Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Allmänt/Tips / TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?
2015-06-27 12:55:35
TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej och glad sommar allihopa!
Satt och bläddrade igenom senast MFN och blev på sidan 49 påmind om de regler
och bestämmelser som kanske gäller för modellflyget? Jag blir ju lite orolig när jag läser att jag som segelflygare inte får flyga högre än 120 meter?

Men vilka regler gäller?

Påverkas vi vanliga modellflygare som inte sysslar med:

* utprovning eller forskning
* kommersiella ändamål, alltså all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete
* uppdragsflygning och liknande, som inte är att betrakta som nöje eller rekreation
* att flygas utom synhåll för piloten.


/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-06-27 13:06:57
RE: TS bestämmelser om Obema0nnade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
...fortsätter mina funderingar.
Kan eller måste vi söka dispens för att arrangera segelflygtävlingar. Det kan inte bara vara arrangörer av segelflygtävlingar som kanske drabbas av TS luftfartsförordningar?
Alltså, vad betyder alla dessa regler och förordningar för alla oss som gillar höga höjder?

/Ville
*** Redigerat av Ville klockan 2015-06-27 15:23:32 ***
*** Redigerat av Ville klockan 2015-06-27 16:00:55 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-06-28 11:34:27
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Tack alla som i alla fall intresserat sig och läst tråden.
Hoppas verkligen att SMFF/RCFF/TS kommer med ett förtydligat klargörande i frågan, "på ren svenska" och gärna här SMF också!

/Ville
*** Redigerat av Ville klockan 2015-06-28 11:58:38 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-06-28 12:46:00
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Freddan_6
Skicka mail
Jag tror 120 meter är nåt amerikt mått som kommit med i nån översättning. Det gäller FPV inte modellflyg. För flyghöjd för modellflyg, så kolla med din egen klubb. När jag bodde i S. Sandby och vi hade en klubb, så gällde 300m. Det var beroende på inflygning till Sturup. Nu i Eslöv gäller 500m, begränsat av samma Sturup. Om man åker till fjälls är inom synhöjd en vanlig höjdbegränsning. Tänker du flyga mer än 500m högt är det lämpligt att anmäla till närmsta privatflygklubb.

2015-06-29 14:36:10
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
pettersson
Skicka mail

Från transportstyrelsens hemsida:

Obemannade luftfartyg

Obemannade luftfartyg går under ett antal olika benämningar, som t.ex. UAV, UAS, drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera.


Den gemensamma nämnaren är att de är luftfartyg som flygs utan någon förare ombord. Luftfartygen kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad det obemannade luftfartyget används till.

Generella regler

Oavsett vad syftet med flygningen av det obemannade luftfartyget är så gäller följande övergripande generella regler.

•Luftfartyget får inte manövreras på ett så vårdslöst eller hänsynslöst sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara. Att till exempel flyga över folksamlingar kan vara att utsätta andras liv eller egendom för fara och ska därför undvikas.

•Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren. Detta innebär att luftfartyget inte får vara längre bort eller högre upp än att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled och är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen. Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området.

•Flygning utom synhåll får tillsvidare endast ske efter tillstånd från Transportstyrelsen och inom avgränsat luftrum (restriktionsområde), som säkerställer separation till annan trafik. Detta gäller både i kontrollerat luftrum (kontrollzoner och terminalområden, samt luftrum över 2900 m) och i okontrollerat luftrum.

•Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.

•Flygning inom synhåll i kontrollerat luftrum (exempelvis en kontrollzon vid en flygplats, när trafikledningen är öppen) kräver tillstånd från flygtrafikledningen.


Läs mer här

2015-06-29 19:58:17
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Airvan
Skicka mail


reglerna som satts upp av Transportstyrelsen avseende obemannande luftfarkoster är  klara:

1: Utanför kontrollerat luftrum/kontrollzon kan du flyga utan begränsningar om du håller dig till Max flyghöjd 120 meter, max avstånd 500 meter. Maxhöjden är troligen satt till 120 m för att skapa en höjdmarginal till 500 fot (152 meter) som är lägsta höjd för allmänflyget.

2: Om du ska flyga väsentligt  över 120 meter utanför kontrollzon börjar du röra dig i luftrummet som används av bemannade luftfarkoster och då har du att ta hänsyn till regelverket som styr allmänflyget. Kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

3: För flygning i kontrollerat luftrum/kontrollzon är det respektive flygtrafikledningen som ger tillstånd till flygningen o sätter gränser vad avser höjder och områden, tillgänglighet etc.

Claes Wahlund
SMFF Ordf


2015-06-29 20:35:35
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
rc9
Skicka mail
Vad "heter" då detta tillstånd som krävs för diverse olika tävlingsklasser?
Skall detta tillstånd sökas av arrangerande klubb eller samtliga deltagare?

//Kalle

2015-06-29 21:04:22
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
srlund
Skicka mail
Tack Claes!
Bra information som går att förstå för oss lekmän!

---------------------------------------------------------------------
Stefan Andersson, Skellefteå
Futaba T9VAP
Pulsar 4PRO F5J

2015-06-29 21:07:43
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gasman
Skicka mail
Transportstyrelsen har en sida där man regelbundet listar nya regler och bestämmelser sedan tre år tillbaka. Där finns ingenting om detta.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Nya-kommande-eller-andrade-regler/ (OBS att det är tre hela sidor)

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2015-06-30 04:55:54
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Michael
Skicka mail
Transportstyrelsen tycks göra en olycklig generalisering av begrepp då man inte som tidigare särskiljer "modellflyg" från annan verksamhet med obemannade luftfarkoster. Det är uppenbart för alla och envar att utvecklingen av obemannade luftfarkoster som kan flygas autonomt och utanför "line of sight" nödvändiggör att verksamhet med denna typ av farkoster regleras för att kunna fungera i harmoni med övrig luftfart. Det är dock inte alls självklart att "modellflyg" behöver underkastas samma regler, speciellt inte om vi liksom tidigare håller fast vid att "modellflyg" alltid ska bedrivas inom "line of sight" och inom ramarna för de säkerhetsregler som modellflygförbunden fastställt.

Om vårt "traditionella" modellflyg (segelflygplan, motorflygplan, helikoptrar och multirotor inom "line of sight") räknas in bland i gruppen obemannade luftfarkoster och därmed blir underkastade begränsningarna i flyghöjd och avstånd som Claes Wahlund refererar till (maxhöjd 120 m och maxavstånd 500 m) har vi problem.

Inom exempelvis segelflyget (F3B) är det vanligt med starthöjder över 300 m vid vinchning och inom så gott som all termikflygning är det vanligt med flyghöjder över 120 m, oavsett om det är för tävling, träning eller rekreation.

Även inom motorflyget är det oavsett framdrivning (el, kolvmotor eller turbin) vanligt med flyghöjder över 120 m framför allt i samband med konstflygning, exemplevis looping, stall turn, stående åtta mm.

Det vore bra om en dialog kunde föras med TS angående modellflygets behov av flyghöjder över 120 m. Detta för att man vid våra modellflygfält även fortsatt ska kunna bedriva modellflyg såväl inom olika (internationella) tävlingsklasser som för träning och rekreation utan att behöva ansöka om tillstånd från TS för att (tillfälligt) överskrida höjden 120 m. Detta har såvitt jag vet i huvudsak fungerat bra under flera decennier och borde kunna göra det även framgent. Hittills har tillräcklig säkerhet uppnåtts i samband med modellflyg genom att, som TS själva skriver, "Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området."

Jag är fullt medveten om att det för modellflygfält som ligger inom kontrollerat luftrum kan behöva råda särskilda begränsningar avseende flyghöjd och evntuelltt krav på flygtillstånd, men för majoriteten av de svenska modellflygfälten är detta inte fallet.

/Michael Österlund
SWE-46164

2015-06-30 05:39:53
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Mycket bra skrivet Michael, Hoppas SMFF´s orförande läser det och använder innehållet i eventuella förhandlingar med TS. För självklart måste våra talesmän i våra olika förbund försöka få tillstånd förhandlingar för att ändra TS dumt tagna, och som det verkar, ensidiga beslut.

Tyvärr kände jag det som nödvändigt att dubbelposta/trippelposta mina inledande inlägg både här, på RCFF´s forum och på SMFF´s Facebook-sida, så nu pågår det relativt bra diskussioner på tre håll, olyckligt men kanske nödvändigt.

Vi får hoppas att denna soppa hinner klarna innan snön börjar falla,

/Ville

ps.

Bra inlägg Claes Wahlund, klart som korvspad!

Och så en annan sak. Vi ska nog vara försiktiga med att publicera våra höjdloggar i fortsättningen, för man vet ju aldrig vad TS kontrollanter kan hitta på med dem. Kanske rent av börja bötfälla syndarna?

*** Redigerat av Ville klockan 2015-06-30 06:15:54 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-06-30 08:17:23
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
stflyer
Skicka mail
Läs ett av inläggen ovan som citerar TS dokument:
"•Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren. Detta innebär att luftfartyget inte får vara längre bort eller högre upp än att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled och är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen. Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området."

"Rekommenderas" står det. Rekommendation är ett förslag på lämplig höjd men det beror ju på storleken på flygmanicken, väder, färgsättning etc etc.
Stefan Tholin
www.slattlandamfk.com

2015-06-30 10:17:16
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
McRegor
Skicka mail
...men det står också "är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen" och det tolkar jag inte som en rekommendation, tyvärr... Så detta bör nog diskuteras med TS som Michael föreslår.
Roger
www.mcregor.se

2015-06-30 10:43:35
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
stflyer
Skicka mail
Du har tyvärr rätt. Rekommendation och begränsning i samma mening. Diskussion med TS måste ske snarast.

Stefan Tholin
www.slattlandamfk.com

2015-06-30 11:31:26
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
stflyer
Skicka mail
I Tyskland har man från 1 juni 2015 under vissa förutsättningar (modellflyg, minst 1,5 km från flygplats, under 5kg vikt) tillåtelse att flyga upp till 30 m i kontrollzon!
För UAS gäller 50 m!
Länk
Stefan Tholin
www.slattlandamfk.com

2015-06-30 20:22:40
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
srlund
Skicka mail
Hej!

Precis som Kalle alias rc9 skriver ovan är jag också intresserad av hur man söker dispens!

---------------------------------------------------------------------
Stefan Andersson, Skellefteå
Futaba T9VAP
Pulsar 4PRO F5J

2015-07-03 18:12:26
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Billingetrollet
Skicka mail
Det blir en glad sommar trotts allt! Man blev ju chockad när man läste Modellflygnytt och Transportstyrelsens sk "information". Efter att fått svar på mina frågor av Transportstyrelsen så är jag lugn. Svaret är att utanför kontrollzoner så är hobbymodellflyg helt oreglerat som tidigare. Inom synhåll vilket ju varierar med ålder, väder och planstorlek mm samt suntförnuft är vad som gäller. Detta är min sanning på sikt hoppas jag att det även blir SMFFs sanning.
/Kjell

2015-07-03 19:05:48
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Kjell, hoppas att SMFF, RCFF och UAS Sweden kommer med samma besked som ditt till oss medlemmar, och ju förr desto bättre.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-03 19:12:24
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
maghed
Skicka mail
Kjell, intressant hur det sprids olika uppgifter.
Jag har ett EM i modellsegelflyg inom några veckor och skulle behöva träna inför detta.
Ska man tolka vår nye ordförandes inlägg ovan (29/6) kan jag inte flyga högre än 120 meter, dvs i praktiken inte bedriva min idrott överhuvud taget utanför kontrollzon, om jag inte lyckas få tag på ett tillstånd från transportsyrelsen.
För att träna inför mitt landslagsuppdrag inom kontrollzon behöver jag uppenbarligen godkännande från flygtrafikledningen. Frågan är vilket som är enklast.

/Magnus

Edit: Jag flyger och tränar vanligtvis utanför kontrollzon.


*** Redigerat av maghed klockan 2015-07-03 21:45:49 ***

2015-07-03 20:22:07
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Billingetrollet
Skicka mail
När jag skrev hobbymodellflyg betyder det ickekommersielt modellflyg. UAS Sweden har andra regler och det vet de säkert. Vore bra om de sköter sitt utan att blanda ihop sig med modellflyget är min personliga uppfattning.
Magnus kolla med Rolle han kan nog ge dig lugnande besked. Men är du i kontrollzon så måste du ringa till flygledningen, detta blir rutin för er i kontrollzoner. Lycka till i Bulgarien!
/Kjell

2015-07-03 21:00:23
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
srlund
Skicka mail
Detta är ju kul! Så Rolle kan ge ett annat besked än smff ordförande?!? :)
---------------------------------------------------------------------
Stefan Andersson, Skellefteå
Futaba T9VAP
Pulsar 4PRO F5J

2015-07-03 21:58:53
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
maghed
Skicka mail
Kjell,
Vad SMFF anser torde vara glasklart, se
www.modellflygforbund.se
-> Förbundet -> Regler vid flygning

/Magnus

2015-07-04 15:55:56
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej!
Kan vara intressant att läsa vad de skriver på RCFF´s forum. Hoppas verkligen att SMFF och RCFF samordnar när man pratar med TS.

Nytt regelverk från Transportstyrelsen

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-04 21:56:08
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
PerN
info@nilssondrones.se
Svar till Billingetrollet.
Varken UAS Sweden , SMFF eller RCFF har några egna regler som man bestämt själv.
Allt regleras via Transportstyrelsen som är den myndighet som har ansvaret för detta.
Sen finns det ingen skillnad på vilka grundläggande regler vi flyger efter oavsett om det är modellflyg för nöjes skull eller UAS verksamhet i jobbet. Allt går under samma benämning : Obemannade luftfarkoster.
Ulf Höglin som skrivit artikeln i Mfn brukar alltid ha grymt bra koll på allt han skriver och säger.

Mvh Per Nilsson  Kassör UAS Sweden

( även medlem i SMFF via Arboga Flygklubb )


Ordförande Vo Bredd i SMFF

Ordförande i styrelsen för UAS Sweden

Flyger mest UAS både multirotor och flygplan
Medlen i Aerospace Cluster Sweden.

