ett begrepp på hur man opererar aerodyner på en begränsad yta och alltid inom synhåll. Det gäller för oss modellflygare att slå en järnring kring denna definition. Nu i första skedet har myndigheterna klumpat ihop all verksamhet med obemannade flygetyg till ett enda begrepp: PROBLEM, oavsett var och hur verksamheten bedrivs.

Vad gäller diskussionen kring farter, vikter, höjder och avstånd är det alldeles för tidigt att ge sig in i någon debatt kring det. Två veckors remisstid är alldeles för kort. Här ska myndigheten ta fram och i god tid presentera riskbedömningar och sannolikhetsberäkningar som de anser ligger till grund för deras beslut. Vi ska ha tid och möjlighet att bl.a. själv göra dessa beräkningar och få kunskaper i sakfrågan för en vettig diskussion och eventuell förhandling. Så jag hoppas att även SMFF inser detta faktum och därför undviker att grotta ner sig i tekniska siffror - som vi egentligen inte har någon som helst kunskap om. Har Myndigheten den kunskapen, eller är det bara spekulationer som lett fram till föreslagna begränsningar?   

2016-06-13 23:30:31
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Davlu
Skicka mail
 
Citat från: Ove
Det är en stor skillnad mellan modellflyg och UAS. "Modellflyg" är ett begrepp på hur man opererar aerodyner på en begränsad yta och alltid inom synhåll. Det gäller för oss modellflygare att slå en järnring kring denna definition.


Hur tänker du nu? Av de drygt 1300 tillstånd som transportstyrelsen har gett ut för UAS så gäller för samtliga att flygning skall ske inom ”begränsad yta och alltid inom synhåll”. Om RCFF föreslår detta som den signifikanta definitionen för modellflyg så är alltså samtliga dessa tillståndshavare egentligen modellflygare. Är detta det som avses?

Om vi skall kunna argumentera för att modellflyg skall särbehandlas i regelverket så måste vi också kunna definiera en gränsdragning mellan UAS och modellflyg. I RCFFs skrivelse så tycker jag inte att ni har lyckats formulera denna gränsdragning.

2016-06-14 06:11:58
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: Davlu
 
Citat från: Ove
Det är en stor skillnad mellan modellflyg och UAS. "Modellflyg" är ett begrepp på hur man opererar aerodyner på en begränsad yta och alltid inom synhåll. Det gäller för oss modellflygare att slå en järnring kring denna definition.


Hur tänker du nu? Av de drygt 1300 tillstånd som transportstyrelsen har gett ut för UAS så gäller för samtliga att flygning skall ske inom ”begränsad yta och alltid inom synhåll”. Om RCFF föreslår detta som den signifikanta definitionen för modellflyg så är alltså samtliga dessa tillståndshavare egentligen modellflygare. Är detta det som avses?

Om vi skall kunna argumentera för att modellflyg skall särbehandlas i regelverket så måste vi också kunna definiera en gränsdragning mellan UAS och modellflyg. I RCFFs skrivelse så tycker jag inte att ni har lyckats formulera denna gränsdragning.En gränsdragning finns redan och man borde kunna referera till TSFS 2009:88. Civila obemannade luftfartssystem som inte används för kommersiella ändamål inklusive utprovning eller forskning utan istället flygs för nöje och rekreation inom synhåll skulle kunna kallas modellflyg. Om det är det vi vill mena med modellflyg.

Utdrag ur TSFS 2009:88:
"Dessa föreskrifter ska vidare tillämpas vid konstruktion, till- verkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartygssystem inom Sverige och som används eller är konstruerade för
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för piloten."http://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202009_88k.pdf

/Ingemar


2016-06-14 07:53:25
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gee_Bee
Skicka mail
Tycker att den ideala vs. kommersiella gränsdragningen är perfekt som gränslinje mellan Modellflyg och UAV.

Modellflyg är Rekreation, Hobby, Sport, Tävling
UAV är kommersiellt, Forskning, teknikutveckling(?) och uppdragsflygning(privat, statlig och militär)

Skulle vi kunna få TS att lyfta ur modellflyg ur reglerna enl definitionen ovan så är det ett enormt stort steg för oss. Saken är så viktig att SMFF/RCFF borde anlita en lobbyist för att påverka saken i rätt riktning. Det måhända kommer kosta oss en slant idag, men det kommer bespara oss en massa pengar i framtiden.

För vi har tyvärr inte sett alla sidor av myntet än. TS har nyligen tagit in modellflyg under samma paraply som UAV, troligtvis motvilligt men tvingande av en EU-föreskrift.
TS kommer när allt fallit på plats börja ta betalt för denna tillsyn, hur, när och var är svårt att sia om men det kan sluta med tusenlappar per tillstånd/utövare.

Här måste vi stämma i bäcken tidigt, vi måste få oss själva ut ur TS värld ASAP.