2015-07-04 23:08:42
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Billingetrollet
Skicka mail
Per, UAS Sweden är en förening för kommersielt flyg. Transportstyrelsen skiljer på hobby och kommersielt.
Som flera andra i olika forum har påpekat är inte reglerna för hobbymodellflyg ändrade. Jag ifrågasätter inte SMFFs handlande men jag tror att de fattat beslut på felaktiga grunder. Vad jag tycker är egendomligt däremot är att man (SMFF) lägger fram en dödsstöt av större delen av modellflyget utan att kommentera detta! Är det meningen att SMFF skall döpas om till Sveriges kontrollzonmodellflygares förening? Inom kontrollzoner är ju enda stället jag kan flyga modellsegel i fortsättningen.
Att jag hänvisade Magnus till Rolle beror endast på att Rolle "styr" Elit som inefattar tävlingar och landslag.
Om vi ger frågan en vecka eller två så tror jag det är business as usually.
/Kjell

2015-07-05 11:16:34
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
maghed
Skicka mail
Jag hoppas du har rätt Kjell.
Annars behöver vi hjälp med instruktioner från SMFF om hur vi framgångsrikt söker tillstånd.
/Magnus

2015-07-05 15:19:50
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Jag hoppas också man kommer fram till att det är som förut och så förblir. När jag flög idag hade jag sällskap av flera ormvråkar på ungefär 200 m höjd men något annat flyg såg jag inte till. Precis som det alltid varit i alla år jag flugit modellflyg på hemmafältet utanför Jönköping, att man mycket sällan ser något fullskalaflyg på lägre höjder.

2015-07-05 17:59:04
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
conulv
Skicka mail
Lugn å fin nu allihopa

Precis som Kjell säjer så kommer detta att lösa sig inom kort ( läs efter sememster)

Ev förtydliganden som behövs så ni alla kan vara lugna kommer när TS öppnar efter sem.
Även beslutsfattare har semester just nu så ta det bara lugnt å fint
Conny

2015-07-09 11:28:43
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej!
Vill åter länka till en diskussion som pågår på RCFF´s forum angående Modellflygning i kontrollzon

RCFF´s ordförande Ove Nielsen öpnnar tråden med nedanstående saxade inlägg.

"citat"
Modellflygning i kontrollzon

Nu har de nya reglerna kring förbud för modellflyg i kontrollzon trätt i kraft. Just nu har vi en diskussion med Arlandas flygtrafikledning om att klubbarna inte längre får flyga på sina fält. Flygtrafikledningen säger sig stoppa all flygtrafik på fältet OM de får en rapport om att modellflygverksamhet pågår i kontrollzonen...."citat"


Min fundering är om våra modellflygförbund samarbetar i denna fråga?

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-09 22:12:04
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
conulv
Skicka mail
Huvudproblemet tror jag är fältet i rosersberg som ligger under inflygningen till bana 1 på arlanda, personligen fattar jag inte att man får flyga där överhuvudtaget ...
Dialog med TS pågår men jag kan förstå om vi inte skulle " vinna" just den striden, vi får se hur det går.

Däremot är grundproblemet för oss som vill flyga över 120 m det vi måste fokusera på, här har TS gjort en bedömning att vi inte kan bedöma läge mm över den höjden men att det går bra 500 i sida, hur man kan tolka inom synhåll på detta sätt är obegripligt men dialog pågår i frågan som förhoppningsvis leder till en vettig lösning.

Återkommer så fort jag vet mer. Troligen efter sem.
/Conny GS F3J/F5J

2015-07-11 17:24:00
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
På måndag träder en ny lag i kraft! Det blir totalförbud att köra bil på landets vägar! "Det hade jag ingen aaaaaning om"!

Visst låter det löjligt och fullständigt omöjligt. Men det är ju precis vad som hänt inom modellflyget. Modellflygplan har hittills inte betraktats som luftfartyg och omfattas därför inte av Luftfartslagarna.

Hur många av Er modellflygare har mottagit skrivelser från Transportstyrelsen att fr.o.m ett visst datum blir all radiostyrd verksamhet klassat som luftfartyg?
Jag kan bara svara för mig själv och RCFF - ALDRIG! Vi kontaktade själv för några år sedan dåvarande Luftfartsverket kring frågan om multikoptrar och drönare. Hur skulle modellflyg definieras? Det var då vi enades om att modellflyg var leksaker och modellflyg var flygning inom LOS.
Det har m.a.o. aldrig funnits något krav på att modellflygare, klubbar och förbund skall hålla sig orienterade kring luftfartslagarna.

TS och Flygtrafikledningen har - utan att bjuda in oss modellflygare - beslutat att det inom kontrollzon är det totalförbjudet att flyga modellplan. Man kan söka tillstånd och mot avgift kanske få ett tillstånd.

Myndigheterna har skött detta på sämsta tänkbara sätt. Som sagt - man förbjuder modellflygning i kontrollzon - utan att informera landets modellflygare!

Jag fick ett dolt hot från Flygtrafikledningen på Arlanda då jag uppmanade klubbarna i Arlanda kontrollzon att fortsätta sin verksamhet som vanligt. Om det kom in en rapport om ett modellflygplan i luften i kontrollzonen skulle flygtrafiken omedelbart stoppas! Mitt svar till tjänstemannen var att då skulle det bli väldigt pinsamt för LFV då modellflygklubben funnits på samma plats i kontrollzonen i femtio år och Trafikledningen kände inte till det!

Så jag tycker vi ska ligga lågt - och INTE acceptera påbud från myndigheten. De har startat i helt fel ände. Man kallar bägge parter till en rättegång. Båda sidor ska ha möjlighet att säga sin mening. Man måste införa regler i rätt ordning. Först se till att alla modellflygare får information om att de måste vara informerade och kunniga om luftfartslagarna. Sedan får myndigheten informera om att det är ändringar på gång - m.a.o. skicka ut remisser till alla berörda. Innan nya regler träder i kraft - ge interimtillstånd så att berörda klubbar kan fortsätta som vanligt och hinna skicka in ansökan om fortsatt drift.

Som sagt - acceptera inte pålagor och avgifter. Modellflyget har ännu inte blivit luftfartyg. Även om en del av oss har följt turerna kring drönare / UAS / FPV osv, så är huvudparten av landets modellflygare lyckligt ovetande.

Det hade nog blivit pinsamt vid en rättstvist. "När informerades landets modellflygare om nya luftfartsregler? Vilken information har gått ut till landets modellflygklubbar och organisationer? Det hade blivit en pinsam tystnad när det klart framgår att inget av det självklara har gjorts.

/Mvh
Ove Nielsen
Ordf. RCFF
*** Redigerat av Ove klockan 2015-07-11 17:53:09 ***

2015-07-12 11:23:35
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Hej modellflygare
Den här diskussionen börjar gå över styr varför jag får ta en paus i VM-förberedelserna och blanda mig i.

Den skrivning som kommit ut på Transportstyrelsen sida och som finns refererad till i modellflygnytt 15-3 är inget nytt. Det är ett förtydligande av redan existerande lag/föreskrift. Orsaken till förtydligandet är inte det organiserade modellflyget utan den explosionsartade ökning av ”Drönare”/multikoptrar som flygs av Knoll och Tott där de finner det lämpligt.
Vilket oftast är helt olämpligt.
Observera att skrivningen gäller för flygaktiviteter i kontrollzon. I övrigt är det fri luft, dvs minimiflyghöjd (500 fot/150m)
Detta betyder att du som modellflygare väjer för allt.
Flyg inom line-of-sight, det vill säga att du ska kunna se din modell hela tiden och kunna väja åt rätt håll. Beakta också att det kan komma flygplan på 500 fot ca 150 meters höjd utan förvarning. Ha koll på detta så det inte blir olyckor. Ni som flyger hang ha koll på häng och skärmflygare också.
Är det annan flygtrafik i luften eller du flyger på en för dig okänd plats rekommenderas starkt att du har en kompis som håller utkik åt dig.
Vi vet att det finns ett antal flygsport och modellflygklubbar inom kontrollzon. Flertalet av de klubbarna har redan en dialog och inarbetad rutin med ”Tornet” för sin aktivitet.

Nu är det inte bara modellflygarna som är drabbade utan all flygsport. Av den anledningen så pågår en kontinuerlig dialog mellan flygsportförbundet och Transportstyrelsen.
Av den anledning ber jag er att INTE ringa eller mejla Transporetstyrelsen och fråga om stort och smått. Ska vi få ordning på detta så kan inte Transportstyrelsen ha hundratals motparter. Då gör dom det enkelt för sig och klappar till med stora laghammaren.

Så tills vidare gäller Transportstyrelsens förtydligande avseende flygning i kontrollzon.
Vi vet att det i nuläget ställer till trassel och krångel för en del klubbar. Men att vara anarkist och hävda sin rätt eller göra som man vill kommer garanterat att slå tillbaka negativt.
Mycket negativt.

En trolig lösning på uppkomna situation är att Flygsportförbundet i sina förhandlingar med Transportstyrelsen ser till att få in modellflygfälten på flygkartorna alternativt skapar flygsportsektorer som öppnas och stängs ex. med ett telefonsamtal. För er andra som inte har sitt fält i kontrollzon är det ingen förändring. Med andra ord, flyg som ni gjort tidigare.

Mvh Rolle Brebäck, ordförande VO-elit

Det är skillnad på olika !!

2015-07-12 11:45:21
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
RFK Ikaros och Örebo CTR har sedan länge löst detta problem på samma sätt som Rolle beskriver i slutet av sitt mail. Man har helt enkelt skrivit ett avtal mellan klubben och tornet om upprättade av en modellflygsektor som kan öppnas via telefon, det finns även andra flygsportsektorer inom Örebro TMA och de hanteras på liknande sätt. För mig som flyger inom Öregro TMA är det mycket tacksamt att få informationen ifrån tornet att modellflygverksamhet pågår när klubben är aktiv då gånger jag är i närheten av området. Jag tror ingen av luftrums användarna i Örebo TMA upplever modellflygarna i Örebro som ett problem, trots att de ligger i banans förlängning och inte allt för långt bort.

Så lösningar finns, det gäller bara att ta utmaningarna på rätt sätt.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-07-12 12:02:07
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
AndWho
Skicka mail
Tack Rolle för klarläggande av denna förvirrade situation.
Jag trodde nästan jag var lite efterbliven. Jag letade o kollade TS websidor o nyhetsarkiv men hittade inga nya regler som skulle börja gälla nu 2015.
/A

2015-07-12 12:04:28
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Lite märkligt att man så aktivt går med på att anamma luftfartsmyndighetens nya regler när modellflyg per definition inte är luftfartyg. Också lite märkligt att man skriver till TS och begär att bli det förhandlande organet när det gäller modellflyg. Det är det samma som att skicka en skrivelse till TS och erkänna att fr.o.m. nu vet alla modellflygare att modellflyg är luftfartyg och därmed skyldiga att följa luftfartslagarna. Det har Ni inte mandat att göra. På samma sätt som för ett par år sedan då ni skrev på de nordiska modellflygförbundens begränsning av max flyghöjd. Varför försvarade ni inte friheten för era Svenska medlemmar?

TS och LFV har hanterat de nya reglerna uselt. Man måste ta sakerna i rätt ordning. Informera alla berörda - lägga ut en remiss på förändringarna - enas om förändringarna - ge de berörda en chans att implementera förändringarna - låta reglerna träda i kraft.

Modellflygplan är inte luftfartyg och omfattas därför inte av luftfartslagarna. Om myndigheten ändrar den uppfattningen måste ju modellflygarna få den informationen inklusive regler som säger att alla modellflygare ska ha kännedom och kunskap i regelverket. Så är inte fallet. De av oss som själv har tagit reda på förändringarna är inte representiva. 99.9 procent av utövarna lever i okunnighet om regelverken. Mot den bakgrunden verkar det amatörmässigt med vilken iver SMFF kastat sig - och sina medlemmar - in i förhandlingar och accepterande av de nya reglerna.

Mvh
Ove

2015-07-12 13:13:37
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Ser att det inte verkar gå riktigt gnisselfritt mellan förbunden. Från SMFF sida verkar det som man har överlåtit förhandlingarna till Flygsportförbundet om än man säkert försöker påverka. Har vid flertalet tillfällen efterlyst samarbete mellan förbunden och jag gör det igen.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-12 14:11:40
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
 
Citat från: Ove
... nu vet alla modellflygare att modellflyg är luftfartyg och därmed skyldiga att följa luftfartslagarna....

Mvh
Ove


I all svensk lagstiftning så antas det att du är kunnig i området som du verkar i. T.ex så måste du kunna trafikreglerna som fotgängare och cyklist även om du inte har körkort för bil.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-07-12 14:12:56
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
Om SMFF inte initierat förhandlingar, vem skulle då gjort modellflygarnas röst hörd? RCFF verkar ju inte intresserade av att vilja förhandla.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-07-12 15:55:39
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bokis
Skicka mail

Moderator
 
Citat från: Gee_Bee
Om SMFF inte initierat förhandlingar, vem skulle då gjort modellflygarnas röst hörd? RCFF verkar ju inte intresserade av att vilja förhandla.

..och vad tror du Ove har försökt göra?
Som det finns angivet så är det tyvärr semestertider så att förhandla med TS går inte just nu..
Och tro mig,Ove är kunnig i det område som han har haft som yrke,dvs trafikflygare/utbildare och det som vi fick igenom för några år sen med dåvarande LFV,dvs definitionen av modellflyg (som INTE är luftfartyg)har inte förändrats.
Har detta förändrats så är både RCFF och SMFF "remissinstanser" vid ev. förändrade tolkningar/regler som berör oss och då hör det liksom till att vi kontaktas.
Det ROlle skriver är liksom det fundamentala,ska vi kunna föra den här diskussionen på en vettig nivå så är det bra om det inte stökas om allför mycket.
//BOKIS WWW.RCFLYG.SE

2015-07-12 16:07:16
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Förhandlingar? Det kan väl inte vara frågan om några förhandlingar med mindre att berörda parter KALLATS till förhandling.

SMFF har själv tagit kontakt med TS trots att modellflyg per definition INTE är luftfart. Luftfartsmyndigheten har inte skickat ut information om att modellflyg fr.o.m. ett visst datum är klassat som luftfart! SMFF har inte heller mandat att förhandla åt landets modellflygare gentemot TS.

Man kan sammanfatta situationen med att SMFF har saboterat för modellflyget då de utan motstånd köper de nya reglerna.

SMFF skulle istället FÖRST ha skickat in en kraftig protest mot TS för att de inför nya regler utan att berörda grupper informerats och haft en chans att argumentera för sin sak.

Nästa steg är en anmälan till EASA om att genomförandet av de nya reglerna i Sverige genomförts regelvidrigt och inte gett de berörda grupperna kunskap och möjlighet att överklaga och söka tillstånd.

"I all svensk lagstiftning så antas det att du är kunnig i området som du verkar i. T.ex så måste du kunna trafikreglerna som fotgängare och cyklist även om du inte har körkort för bil".

Jajamän, jag vet i stort sett vad som gäller för LEKSAKER - för det är vad modellflyg hittills ansetts vara!

Det sista vi hörde från Luftfartsstyrelsen (TS) var för några år sedan då Bokis och jag träffade deras tjänstemän i Norrköping. Vi kom gemensamt fram till att modellflyg var det man gjorde inom LOS. Den verksamheten berördes INTE över huvud taget av några luftfartsregler då det ansågs vara leksaker.

2015-07-12 18:00:53
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Nu måste det ändå vara klass 5, orkanvarning i ett vattenglas.
Ingenting har förändrats mot vad som tidigare varit gällande. Det som transportstyrelsen gjort är att förtydliga redan gällande regler mot bakgrund av den explosionsartade försäljningen av Drönare/multikoptrar.

Så frågan är vad SMFF kraftigt skulle ha protesterat emot.
SMFF driver inget eget race mot transportstyrelsen. Däremot gör Flygsportförbundet det av den enkla anledningen att SMFF är en del av Flygsportförbundet.
Hur Ove kan få det till att SMFF har saboterat för modellflyget i Sverige när man inte protesterar mot en regel som inte förändrats får jag inte riktigt ihop men det finns säker nån vänligt sinnad foliehatt som kan förklara.

Ove skriver att SMFF inte har rätt att föra modellflygarnas talan mot Transportstyrelsen.
Nähe?
Vem har det då?
Har du större rätt att föra talan för SMFFs medlemmar än vad vald styrelse i SMFF har?
SMFF för talan för sina medlemmar, och du för talan för dina medlemmar. Enkelt och lättbegripligt.

I övrigt är vi överens om är att modellflyg inom "line of sight" och UNDER 120 meter över mark skall klassas som leksak. I princip oavsett storlek. Modellflyg är som bekant inte en tillståndspliktig verksamhet.

Men...

Befinner vi oss inom kontrollzonen för en flygplats så är det bara att gilla läget och anpassa oss.

Vill eller väljer vi att flyga över 120 meter över mark så är det bara att följa de luftfartslagar som finns.  Modellen befinner sig då i luftrum som styrs av lagar och regler. Vi har helt enkelt bara att följa dom eller landa.
Som jag skrev tidigare så väjer modellflygare för allt.
För den stora merparten av modellflygare så är det ingen skillnad mot hur det varit i väldigt många år
Så vad dessa upprörda känslor kommer ifrån begriper jag inte. Dåligt flygväder kanske

Rolle
Det är skillnad på olika !!

2015-07-12 18:37:46
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
hagle
Skicka mail
Hej, starka vindar idag...

Jag kan ge en bild från Norrköping och det är att vi i december 2014 fick ett nytt avtal om att när vi flyger i Kontrollzon så ringer vi och får tillstånd att flyga. På ett av de tre fälten, så är det hårdare villkor (vi måste vara nåbara och landa med kort varsel).
Vi får per automatik 150m höjd och har en uppgörelse att vi kan få 300m om vi så begär.
Samarbetet med Tornet är alldeles perfekt och alla verkar nöjda.

Tomas Hägle

2015-07-12 19:58:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bokis
Skicka mail

Moderator
...Uselt...Det är knott o mygg något så förbannat Rolle..Samt den förbannade kvällssolen som lägger sig fel...jämt...
//BOKIS WWW.RCFLYG.SE


2015-07-12 21:31:45
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Det är tråkigt att se att självutnämnda representanter för ganska många av landets modellflygare lägger sig platt vid kontakt med myndigheterna. Det är inte OK att acceptera pålagor och nya regler när det per definition inte berör förbundets medlemmar. Det finns regler för hur nya bestämmelser ska implementeras  och de har TS missat totalt. Skulle TS besluta att exempelvis Championtändstift är förbjudna i flygplansmotorer UTAN att informera berörda flygplansägare? Nej, självklart inte. Den uppgiften publiceras i dokument som berörda luftfartygsbrukare ska ha tillgång till/äga.

SMFF skulle se till att arbeta för sina medlemmar istället för att rädda ansiktet på TS.

2015-07-13 14:40:05
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
senmathal
Skicka mail
Vad exakt står i reglerna för hur nya lagar och regler ska implementeras? Att myndigheten är skyldig att rådgöra med leksaksägare och lekutövare? för det är ju vad modellflyg är. Och när sist fick du hemskickat nya trafikregler som ju kommer ganska regelbundet och när erbjöds du ha några synpunkter på dessa regler. Nej om någon form av lek visar sig utgöra en säkerhetsrisk vare sig det gäller flygfart eller något annat torde inte myndigheten vara skyldig att ta kontakt med alla som har den leksaken eller utövar den leken. Det är ju rent nonsens att tro något sådant. Tar TS kontakt med oss eller vill samtala med oss är det ren goodwill. Deras uppgift är att hantera säkerhet runt flygplaster och inte att tillgodose en liten grupps behov av att flyga modellflyg.

TS enda syfte är att skapa säkerhet runt i det här fallet flygverksamhet. I det sammanhanget är vi modellflyget nada och synnerhet modellflyg inom kontrollzon. Det är ju inte så att vad som helst är tillåtet bara för att det kallas för lek.

Det som verkligen kan sabotera för oss är om en företrädare för modellflyget uppmanar modellflygare inom kontrollzon att strunta i TS regler. Då kan vi riktigt hamna på pottkanten.

Sedan förstår jag inte hur du kan kalla SMFF:s representant för självutmämnd. Han är väl lika vald som du är fast i ett annat förbund och dom fanns faktiskt före RCFF och sorterar till och med under flygsportförbundet. Då är det kanske inte så konstigt om dom samtalar med TS

/Mats

2015-07-14 20:56:25
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Vägverket skulle väl inte ändra hastighetsbegränsningen utan att ändra fartskyltarna.
Om man själv kontaktar TS och utger sig för att vara modellflygets förhandlingspartner är man väl självutnämnd.

Ännu en miss att dessutom påstå att modellflyget lyder under Flygsportförbundet. Vad tänker Ni på? Jag skulle tro att de flesta modellflygare inte vill förknippas med Flygsportsförbundet. Då ber man ju om trubbel!

Nej håll modellflyget väl separerat från civil luftfart. De enda beröringspunkten som finns är att modellflygarna i SMFF pyntar in bra pengar till Flygsportsförbundets övriga grenar.

2015-07-15 15:01:13
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gasman
Skicka mail
 
Citat från: Ove
.
.
Ännu en miss att dessutom påstå att modellflyget lyder under Flygsportförbundet. Vad tänker Ni på? Jag skulle tro att de flesta modellflygare inte vill förknippas med Flygsportsförbundet. Då ber man ju om trubbel!
.
.Där är du nog ute och cyklar lite, Ove! Som medlemsklubb i SMFF blir man även medlemsklubb i Flygsportförbundet som består av totalt 8 olika grenar;

-Ballongflyg
-Fallskärm
-Hängflyg
-Konstflyg
-Modellflyg (!)
-Motorflyg
-Segelflyg
-Skärmflyg

Att sedan SMFF är tämligen autonomt är en annan sak.

//Mange


www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2015-07-15 22:57:28
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Ballongflyg - avgiftsbelagd luftfart
Fallskärm - avgiftsbelagd luftfart
Hängflyg - avgiftsbelagd luftfart
Konstflyg - avgiftsbelagd luftfart
Modellflyg - LEKSAKER - EJ AVGIFTSBELAGT
Motorflyg - avgiftsbelagd luftfart
Segelflyg - avgiftsbelagd luftfart
Skärmflyg - avgiftsbelagd luftfart

2015-07-16 08:10:24
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Det är kanske inte alla som vet att SMFF klubbarna formellt hör till Flygsportförbundet eftersom en klubb kan vara verksam inom flera av de ovan nämnda flygsporterna.

2015-07-16 11:25:04
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gasman
Skicka mail
Ur SMFF:s stadgar

3 § Sammansättning
Förbundet består av de föreningar som upptagits i SMFF och Svenska Flygsportförbundet (FSF) som medlemmar och som bedriver verksamhet inom ett eller flera av SMFF:s verksamhetsområden. SMFF kan efter styrelsebeslut även godkänna annan förening som medlem.

4 § Tillhörighet
Förbundet är anslutet till FSF och utgör FSF:s grenförbund för modellflyg. Genom anslutningen till FSF tillhör förbundet Riksidrottsförbundet (RF).
Förbundet företräder modellflyget i Sverige gentemot den internationella flygsportens organisation Fédération Aéronautique Internationale (FAI) via medlemskapet i FSF.

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2015-07-16 12:33:27
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Utdrag ur Flygsportförbundets stadgar:
"
§2 SAMMANSÄTTNING
Flygsportförbundet består av de föreningar som upptagits i förbundet i enlighet med dessa stadgar §3 jämväl RF:s stadgar och som utövar och främjar flygsport i enlighet med uppgifterna i §1. Flygsportförbundet är organiserat i grenförbund och specialdistriktsförbund (SDF). Förening som bedriver verksamhet inom visst grenförbunds verksamhetsområde skall tillhöra detta grenförbund. En förening kan tillhöra flera grenförbund. FSF:s grenförbund är införda i styrelsens beslutsliggare.

§3 MEDLEMSKAP
Med medlem avses i dessa stadgar ansluten förening eller klubb. Ansökan om medlemskap sker enligt styrelsens anvisningar och beviljas av FSF:s styrelse.
Efter beviljad ansökan tillhör föreningen de grenförbund och SDF som föreningen anses tillhöra enligt §2 (se även §6 och §28).
Medlemsförening kan efter beslut av FSF:s styrelse uteslutas ur förbundet.
Skäl för uteslutning ska skriftligen, tillsammans med anvisningar om hur överklagan kan ske, meddelas föreningen.
Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan komma att uteslutas  ur förbundet.
"...

/ Ingemar

2015-07-26 11:26:47
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
 
Citat från: Ove
Lite märkligt...
...På samma sätt som för ett par år sedan då ni skrev på de nordiska modellflygförbundens begränsning av max flyghöjd. Varför försvarade ni inte friheten för era Svenska medlemmar?
...
Mvh
Ove


Hej!
Är inte ett dugg intresserad av läsa käbbel mellan företrädare för våra förbund. Inte heller är jag speciellt intresserad av historia, det som är sagt är sagt och gjort är gjort. Enda undantaget är historiska uppgifter som eventuellt kan påverka kommande förhandlingar, t.ex det dokument som Ove refererar till.

Vad är det för dokument/avtal som skrivits på? Existerar det överhuvudtaget? Om så är fallet vill jag verkligen INTE att dessa personer ska förhandla för oss igen. Jag kräver att de ansvariga från SMFF lägger korten på bordet och redovisar vad som sagts och gjorts angående detta dokument.

Det som också kan och skulle vara intressant att läsa är hur SMFF, RCFF med flera har lagt upp sin strategi, vilka gemensamma ståndpunkter de har med mera. Ska det vara så svårt att gräva ner stridsyxor och istället gå til gemensam batalj för modellflygets bästa?

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-26 11:35:30
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Puggen
Skicka mail
Helt rätt Ville, nu får våra företrädare försöka komma överens om en strategi och inte lägga krutet på tjabb o gnat sinsemellan. ...

/ roffe

2015-07-26 14:52:38
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Ja det måste fram en gemensam strategi för varje lands modellflygare har olika regelverk. Jag har sett 30m, 50 m, 100m, 120m, 400 fot, 300 m, 1500 fot och ingen begränsning. Jag tycker denna diskussion i USA är lite intressant för den beskriver både historiken runt just 400 fot = 121 m och hur modellflygseglarna och andra ser på ungefär samma problematik på andra sidan Atlanten. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2348802

2015-07-27 13:45:48
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
 
Citat från: Ville
 
Citat från: Ove
Lite märkligt...
...På samma sätt som för ett par år sedan då ni skrev på de nordiska modellflygförbundens begränsning av max flyghöjd. Varför försvarade ni inte friheten för era Svenska medlemmar?
...
Mvh
Ove


Hej!
Är inte ett dugg intresserad av läsa käbbel mellan företrädare för våra förbund. Inte heller är jag speciellt intresserad av historia, det som är sagt är sagt och gjort är gjort. Enda undantaget är historiska uppgifter som eventuellt kan påverka kommande förhandlingar, t.ex det dokument som Ove refererar till.

Vad är det för dokument/avtal som skrivits på? Existerar det överhuvudtaget? Om så är fallet vill jag verkligen INTE att dessa personer ska förhandla för oss igen. Jag kräver att de ansvariga från SMFF lägger korten på bordet och redovisar vad som sagts och gjorts angående detta dokument.

Det som också kan och skulle vara intressant att läsa är hur SMFF, RCFF med flera har lagt upp sin strategi, vilka gemensamma ståndpunkter de har med mera. Ska det vara så svårt att gräva ner stridsyxor och istället gå til gemensam batalj för modellflygets bästa?

/Ville


Vill inte starta några tvister men tycker fortfarande att VI har rätt att få svar från någon SMFF ansvarig!?

/Ville
*** Redigerat av Ville klockan 2015-07-27 14:44:58 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-28 09:21:37
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Mycket ilska här, och - igen - det gamla trätet om SMFF / RCFF.

Ni allra mest arga: Ta en kopp kaffe och läs igenom det inlägg som retar upp. Tänk igenom vad skribenten menar innan Ni svarar. Vi måste få problemet löst.

Modellflygfälten på kartorna med egen kontrollzon? Javisst, varför inte?

Modellflyg leksaker? Njaeee, storskalaplanen i Arboga gångna helgen är inga leksaker. Lika lite som en turbinviggen. Om jag sitter i en Airbus under inflygning till Arlanda vill jag definitivt inte vara med om en kollision med en så'n "leksak".

Historiskt har SMFF, och på senare tid också RCFF för samtal med luftfartsmyndigheter i modellflygfrågor. Jag vill minnas att det för några år sedan var problem och då satt de båda förbunden på samma sida om bordet. Rätta mej där om jag har fel.

Att få svar från styrelser mitt i semesterstängda Juli är svårt Ville, Du får ge dej till tåls en tid. Det viktiga är mer att få RCFF och SMFF att gå ihop i det här ärendet. Jag tycker det är bra att Flygsportförbundet är inblandat det blir faktiskt mer tyngd i våra argument.