-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2016-06-14 08:29:57
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ove
Skicka mail
Det är lätt att rusa iväg och ladda med grov ammunition.
Jag anser det är fel väg att gå. Vi organiserade modellflygare i landets klubbar utgör en bråkdel av alla utövare och vi har aldrig varit ett problem för myndigheterna. Tänker man på att det säljs hundratusentals modellplan, quadrakoptrar mm, så inser man att myndigheterna står inför en omöjlig uppgift att hålla koll. Resultatet blir i praktiken ett uddlöst reglemente.

Jag ska komplettera RCFF's remissvar med att i första punkten betona att Modellflyg är för nöje och rekreation. Att räkna upp vad som ingår är bara dumt och bidrar endast till Myndighetrnas förvirring.

2016-06-15 08:49:52
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
airfoil
Skicka mail
Någon skrev om den korta remisstiden, i morse landade tanken i skallen.

Borde man inte kunna JO-anmäla TS för att bestämma för kort remisstid?

Det är ju faktiskt en demokratifråga, organisationer som uppmanas svar på förslag måste få tillräcklig tid att utreda själva. Det är ju det remisserna är till för.

Idag ska svaren vara inne... hoppas att RCFF lyckas få till det för oss.

2016-06-15 10:05:14
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
bokis
Skicka mail

Moderator
 
Citat från: airfoil
Någon skrev om den korta remisstiden, i morse landade tanken i skallen.Vi skickade in RCFF; s svar igår Jan Olof och fick då som svar: Tack för visat intresse samt att den är förlängd med en vecka.. Egentligen kvittar det för det är för kort hursom.

//Bokis WWW.RCFLYG.SE

2016-06-17 00:52:31
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Hej!

Politiker blir politruker efter för många år i jobbet!
De medger aldrig ett fel men backar gärna i sakfrågan om de får en chans till en snygg reträtt efter goda sakargument och med svansen mellan benen utan att formellt behöva erkänna att de har fel. Pressa dem inte! Låt dem backa snyggt med en trovärdig pudel så tjänar alla på utgången i sakfrågan. Har drivit åtskilliga förvaltningsmål och har sett hur det fungerar i praktiken.

Pressar man dem blir de tokiga!
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/skolborgarradet-efter-nej-till-trekantens-skola-helt-sjukt/aRKpdA!q1@7ZkHqycP2uuKSvCd2A/

Så pressa dem inte utan låt dem förhandla och göra sin pudel så går allt bra.2016-06-17 09:10:21
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
Det må gälla en del politiker men remiss-svaren skickas ju inte till dessa utan till tjänstemän på Transportstyrelsen som filtrerar informationen och inte heller förefaller så insatta i bl a det konventionella modellflyget och vår i stort sett helt olycksfria historia. Frågan är om det är några politiker inblandade i denna fråga överhuvudtaget eller om den sköts uteslutande av Transportstyrelsen på uppdrag av våra politiker...
Roger
www.mcregor.se

2016-06-17 18:10:42
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
Jag citerade ett statsråd i en annan tråd om kameraövervakning men det hör ju hemma i denna tråd också:

"Om vi skulle hamna i en situation där Sverige går före på ett antal områden och reglerar på ett väldigt tydligt sätt och det sedan visar sig att det strider mot EU:s regelverk skulle det innebära antingen att vi får göra om regelverket, med risk för att människor inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra, eller att vi står med ett regelverk där en sak gäller i ett land och en helt annan sak gäller i ett annat land, vilket naturligtvis skulle vara ett stort hinder när det gäller standardisering och så vidare."


Människor; måste inte det vara sådana som oss hon syftar på? Och vi vet ju knappt vad som gäller från dag till dag!.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/ett-sakrare-och-modernare-regelverk-for-dronare-i_H310269

2016-06-17 23:43:16
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Hej!

N17NL!

Nu tar du upp ett till minst lika viktigt ämne!
Kan du länka till den tråden om Flygfotografering?
Är i högsta grad berörd som alltid flyger med kamera ombord.

Frågan väntar på ett slutgiltigt avgörande och finns det någon möjlighet för oss modellflygare att påverka utgången?
Sannolikt inte!?

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Provningstillstand/Ovriga-mal/

Mål 2016-03-21

Fråga om en kamera som är monterad på ett obemannat luftfartyg utgör en sådan övervakningskamera som avses i 2 § kameraövervakningslagen. (Mål nr 78-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1369-15).


2016-06-17 23:59:08
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Hej!

MCRegor.

Tjänstemännen bereder ärendet då de har sakkunskapen? och ger ett förslag till beslut. Det förslaget antar politikerna nästan alltid om det inte förevarit en stor mediedebatt i frågan. Tjänstemännen möter även medborgarna på möten om frågan men hänvisar alltid till politikerna. Politikerna gör sitt yttersta för att undvika kontakt med sina väljare. Politiker och tjänstemän hänvisar till varandra, skyller på varandra och så ser Sveriges styre ut på samtliga nivåer från kommun till riksdagen. Tjänstemännen har den praktiska makten och politikerna den formella.