Som extra upplysning: Min klubbs modellfält ligger sida vid sida med fullskalaklubbens. De har på eget inititativ begränsat flyghöjden över vårt område till minimun 1500 fot. Detta står tydligt i Svenska Flygfält så alla Cessnor och vad det är som kajkar runt i vårt område ska känna till det.

Senast i onsdags fick jag vitsord om våra goda relationer med fullskalaklubben. Så det går - bara man är smidig, diplomatisk, ödmjuk och kan se problemet från motpartens sida. Arga ord och invektiv löser inga problem. Jämför gärna med vad Jens Stoltenberg (NATO-chefen) sade om konflikten mellan Turkiet och PKK igår.

2015-07-28 09:48:55
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
SMF är inte organ för något av våra två förbunden.

Det finns ingen rimlighet att ställa krav på SMFF eller RCFF på SMF. Vill man få svar på sina frågor bör man nog maila eller ringa berörd person direkt.

-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-07-28 10:34:26
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
 
Citat från: Gee_Bee
SMF är inte organ för något av våra två förbunden.

Det finns ingen rimlighet att ställa krav på SMFF eller RCFF på SMF. Vill man få svar på sina frågor bör man nog maila eller ringa berörd person direkt.Hej Per!
Tack för påminnelsen att detta forum inte är rätt forum att ställa krav på SMFF.
Nu har jag skrivit till och ställt mina frågor till SMFF´s styrelse och till de personer jag tror är berörda. Jag kommer att delge er de svar jag får från dem.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-28 13:14:00
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
 
Citat från: Ville

Hej Per!
Tack för påminnelsen att detta forum inte är rätt forum att ställa krav på SMFF.
Nu har jag skrivit till och ställt mina frågor till SMFF´s styrelse och till de personer jag tror är berörda. Jag kommer att delge er de svar jag får från dem.

/Ville


Perfekt, ser fram emot att se svaret då detta är en viktig fråga och jag är säkert att det redan tagits upp av SMFF. De kanske inte är klara med de jobbar säkert med detta.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-07-28 20:05:43
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Jag blir jätteglad om någon svarar men jag förväntar mig inget. De är nog för fega att visa att de också kan ta fel beslut, vilket i sig är en mänsklig rättighet. Jag kommer att högakta den person som har kurage nog att träda fram med sanningen. Oj, vad det blev dramatiskt, men så är det...

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-28 23:02:55
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
conulv
Skicka mail
Hej Ville

Jag förstår din frustration, jag känner samma sak.

Det jag vet i frågan är följande, detta har jag fått från SMFF Elit.

1. TS är medvetna om den olyckliga skrivelsen vilket enligt vad jag hört beror på ett missförstånd ( hos TS).
2. Repr. för oss skall träffa TS för att reda ut detta efter semestrarna.
3. Enligt vad jag hört är inte modellflygare någon problem utan det är "drönare" man vill styra upp
4. Tänk på att dom som tagit på sig förtroendeuppdrag inom ex. SMFF gör detta på sin fritid, ge dom lite "andrum" är ni snälla, alla vill samma sak.
5. Förhoppningsvis kommer någon form av förtydligade från TS efter sem/ tidigt i höst. ( även här får vi köpa att kvarnarna upplevs  mala lite väl långsamt )
6. Håller också med om att man inte kan förvänta sig svar här från SMFF eller RCFF, vill man ha konkreta svar skall man ställa frågan direkt till ansvarig person inte på att forum.

Och jag har full förståelse för att tex vår Ordförande absolut inte kan säja något annat än följ gällande regler ( även om dom är idiotiska)
Jag tycker också att det är jättebra att flygsport är med på tåget, mer styrka åt våra argument!!
Någon form av reglering kommer vi nog att få leva med och som någon tidigare sagt så är tex 0m inom CTR inget nytt så har det varit så länge jag kan minnas.

/Conny GS F3J&F5J i SMFF

2015-07-29 01:02:25
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej Conny!
Tack för att du engagerar dig. Du har försökt lugna trupperna i tidigare inlägg också och de uppskattas nog av alla som följt tråden. Och jag blir extra glad när en GS-gubbe som fattar vad det handlar om reagerar, tack för det! Jag är väl inte känd för att ha det hetaste tempramentet men jag blir fly f...ad när det känns som att alla vi modellflygare blir ignorerade i en sån här viktig fråga p.g.a. än det ena eller andra skälet. När så här allvarliga saker är i görningen måste ansvariga spotta i nävarna och lägga på extra kol.

Lovar att lägga band på mig själv och litar på det du säger. Hoppas verkligen att den här soppan klarnar snabbt!

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-29 07:13:54
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: conulv
Någon form av reglering kommer vi nog att få leva med och som någon tidigare sagt så är tex 0m inom CTR inget nytt så har det varit så länge jag kan minnas


Hej Conny

I princip är det då förbjudet att kasts freesbee eller använda leksaker som flygande tefat och liknande inom kontrollzon som jag gjorde som barn på 60 talet. Nej jag tror det var oreglerat tills Transportstyrelsen började skriva regler efter ändringen av luftfartslagen 2010. Hur ska allmänheten veta vad en kontrollzon är. Flög själv mycket på olika ställen inom kontrollzon på 70 talet utan att ha en aning om vad en kontrollzon är och att det skulle varit förbjudet. Och över 120 m var jag nog redan då och har det hänt något? Nej! Jag anser att det stora problemet började när GPS och FPV kom in i våra  modeller och man borde begränsa användningen av hjälpmedel typ dessa med höjdgränser i programvaran när GPS används aktivt. Huvudregeln borde vara inom synhåll utan hjälpmedel och en höjdgräns 50 m inom kontrollzon 1,5 km från större flygplatser som i Tyskland eller 120 m och 5 km som i USA eller gärna båda och sedan fri höjd inom synhåll i luftrummet klassat som G på flygkartorna om man har en modellflygförsäkring. Och att modellflyg väjer för allt annat flyg och lokala avtal kan göras. Hoppas också att våra förbundsrepresentanter löser 120 m frågan så fort som möjligt.

Mvh Ingemar Thöörn
*** Redigerat av N17NL klockan 2015-07-29 07:31:43 ***
*** Redigerat av N17NL klockan 2015-07-29 07:38:54 ***
*** Redigerat av N17NL klockan 2015-07-29 08:03:13 ***
*** Redigerat av N17NL klockan 2015-07-29 08:08:30 ***

2015-07-29 14:00:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej!
Lyssnade av ett meddelande på telefonsvararen från Rolle Bredbäck som inkom kl.22 tiden igår. Tyvärr hade jag telefon i flygplansläge så jag fick inte prata med honom. Han sa att om jag är intresserad så är jag välkommen att ringa honom så ska han berätta hur "landet ligger". Han är i Holland på VM. I den lite sprakiga meddelandet tyckte jag han sa att han inte kommer att skriva något om ärendet på SMF. Så nu vet vi det! Synd, men jag hade väl som sagt inte förväntat mig något annat.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-29 14:11:50
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
McRegor
Skicka mail
Men då kanske den gode Rolle kunde lägga ut ev ny info på SMFFs hemsida istället om det inte passar att använda SMF ? Det kanske du kan be honom om när du talar med honom, Ville. Det finns nog många SMFF-medlemmar som följer detta intressanta ärende.
Roger
www.mcregor.se

2015-07-29 15:15:48
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Jamen Roger, det förstår du väl, inte kan vi väl störa mitt under pågående VM och semesterperiod. Självklart vet de hur man prioriterar rätt...
Och tyvärr har jag inte råd att ringa till Holland.

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-29 15:55:14
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
McRegor
Skicka mail
Ville - ringer du ett "svenskt" mobilnummer så är det väl mottagaren som står för fiolerna om han är utomlands. Så här säger både Telia och Telenor: "När du ringer vänner som befinner sig utomlands med sina svenska mobiler debiteras du för samtal inom Sverige. Din vän debiteras den utländska operatörens samtalstaxa för att ta emot samtal."
Grejen med mobiler är ju att man aldrig vet var mottagaren befinner sig så det är han som tar risken för dyra samtal - för han vet förhoppningsvis var han är..:)
Roger
www.mcregor.se

2015-07-29 18:54:02
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör
Jag anser mig fullt kapel att göra inlägg på detta forum samt att sprida relevant information och behöver därmed föga hjälp i det avseendet av Ville
Hur jag prioriterar min fritid är i mitt tyckande upp till mig. Att bidra till framgångar för de modellflygare som engagerat sig och efterfrågat min hjälp anser inte jag att jag ska bli ifrågasatt för det.
Att skriva med stora röda bokstäver och kräva att SMFF ska lägga korten på bord avseende ett dokument som inte finns gör mig förbannad.
Då hamnar man absolut på min shitlist, och om nån undrar så är det ingen merit att vara där!
Sen finns det ett flertal modellflygare som uppenbart har som tidsfördriv att ringa transportstyrelsen och tjata hål i huvudet på dom.
Sluta med det för det stjälper mer än det hjälper.
Den info som finns att ge idag finns på SMFFs hemsida. När det finns något nytt att rapportera från SMFFs möten med Transportstyrelsen kommer det att publiceras där.
Först!
I övrigt tänker jag fortsätt min frånvaro från mitt ordinarie arbete med att jobba för att F3B-landslaget i Holland ska få så stora framgångar som möjligt vid det pågående VM:et


Rolle
Edit:
Ja, det pågår en mycket bra dialog med transportstyrelsen.
Ja, Transportstyrelsen läse våra forum
Nej, jag sitter inte med vid förhandlingarna med transportstyrelsen
Nej, det är inte modellflygare som är orsaken till rådande restriktioner. Det är uteslutande drönarflygare både nationellt och internationellt.
Nej, det här kommer inte lösas på två veckor
Tävlingsflygare vänder sina frågor till VO-elit.
Det är skillnad på olika !!

2015-07-29 20:18:33
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
 
Citat från: McRegor
Ville - ringer du ett "svenskt" mobilnummer så är det väl mottagaren som står för fiolerna om han är utomlands. Så här säger både Telia och Telenor: "När du ringer vänner som befinner sig utomlands med sina svenska mobiler debiteras du för samtal inom Sverige. Din vän debiteras den utländska operatörens samtalstaxa för att ta emot samtal."
Grejen med mobiler är ju att man aldrig vet var mottagaren befinner sig så det är han som tar risken för dyra samtal - för han vet förhoppningsvis var han är..:)
Roger


Tack Roger för att jag får lära mig nya saker varje dag. Är inte så insatt i det här med mobiltelefoner, undviker dem så mycket det bara går.
Den där shitlist som Rolle pratar om, är det också någonting som finns i mobiltelefoner?

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-29 23:42:32
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gasman
Skicka mail
Tror nog att vi skulle kunna få med hela riksidrottsförbundet i diskussionerna med TS. För med deras resonemang omöjliggörs ju nu allt som lämnar moder jords yta inom kontrollzonerna!

T.ex.
-Backhoppning
-Simhopp
-Fotboll
-Handboll
-Badminton
-Motocross (hoppar jävligt högt ibland)
-Bågskytte
-Spjut
-Stavhopp
-Höjdhopp
-Golf (!!!)
.
.
.

Korkat?
Javisst! Men det är ju så TS har formulerat sig så där får väl diskussionerna börja...

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2015-07-30 08:02:40
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
TS citat: "UAV, UAS, drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera"

Diskusionen kan i alla fall börja för typ sådana här för vad man får flyga med inom kontrollzon:/Ingemar

2015-07-30 11:03:49
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Fan denna tråd blir allt roligare.

________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-07-30 11:29:50
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
McRegor
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
Fan denna tråd blir allt roligare.

...mmm - tacka TS för det...
Roger
www.mcregor.se

2015-07-30 11:54:32
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
Fan denna tråd blir allt roligare....tackafan för det!

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-07-30 12:00:54
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
PerN
info@nilssondrones.se
Då många är upprörda och förbannade är det nog dags för lite fakta i ärendet :

Transportstyrelsen skriver inga lagar och direktiv själva utan rättar sig efter vad som bestäms på internationell nivå, främst inom det europeiska samarbetet för flygsäkerhet.
Detta för att det ska vara lika regler över ett större geografiskt område.

Dom bestämmelser som skrivs är resultatet av riskanalyser som utförs av experter på just flygsäkerhet. Det finns inga regler som skrivs utan att dess konsekvenser är noga övervägt.

Benämningen modellflygplan är borta och nu klassificeras allt vi flyger med som obemannade luftfarkoster.

Mvh Per Nilsson  Modellflygare och UAS pilotOrdförande Vo Bredd i SMFF

Ordförande i styrelsen för UAS Sweden

Flyger mest UAS både multirotor och flygplan
Medlen i Aerospace Cluster Sweden.

2015-07-30 12:55:08
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Vi modellflygare borde kunna ha roligt i framtiden också. Citerar EASA, europeiska flygsäkerhetsmyndigheten:

"
- model aircraft are those exclusively used for recreational, sport or similar purposes (regardless of mass, authorised oprations and on-board sensors); and
- RPAS are those used for ‘professional’ purposes (commercial, non-commercial, corporate, aerial work).
The Agency does not intend to propose detailed common rules for model aircraft, since there is no evidence that the current regime, based on national rules, is unsafe.
This position was appreciated, through an informal exchange of mails, with prominent members of the aero-modelist community:
‘I am so pleased to see that you are proposing to keep the definition of model aircraft simple and easy to understand. It is something I have continually strived to achieve within Europe and you seem to have grasped this need from the comments received on NPA 2012-10.
You are totally correct in not wishing to change the status quo for model flying in any way through the introduction of RPAS, we model fliers are really proud of the excellent safety record we have achieved throughout our life span which now is more than 110  years
"

http://uvs-international.org/phocadownload/03_16_EASA_Europe_NPA_201409_Transposition_of_Amdt_43_to_Anx_2_of_Chicago_Convention_140403/easa_europe_npa-2014-09_140403.pdf sid 13-14

/Ingemar Thöörn

2015-07-30 13:59:43
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
En undran bara blir det bättre av
att ni skriver här.
Eller är det så att ni bara
måste häva hur er fast ni
vet att vad ni än skriver här så
kommer ni inte kunna ändra nånting
på vad som är. Är det inte bara å
kolla upp eventuella tillstånd för å
få flyga högre å skaffa dom å flyga vidare
hur svårt ska det behöva vara. Det är väll
upp till klubbarna å kolla upp vad som gäller
på deras fält å införskaffa eventuella tillstånd.

________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-07-30 17:42:18
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
McRegor
Skicka mail
Huvmannen - men öppna fora är väl till för att man skall kunna vädra sina åsikter och föra en diskussion - oavsett om man kan påverka eller inte.
Roger
www.mcregor.se

2015-07-30 18:12:38
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Airvan
Skicka mail
Till Ville o alla andra som anser att vi som är engagerade inom SMFF är fega o inte vågar träda fram:

1: Det är verkligen uppmuntrande att läsa/ta del av liknande inlägg. Det finns inget som stimulerar mer än att bli i det närmaste idiotförklarad. Tack Ville - det värmde...

2: Ville är av uppfattningen att reglerna för hur och var flygning kan ske är en fråga om förhandling mellan TS och SMFF. Så är inte fallet - TS följer det regelverk som är under framtagning inom ramen för det europeiska flygsamarbetet och SMFF har att rätta sig därefter.

3: SMFF har en väl fungerande kontakt med TS och arbetar för närvarande med att ta fram en skrivning som tydliggör vilka villkor som gäller och hur .

4. Informationen kommer att finnas tillgänglig på SMFFs hemsida och kommer att uppdateras i samma takt som informationen från TS blir tillgänglig.

5: Det är inte det konventionella modellflyget som är orsaken till de skärpta regler som är under framtagning utan den okontrollerade verksamheten med multicoptrar som orsakat störningar i flygtrafiken.

Claes Wahlund
SMFF ordförande


 
2015-07-30 21:00:12
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
McRegor Nu är det så att dom flesta skriver att
smff borde ta tag i detta allså tycker jag att ta det
på deras sida inte här för här kommer man ingen vart med frågor
som gäller dom. Varför ens ta upp saker som man egentligen
ska ta upp med dom här. Är som att gå in på Aftonbladet
å skriva å gnälla över Expressen.
Och varför ens gå på så hårt utan att ens veta
ifall dom på smff kollat upp detta. Är väll bättre å vänta
å se vad som händer än att bara å tugga på å tro.
Och varför ska ni alltid förvänta er att dom ska
svara på era frågor på detta forum när dom har en egen hemsida.
Dom har ett liv utanför smff låt dom ha det behöver inte jaga
dom på forum som ni vet dom kan tänkas vara på bara för ni är otåliga.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-07-31 08:04:41
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Nu finns det ju faktiskt modellflygare som flyger utanför SMFF fälten, bland annat jag själv som kan flyga segel på åkern där jag bor och då hör väl rimligen frågan hemma på detta forum. Jag tycker det mest märkliga i denna fråga är frånvaron av en synlig konsekvensutredning och normalt officiellt remiss förfarande som t.ex. PTS har för sin frekvensplan när man gör regeländringar nu senast i början på 2015. Våra frekvenser fanns kvar så det blev ingen uppståndelse. PTS hänvisar i sin remiss till denna förordning som borde gälla även TS: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
Det står att berörda organisationer ska kunna yttra sig. Kanske inte en förhandling men ganska nära ändå även om myndigheten har sista ordet.

/Ingemar

2015-07-31 09:24:03
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Jag ser det som 3 kategorier modellflygare:
SMFF-anslutna
RCFF-anslutna
Oanslutna (d.v.s inte med i något förbund)

UAS räknar jag inte med, det är väl en anslutning för de som flyger professionellt.

Är Du SMFF-ansluten och flyger på en åker, så kan Du få till ett beslut i Din klubb att åkern är godkänd flygplats. Då gäller SMFFs regler/förmåner mm.

Är Du RCFF-ansluten, så gäller .... ?? Vet ej, jag är inte medlem där. De får svara på det.

Är Du oansluten får Du enligt min mening chansa. Utanför TMA och en bit utanför tätort kommer ingen att rapportera Dej, Du behöver bara se upp med fullskalaflyg, precis som vi gjort i alla tider. Eller söka tillstånd för UAV kategori 1 eller 2. (om jag läste rätt på Transportstyrelsens hemsida)

Vad jag menar är att som medlem i ett förbund har Du större möjligheter att flyga över 120 meter, förutsatt att förbunden lyckas få till ett avtal med myndigheterna.

2015-08-06 23:16:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Petrik
Skicka mail
 
Citat från: maghed
Kjell,
Vad SMFF anser torde vara glasklart, se
www.modellflygforbund.se
-> Förbundet -> Regler vid flygning

/Magnus


I och med detta anser alltså SMFF att det är 120m höjd som gäller.
Kommer SMFF då att sluta sanktionera tävlingar i modellsegelflyg/el-segelflyg typ F3B & F5J?
SMFF kan ju gärna inte uppmana till lagbrott.

/Petrik
________________________________________________________________
Bygger för sakta och  och flyger för lite.
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Sida)
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Grupp)
Arboga modellflygsektion (Facebook Grupp)
Autopartner RC

2015-08-07 07:57:04
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

I rådande situation har SMFF eller någon annan organisation inte något annat val än att följa gälande lagstiftning. Tills dess att SMFF meddelar något annat så är det 120 meter i okontrollerad luft som gäller. I kontrollzon gäller noll meter, om inte en flygsportsektor öppnas.

Flygsportförbundet och SMFF har en pågående dialog med TS. Just nu är det ett avvaktande läge då vi inväntar mer och nya uppgifter från bland annat EASA.

Det som gör att vi upplever en massa krångel är att tänket med flygsäkerhet anpassats till 2000-talet och nu skall allt "Riskbedömmas". Väldigt förenklat så är risken noll i kontrollzon efter som en flygtrafikledare har koll på luftrummet.
Alltså är all okontrollerad verksamhet med luftfartyg (dit även modellflyg klassas) i kontrollzon förbjuden. Resultatet blir att ska det flygas högre än 120 m. så får det bli i kontrollzon efter tillstånd från flygtrafikledningen.

I okontrollerad luft är risken 100 eftersom ingen luftrumsövervakning finns. Då blir resultatet max 120 m för att behålla en viss separation till golvet för "G" luft som ligger på 500 ft/150m.

För hösten 2015 blir konsekvensen att skall det flygas över 120m så får det bli i Örebro eller i Norrköping mfl. där de redan har inarbetade rutiner med flygtrafikledningen avseende flygsportsektorer.

SMFF och TS är medvetna om uppkommen situation. Samtal och möten mellan parterna pågår. Förhoppningsvis kommer en lösning att vara klar under vintern 2016. Fram till dess är det gällande lagstiftning som gäller.

Rolle

Det är skillnad på olika !!

2015-08-07 10:03:50
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
Då blir slutsatsen t ex att det inte går varken att träna eller att hålla tävling i t ex F3A (enl FAI's regelverk) i okontrollerat luftrum hädanefter (fram till nån gång vintern 2016) eftersom en del vertikala manöverar  går högre än 120 meter. F3B klassen lär ha samma problem.

Synd att SMFF inte kunnat ha lite framförhållning om hela den här situationen så att vi alla kunnat förbereda oss på åtstramingen och klubbar kunnat söka tillstånd i god tid för flygning högre än 120 m (okontrollerad luft). Det känns lite som alla är tagna på sängen, i alla fall en del medlemmar i SMFF.

Jag kan meddela att vi nog bröt mot reglerna när vi höll NM F3A här i Sverige på en SMFF ansluten klubbs modellflygfält i okontrollerat luftrum i början på juli då jag som tävlingsledare borde tillämpat 120 meters regeln. Men jag nämnde inte ens den regeln på Pilot briefing. Jag lät piloterna flyga alla manövrerna som man brukar. Konsekvensen av 120 m regeln borde blivit att jag nog skulle ställt in tävlingen... Alternativet att säga att ni får bara flyga max 120 meter hade knappast funkat eftersom man då inte kunnat utföra manöverna såsom de beskrivs i FAI Sporting Code Section 4 – Aeromodelling, Volume F3, Radio Control Aerobatics.
Nu gick allt bra ändå, ingen incident med fullskalaflyget skedde, och även om jag nog tror vi flög högre än 120 meter är det knappast nåt som går att verifiera så här i efterhand.

Modellflygklubbarna måste så snart det är möjligt få möjlighet att ansöka om önskad flyghöjd runt sitt/sina modellflygfält. Skall det verkligen behöva vänta till vintern 2016 med detta?
Vi som tävlar är med i SMFF bl a av den anledningen, men när vi f.n. varken kan träna eller tävla i okontrollerad luft i en hel del FAI klasser p g av 120 meters regeln så borde kanske SMFF tänkt på konsekvensen och informerat lite tidigare oss SMFF anslutna medlemmar, speciell vi som tävlar via SMFF.
Det är väl den kritiken jag skulle vilja rikta till ledningen i SMFF.

Nästa tävling (SM) i F3A i Sverige är 12-13 sept i Linköping och Linköpingeskaderns modellflygfält ligger i kontrollerat luftrum såvitt jag vet så de lär få tillstånd att flyga på önskad höjd (som förr). Men alla vi som skall träna inför SM:et (i okontrollerat luftrum på t ex modellflygfält) lär få lite svårt att göra det (såvida vi inte skippar de manöverar som drar iväg vertikalt över 120 m).

Och när vi nu har 120 meters regeln, hur skall folk kunna veta om de är över 120 meter - det krävs i princip att vi har höjdmätare i planet eller?
Vem skall bevisa vad om det skulle hända en incident/olycka i okontrollerad luft i trakten av 120 m? Skall modellflygaren försöka bevisa att han var under 120 m? Hur skall han i så fall göra det?
De praktiska svårigheterna att kunna veta el bedöma om man är under 120 m höjd skall man nog inte underskatta.

Nu skall jag träningsflyga lite F3A ikväll, vi får väl se om jag kan lista ut 120 m gränsen där uppe i skyn (jag har ej höjdmätare i planet).

/Bo
*** Redigerat av bem klockan 2015-08-07 10:19:56 ***

2015-08-07 10:09:30
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
srlund
Skicka mail
Skamligt dåligt hanterat!

---------------------------------------------------------------------
Stefan Andersson, Skellefteå
Futaba T9VAP
Pulsar 4PRO F5J

2015-08-07 10:45:51
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Förstår er frustration.
Det är ju knappast så att företrädare för Flygsportförbundet eller SMFF sitter och småler på kammaren. Det gör inte Transportstyrelsen heller med tanke på hur flitiga modellflygarna har varit med att ringa.
Varken Transportstyrelsen, Flygsportförbundet eller SMFF är glada åt uppkommen situation utan har att rätta sig efter internationella lagar. Därav pågår samtal för att på bästa sätt kunna hantera frågan.

Ni som tävlar har en organisation att vända er till. Elitstyrelse, Grenansvariga (GA) och Grenspecialister (GS). Föreslår att ni vänder er till den för frågor och vidare information.

Oavsett hur SMFF väljer att informera så kommer dess företrädare alltid att få skäll för både det ena och det andra. Huruvida vi sköter vårt ideella uppdrag skamligt eller inte, är inte min sak att bedöma.

Rolle


Det är skillnad på olika !!

2015-08-07 13:03:04
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Ja,vad ska man säga,..p....a....u...s...arggghhhh!? Måste tyvärr hålla med Stefan, mycket dåligt hanterat, från flera håll. Och tyvärr är jag inte lika övertygad som Rolle är, tvärtom, jag är väldigt övertygad om att det finns företrädare inom såväl TS, SMFF, och FSF som både nu och tidigare inget hellre vill/ville än att att reglera modellflyget. Dessa inskränkta människor, oavsett var de huserar, har nu fått sin drömmar uppfyllda, TYVÄRR!

Ovanstående funderingar löser inga problem men jag vill i allafall protestera mot dessa korkade regler, oavsett var de kommer ifrån. Vi måste GÖRA VÅRA RÖSTER HÖRDA och protestera och det ljudligaste. Vi kan inte bara falla till marken likt döda höstlöv, även om vi känner oss hopplöst överkörda och maktlösa.

Myndigheter har tagit vansinnigt dåliga beslut i den här frågan och de måste stå till svars och fås att ändra sina beslut, så är det bara!

/Ville, förbannad så det pyser ur öronen
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-08-07 14:33:54
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Fint Ville!
Jag hoppas du har fantastiskt bra på fötterna när du kläcker ur dig dylika rader.
Tror nog du skulle behöva gå en promenad och tänka efter lite innan du skriver mer.

Med hänvisning till ditt tidigare inlägg i denna tråd så finns det ett par frågor du är tvungen att ge konkreta svar på och nu duger det inte med att DU har hört eller att DU tror.

Flygsportförbundet har till uppgift att värna, organisera och hjälpa de åtta olika specialförbunden inom flygsport. Av vilken anledning skulle Flygsportförbundet driva en fråga om begränsningar för modellflyget. Modellflyget utgör ca 50% av Flygsportförbundets medlemmar och är i mångt och mycket inkörsporten till övriga flygsporter. Flygsportförbundets ordförande är förövrigt modellflygare.

Modellflygförbundet skall värna och utveckla modellflyget i Sverige står det någonstans. På vilket vis skulle SMFF centralt eller någon enskild styrelsemedlem vilja driva linjen du påstår. Den går ju stick i stäv med uppdraget. Jag, som fortfarande är ordförande VO-elit, får bara problem med de nya direktiven. Så vad skulle min vinning vara att ställa till det för mig själv.

Transportstyrelsen stiftar inga lagar eller hittar på nya begränsningar för att jävlas med modellflyget. Att vi har haft det så fritt som vi har haft det i många år kan vi tacka just Transportstyrelsen för. När de andra nordiska länderna införde 120m regeln lät Sverige bli med hänvisning till att vi inte hade några problem med modellflyget eller att vi var anslutna till NATO. Att införa massa restriktioner för modellflygare genererar bara en helvetes massa extrajobb för TS.

Svara konkret på dom har frågorna nu Ville. Gärna med namn och något som stöder dina påståenden. Om du inte lyckas, är det ok att SMFF exkluderar dig i förhandlingarna med TS? För du vill väl inte bli företrädd av kortupta typer med, enligt dig, egen agenda?

I de samtal och möten som SMFF och Flygsportförbundet har med TS så är klimatet gott och det finns en ömsesidig förståelse och förtroende. TS jobbar på, på sin kant för att hitta lösningar, SMFF och FSF jobbar på sin kant. Ingen av oss har mandat att upphäva eller ändra gällande lagstiftning. Nu inväntas ett förslag/remiss från EASA. När den har snurrat färdigt vet vi vad vi har att för hålla oss till.