2016-06-18 07:06:54
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: Hughes
Kan du länka till den tråden om Flygfotografering?
Är i högsta grad berörd som alltid flyger med kamera ombord.


http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/49346-FPV-och-flygfoto-%C3%A4r-olagligt?highlight=Statsr%E5d

2016-06-18 09:03:15
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
För att återgå till trådens ämne så är det nog dags för SMFF att redovisa vad man svarat på remissen. RCFF har gjort detta så nu väntar vi med spänning på vad den största modellflyg-organisationen svarat. Vi får hoppas att det är med det fria, organiserade modellflyget i centrum och att man inte frivilligt lagt sig för myndigheternas förslag - som ju i grunden inte baserar sig på några problem med det organiserade modellflyget utan av helt andra kategorier av "flygare" eller vad vi skall kalla dessa "Phantom-piloter".
Roger
www.mcregor.se

2016-06-19 14:42:02
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gasman
Skicka mail
Jag har precis tillskrivit Transportstyrelsen och begärt kopior på samtliga remissvar (de är ju offentliga handlingar).

Återkommer när jag har fått dem.

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2016-06-19 15:31:58
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Ville
Skicka mail
 
Citat från: Gasman
Jag har precis tillskrivit Transportstyrelsen och begärt kopior på samtliga remissvar (de är ju offentliga handlingar).

Återkommer när jag har fått dem.

//MangeBra gjort Mange, men jag tycker synd om den stackars brevbäraren som får den äran. Du kommer nog inte att bli någon favorit hos honom.
Och tänk vad du belastar oss skattebetalare? Jaja...

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2016-06-19 17:24:35
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
pernstig
Skicka mail
 
Citat från: Gasman
Jag har precis tillskrivit Transportstyrelsen och begärt kopior på samtliga remissvar (de är ju offentliga handlingar).

Återkommer när jag har fått dem.

//MangeBra initiativ, väntar med intresse på resultatet

2016-06-19 23:16:37
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Gassman eller Mange?

Toppen att du begär ut alla handlingar.
Om möjligt begär ut allt elektroniskt så du kan sprida dem här och på andra lämpliga ställen.

Du har absolut inget att skämmas för! Du använder din medborgerliga rätt att ta del av offentlig information.

Sluta klaga på medborgare som nyttjar sin rätt enligt grundlagen! Ifrågasätt istället politiker som tar beslut ovanför medborgarnas huvuden och är oförskämda nog att kallas sig folkvalda! Folkvalda i brist på alternativ! Blockpolitiken ger oss ett val mellan Stalin och Hitler lite förenklat, marginellt överdrivet och utslätat. PK Korrigerat. Varför får soffan ca 30% av alla röster?

ALLA! Som faktiskt engagerar sig i någon fråga och ifrågasätter nuvarande system gör en stor demokratisk gärning! Skäms inte! Demokratin kostar. Personligen har jag verkat för lokal demokrati och stoppat ett antal byggplaner som sannolikt kostat Storkapitalet miljardbelopp vilket jag är stolt över!
Samt gav Planchefen i Stockholm sparken! Och lite överslätande bortförklaringar.
Vill inte publicera bevis här men har dem om någon vill kontrollera fakta.

Det finns bara en strategi som fungerar och det är att slå direkt mot kapitalet! Allt annat är PK spel för galleriet. Slå mot pengarna om du / Ni vill få framgång. Oavsett vem eller vad så studera kapitalet och slå mot det om du vill få framgång.

2016-06-19 23:36:11
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Hughes
Skicka mail
Tack N17NL

Ska granska den tråden i morgon.

Skulle det värsta inträffa och vi blir totalförbjudna att fotografera återstår att bygga Örnar/Fåglar som visuellt inte kan skiljas från fåglar. Radar kan absolut inte se skillnaden redan nu, bara vi inte visar oss med en sändare i händerna. Alla storstadsområden drunknar i 2,4 datatrafik så vi har redan fullt skydd mot pejling. Våra foton kan göra stor nytta i opinionen som mitt inlägg här.

http://arstafaltet.se/profiles/blogs/stockholms-stad-g-r-vidare-med-exploatering-av-rstaf-ltet-trots?xg_source=activity

Ett mycket viktigt inlägg för att rädda Årstafältet som Modellflygfält!

Oavsett vad det resulterar i så kämpar jag med NÅ som deras jurist mot byggplanerna.

2016-06-20 12:12:57
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
McRegor
Skicka mail
För er som inte redan sett det så finns SMFFs svar upplagt i deras Facebook-grupp - https://www.facebook.com/groups/252138728702/
Ser väl rätt bra ut i mina ögon.
Roger
www.mcregor.se

2016-06-21 21:28:11
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Gasman
Skicka mail
Samtliga till Transportstyrelsen inkomna remissvar har jag fått mig tillsänt från TS. De finns publicerade på vår hemsida, http://www.strangnasmodellflygare.se/Arkiv/remissutlatandetsforslagpanyareglerfordronare/
Men jag saknar ett viktigt utlåtande! Tror inte TS letar på Facebook...

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2016-06-22 08:11:17
RE: Modellflygsremiss från Transportstyrelsen     
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Enligt svarsmailet från registratorn på transportstyrelsen mottogs SMFFs remissvar kl. 17:21 den 20 / 6

Rolle
Det är skillnad på olika !!