Förövrigt så är det ingen mänsklig rättighet att få utöva modellflyg hur och var man vill. Däremot är det en stor möjlighet om vi följer gällande luftrumslagar. Det ska vi lära oss att göra. Tiden då "syns man inte, finns man inte" är till stor del förbi.

Rolle Brebäck, VO-Elit
Uffe Höglin, ansv. För luftrumsfrågor.

Det är skillnad på olika !!

2015-08-07 17:41:06
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Petrik
Skicka mail
Man får väl göra som så många Quad flygare gör. Strunta att vara organiserad i en klubb eller SMFF & strunta i att ha försäkring.
Flyga var man vill så högt man vill så länge inge kommer och tar en (vilket antagligen är jäkligt liten risk).

/Petrik
________________________________________________________________
Bygger för sakta och  och flyger för lite.
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Sida)
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Grupp)
Arboga modellflygsektion (Facebook Grupp)
Autopartner RC

2015-08-07 18:20:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: Rolle

Nu inväntas ett förslag/remiss från EASA. När den har snurrat färdigt vet vi vad vi har att för hålla oss till.

Rolle Brebäck, VO-Elit
Uffe Höglin, ansv. För luftrumsfrågor.Rolle:
Varför vänta på ett förslag som i stort sett redan finns ute? 150 meters höjd räcker inte för flera av modellflygets grenar. http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/A-NPA%202015-10.pdf

Mvh
Ingemar Thöörn

2015-08-07 19:24:50
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
StefanR
Skicka mail
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag läser den här tråden; så många konstiga uppfattningar som florerar, och så många onyanserade krav och påståenden som framförs.

Jag har t.ex. aldrig hört talas om en myndighet som velat skapa problem för de medborgare de är satta att serva. I många fall finns det intressekonflikter mellan olika samhällsgrupper eller -intressen men i flera fall har jag då hört om myndigheter som har hanterat detta med ett visst mått av pragmatism (istället för paragrafrytteri) för att försöka få en bra lösning för så många som möjligt. Visst, alla myndigheter har att rätta sig efter de riktlinjer de får av regering eller riksdag (som kan ålägga myndigheten att följa internationella överenskommelser) men inom dessa ramar tycker jag nog att de flesta myndigheter navigerar med både integritet och medborgaromtanke.

Att under pågående process komma och skrika (utan att begränsas av så triviala fundamenta som att ha förstahandsinformation) om att TS bara är ute efter att inskränka modellflyg (eller andra, liknande, konspirationsteorier) känns därför bara barnsligt. På samma sätt tycker jag det är dagisnivå att hävda att eftersom TS inte har informerat varje modellflygare personligen om de nya reglerna så är det fritt fram att köra på som vanligt.

Jag vill istället rikta ett TACK till er på SMFF och Flygsportförbundet som driver diskussionerna med TS. Ni har mitt fulla förtroende och jag är övertygad om att ni bidrar till att åstadkomma en så bra lösning som är möjligt. Om det finns något i processen som ni tror att jag själv kan bidra med så är det bara att ni hör av er.

Självklart är det frustrerande att det just nu inte finns klara besked om de framtida villkoren för modellflyget, men jag är övertygad om att det gagnar oss alla att ha en lugn och saklig diskussion istället för att försöka stressa fram besked som kanske därmed blir suboptimala.

/Stefan Revestam
ordf Väsby Modellflygare

2015-08-07 22:26:55
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Petrik
Skicka mail
 
Citat från: Rolle...
Förövrigt så är det ingen mänsklig rättighet att få utöva modellflyg hur och var man vill. Däremot är det en stor möjlighet om vi följer gällande luftrumslagar. Det ska vi lära oss att göra. Tiden då "syns man inte, finns man inte" är till stor del förbi.

Rolle Brebäck, VO-Elit
Uffe Höglin, ansv. För luftrumsfrågor.Kanske inte att "få utöva modellflyg hur och var man vill" men det borde vara en mänsklig rättighet att få utöva modellflyg och flyga högre än 120m.
Det "måste" inte fara omkring trafikflyg ned till 150m överallt.
Dessutom är inte allt flyg trafikflyg utan det är även mycket nöjesflyg. Varför skall nöjesflygarna ha företräde?
Det händer ibland att det kommer en liten cessna eller liknande på låg höjd och korsar Ekeby flygfält i Eskilstuna. Man kan ju undra varför! De borde vara tvungna att flyga på sidan om fältet. Varför korsa över ett fält i onödan.

Men det är väl inte mycket att göra åt det här med höjdregler. Bara att sälja av prylarna och hitta en annan hobby.

/Petrik
________________________________________________________________
Bygger för sakta och  och flyger för lite.
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Sida)
Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen (Facebook Grupp)
Arboga modellflygsektion (Facebook Grupp)
Autopartner RC

2015-08-07 23:25:20
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gasman
Skicka mail
 
Citat från: Petrik
.
.
Kanske inte att "få utöva modellflyg hur och var man vill" men det borde vara en mänsklig rättighet att få utöva modellflyg och flyga högre än 120m.
Det "måste" inte fara omkring trafikflyg ned till 150m överallt.
Dessutom är inte allt flyg trafikflyg utan det är även mycket nöjesflyg. Varför skall nöjesflygarna ha företräde?
Det händer ibland att det kommer en liten cessna eller liknande på låg höjd och korsar Ekeby flygfält i Eskilstuna. Man kan ju undra varför! De borde vara tvungna att flyga på sidan om fältet. Varför korsa över ett fält i onödan.
.
.
/Petrik


Som "liten cessna" har jag många gånger korsat Ekeby flygfält! Och då naturligtvis under Visual Flight Rules i okontrollerad luft, dvs under exakt samma regler som övrigt flyg på/runt Ekebyfältet. Flygning i okontrollerad luft är exakt som att åka båt ute på Granfjärden! TITTA DIG OMKRING!!! Hela tiden! Och dyker någon annan farkost upp i närheten så väjer man enligt givna regler.

I en "liten cessna" har man dessutom (nästa utan undantag) en VHF-radio och med den meddelar man i god tid Ekeby Radio på dess frekvens att man närmar sig t.ex. öster ifrån på 1500 fot och frågar om det är någon trafik i området. Många gånger har jag då fått besked om pågående segelflyg varför jag då har meddelat att jag avser att passera söder om fältet på bibehållen höjd. Och naturligtvis håller man korpgluggarna vidöppna och noterar flera segelflyg att hålla undan för.

Om vi modellflygare ska kräva en oinskränkt rätt att härja runt i okontrollerad luft måste vi nog finna oss i att anpassa oss till dessa regler, dvs att hela tiden TITTA SIG OMKRING och enligt givna regler väja för andra flygfarkoster i luftrummet. Och detta kommer troligen att kräva viss utbildning och någon form av behörighet i framtiden.

Att flyga i kontrollerad luft är skittråkigt! Där får du hela tiden angiven höjd och kurs och bara du håller den så kan du läsa tidningen och surfa på internet medans du flyger. Trafikledningen har det fulla ansvaret för att du inte flyger in i någon annan...

Och StefanR! Jag håller med dig fullständigt!

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2015-08-08 11:33:25
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Puggen
Skicka mail
Ett problem just nu är väl att det diskuteras hejvilt ute i klubbarna och på forum, det vore bra om våra representanter gav modellflygarna konkret aktuell information om det dagsaktuella läget i samtalen med berörd myndighet så att alla vilda och för den delen också bra inlägg kan minimeras bla. här...


Tex. gäller 120 meter eller inte....

/Roffe

2015-08-08 19:43:18
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
tjaa Rolle har väll sagt vad det är som gäller Puggen
Men folket här verkar inte vilja förstå så då spelar
det nog inge roll vad dom säger på smff osv
för dom gör ju inget iallafall tycker dom.

________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-08-08 20:07:42
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Håller med dej huvmannen, vad som gäller just nu är solklart.
Att SMFF för samtal med TS är solklart.
Att SMFF vill höja höjdgränsen borde också vara solklart, eller....?
Varför skulle SMFF annars föra samtal med TS?


2015-08-08 20:45:49
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Puggen
Skicka mail
96 inlägg bara här om ämnet,  det är knappt man orkar läsa allt, men du Airfoil sammanfattade det hela bra :) du har också rätt huvmannen,  det är nog många som inte vill förstå..

/roffe

2015-08-10 12:21:06
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
"Flygsportförbundet har till uppgift att värna, organisera och hjälpa de åtta olika specialförbunden inom flygsport. Av vilken anledning skulle Flygsportförbundet driva en fråga om begränsningar för modellflyget. Modellflyget utgör ca 50% av Flygsportförbundets medlemmar och är i mångt och mycket inkörsporten till övriga flygsporter. Flygsportförbundets ordförande är förövrigt modellflygare".

Det finns flera faktorer som förvärrar för modellflyget som grenförbund till flygsportförbundet:

Nackdel 1.
Modellflyg är INTE klassat som luftfartsverksamhet av TS. Alla andra grenar inom FSF är det. Modellflygarna ingår som grenförbund i FSF vilket är till nackdel för det fria modellflyget. I myndigheternas ögon suddas gränsen mellan luftfartyg och leksaker ut. 

Nackdel 2.
Som ett FSF-förbund är det sannolikt att myndigheterna hänger på det existerande tillstånds- och avgiftssystem som FSF övriga luftfartsgrenar lever under.

Nackdel 3.
När SMFF frivilligt anmäler sig som förhandlings/samarbetspartner till myndigheterna är resultatet bara att man räddar ansiktet på myndigheten som gjort allt fel. Vad som är ännu värre är att detta frivilliga samarbete är ett erkännande av myndigheternas nya regler och hanterande av ärendet. Modellflygklubbar som förbjuds verka på sina fält inom en kontrollzon GÅR EVENTUELLT HELT MISTE OM MÖJLIGHETEN ATT BLIR KOMPENSERADE OCH FÅ FULL ERSÄTTNING FÖR DEN SKADA MYNDIGHETEN ÅSAMKAT KLUBBEN! 


Vad finns det för fördelar med att modellflyget ska vara fritt från medlemskap i FSF?

Fördel 1.
Det finns - ännu - inga tvingande dokument från Luftfartsmyndigheterna som kräver att modellflygare ska ha kännedom och kunskap om luftfartslagarna. Då kan ju myndigheterna skriva kilometervis med regler och lagar - som modellflygarna varken har kännedom om eller behöver känna till.

Fördel 2.
Modellflyg ska även fortsättningsvis klassas som leksaker och rekreation. Med "Grandfathers Right" (så har vi alltid gjort - och det har fungerat) ska modellflyget leva vidare utan nämnvärda inskränkningar och avgifter. Möjligtvis undantaget klubbar inom kontrollzon där flygområdet ska preciseras. Men i sådana fall finns det lagstiftad skyldighet att drabbad förening eller företag ska kompenseras fullt ut - ekonomiskt och praktiskt. M.A.O. kompensation för inskränkt flyghöjd eller allt betalt för nytt fält inklusive flytt.

Fördel 3.
Om modellflyget förblir "fritt" och anses vara leksaker och rekreation - går det inte heller att införa avgifter och krav på licenser, behörigheter, etc. Något som endast drabbar de organiserade och skötsamma modellflygarna. Alla frifräsare struntar i vilket och flyger obekymrat vidare.

Så det finns fler sidor på problemet. Att tillhöra FSF är enligt min mening bara en stor nackdel. Det är bättre att sitta kvar i sandlådan med sina leksaker än att ge sig i lag med världen utanför och inlemmas i system med avgifter och regler som inte har med sandlådelekarna att göra. 

Transportstyrelsen har gjort det ena felet efter det andra. Att SMFF försöker göra situationen bättre för myndigheterna kommer att slå tillbaka på oss.

SMFF och RCFF har cirka 5000 medlemmar totalt. Det kan sägas vara en tiondel av landets aktiva modellflygare. Hur har myndigheterna tänkt sig nå ut till alla - så att likhet inför lagen efterlevs?

Nej, det ska framgå kristallklart att varje förändring från myndighetens sida gentemot modellflyget kommer att följas av ett krav på full kompensation för allt från inskränkningar i flygområde till flytt av klubb och klubbfält. Varför sälja bort detta genom att få vara med de "stora" grabbarna i FSF? Modellflygarna uppskattas endast av sina fullskalakolleger för att de bidrar med mest pengar till grenförbunden? Så där har SMFF verkligen hoppat i galen tunna.

2015-08-10 15:51:27
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Leksak?

2015-08-10 16:39:07
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Hur kan du få modelflyg till å va leksaker
Det tävlas en hel del inom modelflyg å då
anser iallafall jag att det inte längre är leksaker.
Leksaker är vad ungar har detta är inte det.
Då kan ju även riktiga plan vara leksaker å
även bilar ja typ allt. Självklart är det bättre
å tillhöra en större organisation än å stå själv.
Och sen låt dom nu sköta detta först å se vad som
händer innan ni går igång å dömmer för en så länge
så är nog inte sista ordet sagt men till dess så
är det bara å följa reglerna. Att ens hetsa
upp sig är meningslöst för det hjälper iallafall inte.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-08-10 17:39:12
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
Finns faktiskt likheter med leksaker:
- Behövs ingen ansvarsförsäkring upp till 20 kg enligt EU direktiv. Organiserad verksamhet brukar dock kräva det ändå.
- Behöver inte registreras enligt svensk lagstiftning liksom i de flesta andra länder. Gör rättsläget lite speciellt men jag vågar inte säga hur.

Det finns starka krafter inom Europa för att ändra på detta, t.ex. Pilotföreningen för kommersiellt flyg men även drönaraktörer typ Amazon som vill skicka ut modellflygarna i ödemarken för att själva kunna använda luftrummet för transporter mellan befolkade områden. Jag kan inte se att Flygsportförbundet skulle ha något intresse av att stödja dessa aktörer eller kommersiella pilotföreningar.

2015-08-10 19:49:21
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Modellflyg är i Luftfartsmyndighetens ögon leksaker. Och det ska vi vara tacksamma för. Så länge modellflyg klassas som leksaker är avståndet till reglering, avgifter och förbud längre bort.

Luftfartsmyndigheten har inte på något vis närmat sig modellflygarna med information kring ett ändrat regelverk som berör modellflyghobbyn. Modellflyg finns bara som en felaktig benämning på drönare.

Att Luftfartsmyndigheten inför begränsningar i max tillåten flyghöjd är juridiskt sett inte värt ett smack. Lika lite som om exempelvis Svenska Schackförbundet skulle skriva in en regel att det är förbjudet att flyga modellflyg i kontrollzon. Modellflygarna är helt enkelt ovetande om de nya reglerna för att informationen inte delgetts berörda klubbar/modellflygare. Dvs, alla landets modellflygare.

Mot detta faktum framstår det ju osmart att frivilligt erbjuda sig som samarbetspartner till TS. Då räddar man ansiktet på TS och förbundet säljer ut sina medlemmar som bl.a. kan gå miste om kompensation för de skador TS orsakat klubbarna.

Hur skulle det låta i en rättslig tvist; "Vilket dokument har delgetts landets modellflygare där det klart framgår att modellflyg fr.o.m. ett visst datum klassas som luftfartsverksamhet"? "När och hur blev modellflygarna i landet informerade om att ett nytt regelverk införts där modellflyg totalförbjuds i kontrollzon"?

Då är det ju dumt om det skulle framgå att ett av landets modellflygförbund självmant anmält sig som TS samarbetspartner i frågorna! Juridiskt kan detta förbund ENDAST föra tala för sina egna medlemmar - ca 3500 av landets kanske 50 000 modellflygare.

Som det verkar nu har SMFF blivit en myndighetsmegafon åt TS. Var tog ambitionen att försvara sina medlemmars intresse vägen?

....öh, tänkte visst inte på det.

2015-08-10 21:36:41
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
heliuffe
Skicka mail
Hej
Jag lovar och svär att aldrig företräda dig Ove Nielsen i något som helst sammanhang, däremot så arbetar jag ideellt med näbbar och klor för att medlemmarna i SMFF ska slippa en massa restriktioner .
Jag offrar kvällar ,helger och semesterdagar åt att hjälpa SMFF:s medlemmar eftersom det är vad jag fått i uppdrag att göra.

Att ett fåtal personer kan få härja fritt på nätet och komma med än det ena och än det andra osanna påståendet gör mig väldigt ledsen samt gör att jag funderar på att lägga ner mitt engagemang.
Men den respons och förståelse jag fick under helgens flygfest gör att jag orkar ett tag till.

TS är inte ett dugg intresserade av att reglera modellflyget som sådant däremot så är dom skyldiga att genom europeiska lagar att säkerställa så att inga olyckor sker i luftrummet.

Diskussioner förs om hur vi skall kunna få en dispens att använda högre höjder än 120 meter.
Hur detta ska gå till är inte klart.

Mvh
Ulf Höglin


"det är snyggare att hovra med helikopter"

2015-08-10 21:51:22
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
conulv
Skicka mail
Tack Uffe

Stort tack för att du kämpar

Behöver du hjälp , stöd , uppmuntran mm så hör av dej så ställer jag upp direkt !!
Speciellt 120m problemet hjälper jag gärna till att lösa om jag kan bidra på något vis eftersom jag tävlar i flera segelflyggrenar och "drabbas" högst påtagligt själv.
Vi behöver fler som gör å färre som snackar

Trevlig kväll på er Alla modellflygare

Conny

2015-08-10 22:02:44
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
Jag tror Ove har lit för höga tankar om FSF.

Om vi tar det ifrån rätt ordning:
FSF är vår väg in i RF, FSF som specialförbunds främsta syfte är att företräda sporterna som rymms inom deras grenförbund gentemot RF.

FSF har inget delegerat myndighetsansvar mot TS, det är grenförbunden själva som har det.
T.ex har Svenska Segelflygförbundet en egen luftrumskommitee som förhandlar luftrummet å segelflygarnas vägnar. Men det stora är att Segelflyget (än så länge) har ifrån TS delegerat ansvar för utbildning, underhåll och verksamhet.
Det är lite olika mellan de olika förbunden men en sak är gemensak, FSF har inget delegerat ansvar gentemot TS.

Däremot så finns det vissa gemensamma beröringspunkter, en av dessa är just luftrum för FSF skulle kunna utvecklas mera eftersom den fråga på sikt påverkar sporten med sina begrännsningar.

et finns inget som FSF gör som är till nackdel mot TS.

Så Oves tre nackdelar kan kokas ned i dessa tre svar:
1 - Helt taget ur luften. TS ser inte på grenförbunden genom FSF, vi har var och en direktkontakt med TS i de frågor som berör oss.
2 - Se pkt 1.
3 - Om SMFF inte inlet förhandlng, vem skulle då fört vår talan? RCFF lyser med sin frånvaro och ovilja att skillnad på vad som är rådande situation.

Om nu alla sitter still i båten och låter SMFF jobba med detta. Semestertiderna är slut och en myndighet som TS är ofta lite tröga efter ett så långt uppehåll som 4 veckors semester ger. Men jag tror detta kommer lösa sig, kanske inte till nästa måndag, men mycket väl inom någon månad.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-08-10 22:27:13
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
"Jag offrar kvällar ,helger och semesterdagar åt att hjälpa SMFF:s medlemmar eftersom det är vad jag fått i uppdrag att göra.

Att ett fåtal personer kan få härja fritt på nätet och komma med än det ena och än det andra osanna påståendet gör mig väldigt ledsen samt gör att jag funderar på att lägga ner mitt engagemang.
Men den respons och förståelse jag fick under helgens flygfest gör att jag orkar ett tag till".

Det är hedervärt att du och dina kolleger offrar kvällar, helger och semester åt SMFF's medlemmar. Jag klagar absolut inte på det ideella jobb du och dina kolleger lägger ner. Jag tycker däremot att ambitionen är missriktad och riskerar få negativ effekt för modellflygarna.

Du får också gärna utveckla vilka osanna uppgifter du åsyftar som får dig att tveka.

Det är ju bevisligen så att TS INTE har handlat korrekt vad gäller att informera landets modellflygare kring de nya regler som införts. TS måste följa förvaltningslagen. Där finns angivet hur man ska informera, ge berörda grupper möjlighet att ta del, svara och överklaga ändringar som rör dem. Inget av detta har TS följt!

Har TS gett dig i uppdrag att arbeta för modellflygarna eller är det SMFF? Om det är SMFF så är det ett effektivt sätt att undergräva SMFF's medlemmars rättigheter. Ni ska jobba för era medlemmar - inte agera megafon åt TS. Söker man på ordet "modellflyg" på Transportstyrelsens hemsida kommer ett enda svar upp - Regler för flyguppvisningar. M.a.o. så finns modellflyg inte i TS. Då är det dumt att kasta ut barnet med badvattnet genom att själv kontakta och "förhandla" med TS. Rätt tillvägagångssätt är att TS först kontaktar ALLA landets modellflygare om nya regler och informerar om hur klubbarna/utövarna ska agera. Har inte TS kontaktat alla modellflygare är vi ju ovetande om att ett nytt regelverk tillkommit.

Vill du göra nytta så är det bättre att kontakta Era medlemmar och hjälpa till att formulera ansökningarna till TS om fortsatt verksamhet inom kontrollzon. Vid avslag ska klubben kunna rikta ett skadeståndskrav till myndigheten och kommun för förlorad verksamhet eller i värsta fall förlorat fält.

Vill TS ha en remissinstans för modellflyget ska det ske genom att landets modellflygare och förbund kontaktas och inbjuds till samtal. Inget av landets modellflygförbund är en myndighet och kan inte förhandla kring regelverket.

Tro inte för ett ögonblick att RCFF är overksamt i frågan. Vi väljer att följa upp och kräva att en så viktig fråga för modellflyget hanteras korrekt. Det är TS som fått nya direktiv och då ligger bollen hos TS. Vi kan bara vässa klorna genom att läsa på kring våra rättigheter och skyldigheter.

2015-08-11 02:58:59
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
StefanR
Skicka mail
Oj, oj, oj, den här tråden blir bara mer och mer skruvad.

 
Citat från: Ove
Modellflyg är i Luftfartsmyndighetens ögon leksaker. Och det ska vi vara tacksamma för. Så länge modellflyg klassas som leksaker är avståndet till reglering, avgifter och förbud längre bort.

Luftfartsmyndigheten har inte på något vis närmat sig modellflygarna med information kring ett ändrat regelverk som berör modellflyghobbyn. Modellflyg finns bara som en felaktig benämning på drönare.

Att Luftfartsmyndigheten inför begränsningar i max tillåten flyghöjd är juridiskt sett inte värt ett smack. Lika lite som om exempelvis Svenska Schackförbundet skulle skriva in en regel att det är förbjudet att flyga modellflyg i kontrollzon. Modellflygarna är helt enkelt ovetande om de nya reglerna för att informationen inte delgetts berörda klubbar/modellflygare. Dvs, alla landets modellflygare.


Du inser väl att dina utsagor saknar logisk stringens? OM modellflyg ska klassas som leksak finns ingen anledning för TS att informera modellflygförbundet om ändrade regler för leksaker, på samma sätt som (förmodar jag, jag var inte riktigt "med" på den tiden) regeringen inte använde SMFF som remissinstans vid förbudet försäljning av krigsleksaker på 70-talet eller förbudet mot TV-reklam riktad mot barn på 80-talet. Förutom den tankemässiga orimligheten i det hela blir resonemanget ännu uppenbarare om man väljer att resonera kring siffror; SMFF representerar några tusen användare (jag har inga exakta siffror och bryr mig just nu inte om att leta upp dem heller). Inte ens om man tar din egen - påhittade - siffra om 50.000 modellflygare blir summan särskilt imponerande i jämförelse med några miljoner leksaksanvändare. SÅ, om man vill driva frågan om att modellflyg är leksak till sin spets får man också acceptera att då blir modellflygarna en försumbar grupp leksaksanvändare som inte förtjänar att specialbehandlas med specialutskick av information kring regeländringar. 
Citat från: Ove
Mot detta faktum framstår det ju osmart att frivilligt erbjuda sig som samarbetspartner till TS. Då räddar man ansiktet på TS och förbundet säljer ut sina medlemmar som bl.a. kan gå miste om kompensation för de skador TS orsakat klubbarna.


Detta stycke lyckas med prestationen att innehålla fler tankevurpor än meningar:

Att få tillträde till diskussioner kring regelutformning är det ytterst få människor som skulle kalla "osmart". Om du inte tror mig kan du t.ex. undersöka hur intresserade telekomjättarna är att sitta med i standardiseringskommisioner för kommande mobiltelefonistandarder. Eller titta på i stort sett vilket standardiseringsarbete som helst för kommande teknik. Den som inte är med i diskussionen får nöja sig med att följa reglerna när de blivit lag. Visst, det finns företag som nöjer sig med det sistnämnda, men de tenderar att sällan bli långvariga på marknaden.

Sedan kallas en part som deltar i en diskussion för "samarbetspartner", men att sätta likhetstecken mellan diskussionspartner och "samarbetspartner" anser jag vara ungefär lika relevant som att sätta likhetstecken mellan åklagare och försvarsadvokat.

Frasen "Då räddar man ansiktet på TS" förutsätter dels att det finns en anledning att rädda ansiktet på TS för, dels att handlingen (att delta i diskussioner) medför just denna ansiktsräddning. Jag kan själv inte se vare sig ett behov av ansiktsräddning eller att ett diskussionsdeltagande skulle vara en sådan räddning.

Därefter följer ytterligare ett exempel på bristande logik mellan handling och konsekvens: påståendet om att ett deltagande i diskussioner skulle innebära "sälja ut sina medlemmar" och "gå miste om kompensation". Det förstnämnda är en ren omöjlighet, det sistnämnda förutsätter både att en kompensation skulle vara möjlig och att ett diskussionsdeltagande undanröjer den möjligheten. Båda dessa förutsättningar är i och för sig möjliga, men ingen av dem är sanningar - eller ens sannolika - vilket medför att hela påståendet faller.
 
Citat från: Ove
Hur skulle det låta i en rättslig tvist; "Vilket dokument har delgetts landets modellflygare där det klart framgår att modellflyg fr.o.m. ett visst datum klassas som luftfartsverksamhet"? "När och hur blev modellflygarna i landet informerade om att ett nytt regelverk införts där modellflyg totalförbjuds i kontrollzon"?


Den typen av spekulativ argumentation skulle möjligen kunna passa i en amerikansk förmiddagssåpa, men här i Sverige passar den bäst in precis ovanför "rättshistoria" i Svenska Akedemins Ordlista. 
Citat från: Ove
Då är det ju dumt om det skulle framgå att ett av landets modellflygförbund självmant anmält sig som TS samarbetspartner i frågorna! Juridiskt kan detta förbund ENDAST föra tala för sina egna medlemmar - ca 3500 av landets kanske 50 000 modellflygare.


Nja, som jag redan påpekat ovan är det ytterst få som skulle kalla det "dumt" att delta i diskussioner där man har möjlighet att påverka. Tvärsom, att bli inbjuden till diskussioner, vare sig de är formella eller informella, är att anse som ett styrketecken och personligen ser jag det det snarast som en glädje att representanter för det förbund jag valt att tillhöra anses så vederhäftiga de blir inbjudna till diskussionen, istället för att behöva banka på dörren för att hoppas få en åhörarplats, eller rent av sitta och vänta på att läsa om besluten i tidningen dagen efter.

Att använda ordet "juridiskt" i det sammanhanget är enbart löjeväckande för jag kan inte påminna mig att ens något av de skriftliga remissvar i olika sammanhang jag läst (och tro mig, jag har läst en del) ansetts som juridiskt bindande av något slag - de anses alltid som partsinlagor och sådana kan det finnas hur många som helst av i en remissrunda.
 
Citat från: Ove
Som det verkar nu har SMFF blivit en myndighetsmegafon åt TS. Var tog ambitionen att försvara sina medlemmars intresse vägen?

....öh, tänkte visst inte på det.

Innan du börjar använda sarkasmer bör du nog fundera igenom stringensen i din egen argumentation ett varv till. Hela ditt inlägg präglas (i likhet med dina tidigare inlägg) av osakliga och ologiska påståenden om konsekvenserna av handlingarna från TS och SMFF, istället för att konstruktivt bidra till att få fram bättre argument, ståndpunkter och/eller formuleringar i diskussionerna med TS.

Oj, jag såg just att kvällen varit produktiv (åtminstone i antalet ord) och att det kommit ett inlägg till från dig under tiden. Å andra sidan innehåller inlägget från 22:27 inget nytt så jag bryr mig inte om att kommentera det, förutom med en personlig reflektion: ju mer jag läser i den här tråden och i motsvarande tråd på rcflyg.se, desto mer nöjd är jag att jag är medlem i SMFF. Enligt min livsåskådning är det oändligt mycket bättre att försöka påverka beslut i en riktning som gynnar mig eller de jag värnar om, än att vänta tills beslutet är fattat och då börja gnälla om "kompensation" när man redan förlorat det man egentligen ville ha. Men, som sagt, det är bara min personliga åsikt.

2015-08-11 09:24:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Hur svårt kan det vara?

Modellflyg har hittills inte funnits med i Luftfartsmyndigheternas dokument. Luftfartsmyndigheterna har ansett modellflyg vara leksaker för rekreation. Det har inte funnits någon "hotbild" mot flygsäkerheten. Alltså finns det inget krav på att modellflygarna ska ha kännedom och kunskap om luftfartssystemet och dess regler. Vad jag vet har inte heller Luftfartsmyndigheterna vare sig kontaktat förbunden eller de lokala klubbarna som numera berörs av de nya reglerna.

Modellflygsverige är m.a.o. ovetande om att det tillkommit nya regler som berör modellflyg. Samma sak som om vägverket skulle sänka hastigheten på exempelvis Essingeleden till 30 km/tim UTAN att skylta om vägsträckan. Bilisterna kommer att bryta mot lagen utan att veta om det. Ponera då att Svenska MG-klubben kontaktar Vägverket och erbjuder sig vara "samtalspartner". Vägverket blir lyckligt för då har de hittat en kanal ut att informera om sina nya regler. MEN problemet är att det endast är MG-klubbens medlemmar som får informationen. Detta håller inte i byrätten som dansken hade sagt. Myndigheterna ska följa förvaltningslagen. Där finns det tydligt angivet hur myndigheten ska sköta sina ärenden. Det duger inte att nöja sig med att "MG-klubben" (SMFF) är informerad.

Kompensation för förlorad verksamhet betalas ut i stor utsträckning till Ridklubbar, brukshundsklubbar, fotbollsklubbar, hockeyklubbar, etc, etc. Detta sker för att det finns en lagstiftning om att man ska vara skadeslös när myndighet eller kommun tvingar bort eller begränsar en verksamhet. Så jag ser det inte som gnäll att man vill att lagstiftningen ska gälla alla - t.o.m. modellflyget.

Med en dåres envishet påtalar jag detta gång på gång. TS har inte genomfört regeländringen på rätt sätt. TS har inte följt förvaltningslagen och kontaktat, informerat, lämnat remisser och väntat in svar från berörda parter. I USA hade det säkert rullats upp som en gigantisk rättsskandal. TS har inte brytt sig om att ta in modellflygarna i sitt arbete med regelverket. De har gjort det bekvämt för sig och bara hakat på Europas regler. Varför skulle vi hjälpa dem? Det finns inte så mycket som blir annorlunda vare sig vi är med.

Det finns en scen i filmen "En ond man" där Hasse Alfredsson bränner upp pengarna han fått från en fattig arrendator som sålt sin ko för att få ihop det sista örena. "Det är inte pengarna - Månsson! Det är principen", säger Hasse Alfredsson samtidigt som han slänger in sedlarna i brasan! 


2015-08-11 11:33:52
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej!
Från att ha varit en ointressant, oreglerad (kanske) angelägenhet för luftfartsmyndigheterna så har nu "modellflyget" kommit i hetluften, även på TS hemsida, och jag är numera helt införstådd att vi "lekmän" med våra leksaker numera är en reglerad angelägenhet. Frågan jag ställer, hur kunde det bli så här?

Som jag skrivit tidigare så "Är inte ett dugg intresserad av läsa käbbel mellan företrädare för våra förbund. Inte heller är jag speciellt intresserad av historia, det som är sagt är sagt och gjort är gjort. Enda undantaget är historiska uppgifter som eventuellt kan påverka kommande förhandlingar, t.ex det dokument som Ove refererar till.

Vad är det för dokument/avtal som skrivits på? Existerar det överhuvudtaget? Om så är fallet vill jag verkligen INTE att dessa personer ska förhandla för oss igen. Jag kräver att de ansvariga från SMFF lägger korten på bordet och redovisar vad som sagts och gjorts angående detta dokument."


Min fråga till Ove, vilket dokument referar du till?

Mellan raderna har nu SMFF redogjort för deras kommande åtgärder, och det skulle också vara intressant att läsa hur RCFF lagt upp sin strategi, hur jobbar RCFF med frågan?

Det är svårt att från mitt håll kunna skönja något samarbete mellan modellflygorganisationerna, vad det beror på kan jag kanske gissa mig till, men jag efterlyser lika fullt ett ett sådant.

/Ville
*** Redigerat av Ville klockan 2015-08-11 11:50:55 ***
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-08-11 12:24:39
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
PederNordlöf
Skicka mail
[quote]Citat från: Ove
Hur svårt kan det vara?

Modellflyg har hittills inte funnits med i Luftfartsmyndigheternas dokument. Luftfartsmyndigheterna har ansett modellflyg vara leksaker för rekreation. Det har inte funnits någon "hotbild" mot flygsäkerheten. Alltså finns det inget krav på att modellflygarna ska ha kännedom och kunskap om luftfartssystemet och dess regler. Vad jag vet har inte heller Luftfartsmyndigheterna vare sig kontaktat förbunden eller de lokala klubbarna som numera berörs av de nya reglerna.

-Utdrag från "Luftfartsförordningen anno 2010"

"Luftfartyg av särskild beskaffenhet m.m.

7 § Bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap. luftfartslagen (2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser
meddelade föreskrifter i denna förordning gäller inte i fråga
om modelluftfartyg, fasta ballonger eller drakar. Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter av
betydelse för flygsäkerheten. Förvaltningsuppgift i
anslutning till sådana föreskrifter får överlämnas till någon
annan, även om uppgiften innefattar myndighetsutövning. Om en
föreskrift berör militär verksamhet, ska Transportstyrelsen
samråda med Försvarsmakten."

Modellflygsverige är m.a.o. ovetande om att det tillkommit nya regler som berör modellflyg.
-Jag tycker vi "modellflygare" börjar bli väldigt medvetna om detta. Reglerna finns att läsa ex på TS hemsida. Svensson som köper en quadrokopter i tron om att det är en ofarlig leksak han köpt är nog mindre insatt i detta, framförallt är han säkert omedveten om var & hur det är lämpligt att flyga en dylikt. Detta är väl också den troliga orsaken till de "nya" reglerna. Men reglerna gäller oss alla trots att vi inte gillar reglerna ? Jag vill påstå att vi inte sas kan "förhandla" eller ställa ngn typ av ultimatum mot TS utan vad det handlar om är upplysa visa på exempel om hur bra och säkert vi kan samspela med övrig flygverksamhet och därigenom få till bra regler för vår verksamhet.

-Nya regler tillkommer hela tiden, förstår inte varför just modellflygare skulle vara immuna mot detta. Man måste hålla sig uppdaterad oavsett man är bilist, cyklist, gångare, båtägare, arbetsgivare....2015-08-11 12:32:27
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Det dokument jag tänker på är när SMFF i ett möte med sina Nordiska kolleger för några år sedan skriver på och enas om de begränsningar som bl.a. gällde i Danmark. Högsta flyghöjd 150 meter och begränsningar i området runt modellflygaren. Vid detta tillfälle fanns det inga begränsningar i Sverige. Så varför försämra för de svenska SMFF-medlemmarna genom att skriva på avtalet?

Vad gäller de nya regler som TS infört så är de ju baserade på EASA's regelverk och Sverige måste följa dem. Det tillåts dock vissa avsteg.

Så frågan är hur mycket vi kan påverka myndigheten genom att frivilligt vara "samtalspartner" och därigenom ge de nya reglerna legitimitet? TS har inte fullgjort sina skyldigheter enligt förvaltningslagen. Vad jag vet har SMFF inte kontaktats i ärendet. Samma sak gäller oss på RCFF. En kompakt tystnad.

Är det då inte bättre att jobba för sina medlemmar genom att ge dem information om hur de ska gå tillväga med att söka tillstånd för sin verksamhet och hur de i värsta fall ska gå till väga med att överklaga och begära kompensation för förlorad verksamhet? Detta tycker jag har högre prioritet än att försöka påverka de regler som redan tagits i bruk och där TS ger blanka fan i vad de drabbade modellflygarna tycker. Det är först när ansökningar från berörda klubbar kommer in till TS som problematiken kan få en praktisk lösning.

Vi har ett samarbete mellan förbunden gällande säkerhetsfrågorna och definitionen av vad modellflyg är. Gentemot myndigheterna har vi olika syn på situationen.

Och självklart är inte modellflyget immunt mot att nya regler införs och vi får begränsningar i vår verksamhet. Men det minsta man kan begära är att myndigheterna följer de regler de har.

2015-08-11 18:24:58
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör
Dom senaste 5 timmarna har jag ägnat mig åt byråkratisk grottforskning av arkivnatur och måste tyvärr meddela Ville att hans önskemål om att SMFF ska lägg korten på bordet inte kommer att infrias, såvida inte Ville fabricerar dokumenten själv vill säga.

Det finns inga dokument helt enkelt. Och har heller aldrig funnits.

Att Ove påstår så är upp till Ove.

På det nordiska mötet, som äger rum en gång per år, tas inga beslut av strategisk natur. Det nordiska mötet är till för att "nätverka", fastslå nya nordiska rekord samt utbyta erfarenheter åt vilket håll det blåser i respektive land. Jag har själv deltagit vid de två senast. Självklart har Danmark redovisat sina stränga luftrumslagar liksom Norge. Att i det forumet besluta om en försämring för svenska modellflygare är helt ointressant eftersom de inte har mandat att besluta sådant. Källan till denna information är Bengt-Olof Samuelsson som varit SMFFs representant på de nordiska mötet åtminstånde de senaste 10 åren. Och om någon undrar så sparar Bengt-Olof i princip vartenda dokument. Så trovärdigheten är fantastiskt hög i frågan.

Kan vi nu dra ett sträck i denna debatt om att SMFF skulle försökt begränsa svenska modellflygares möjligheter att utöva sin hobby på ett nordiskt möte. Det påståendet saknar all grund och är lögn och förbannad dikt.

Vad som däremot kan ha tolkats som ett försök till begränsning var ett förslag som var uppe på ett förbundsmöte någon gång mellan 2006-2008. Jag var själv inte med men har ett svagt minna av diskussionerna som var då. Efter som förslaget inte gick igenom har jag inte ägnat någon större möda på att rota i saken. Inte heller i den frågan finns det något påskrivet beslut om begränsningar för SMFFs medlemmar. Däremot finns det med all säkert ett påskrivet årsmötesprotokoll om att förslaget röstades ner.

Kan vi släppa den hook-upen också?

Då har vi bara ett par funderingar kvar att klura på. Vad är det som driver Ove att driva debatt eller opinion med osanningar. Ove svänger och raljerar med påståenden än hit, än dit men det redovisas aldrig några dokument eller annat som styrker det han påstår. Oavsett om Ove uttalar sig som privatperson eller som ordförande i RCFF så skulle jag som styrelsemedlem i RCFF kraftigt ifrågasätta vad han håller på med.
Vad är syftet?
Vad är målet?
Vad är vinsten?
Ingenting i denna tråd för modellflyget i Sverige framåt. Vissa skribenter framstår hos tjänstemännen på myndigheter och försäkringsbolag som första klassens kronjon. Tro mig dom följer trådar som denna. Och då snarare med förskräckelse än med förtjusning. Vi får nämligen frågor eller påpekanden i kontakter med nämnda instanser.

Ove kallade oss i SMFF för transportstyrelsens megafon. Jag tycker det var huvudet på spiken, för det är exakt det vi är till för. Att förmedla ut till medlemmarna vad som gäller. Och med tanke på det goda samarbetet mellan TS och FSF/SMFF så ser jag omdömet som positivt även om det nog inte var menat så.

Vi i SMFF vet att nu gällande "tak" på 120 meter ställer till det för en del tävlingsgrenar. SMFF jobbar på saken och återkommer via GA /GS när ny relevant fakta finns att delge.
Rolle
*** Redigerat av Rolle klockan 2015-08-11 18:42:25 ***
Det är skillnad på olika !!

2015-08-11 21:17:46
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ove
Skicka mail
Det är lättare att slänga ur sig att jag far med osanningar än att rent konkret skriva vad det skulle vara för osanningar.

Mitt syfte med mina inlägg är att lyfta fram det faktum att Luftfartsmyndigheten totalt missat sin plikt att INNAN nya regler införs kontakta berörda parter. D.v.s. kontakta modellflygarna i landet, informera om att nya regler var på gång, lämna remisstid, invänta svaren, justera reglerna och slutligen sätta dem i verket. Inget av detta har gjorts. Modellflyg har hela tiden INTE betraktats som luftfart och det finns fortfarande inget dokument som tvingar modellflygare att vara insatta och kunniga i luftfartslagarna.

Mitt mål är att försvara modellflygarna mot inskränkningar och regelvidrig behandling. TS är vår motpart och har hällt ett regelverk ner över landets modellflygare UTAN att följa de regler som gäller enligt förvaltningslagen. 

Vinsten är att vi modellflygare ska behålla våra rättigheter att i likhet med alla andra kunna kräva rättvisa. Att vara stolt över att vara megafon åt TS spelar ju myndigheten rakt i händerna. Jag tvivlar på att de klubbar som får inskränkningar och kanske ett totalförbud kommer att jubla över "megafonen" som med sitt agerande hindrat eller försvårat möjligheten för kompensation för förlorad verksamhet. Det är inte OK att TS får möjlighet att vid en tvist påstå att "vi hade en överenskommelse med modellflygarna". Reglerna är implementerade men vi modellflygare är fortfarande okunniga om det. "Megafonen" skulle istället skickat en eller flera skrivelser till TS där man kraftigt protesterar och markerar den felaktiga handläggningen av de nya regler som helt plötsligt rör landets modellflygare.

Ser man på problemet rent objektivt så bryr sig TS inte ett smack om vad vi modellflygare tycker. De har infört sina regler och verkar vara happy med det. Megafonen har suttit och klappat händerna.

Arbetet med att bevara modellflyget måste ske via den officiella vägen - med diarieförda dokument. Det är det språk myndigheten har och är det sätt man påverkar beslut.

2015-08-11 21:33:12
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Rolle
Rollerex@hotmail.com

Administratör

Den konkreta sanningen är att du i flertalet inlägg i denna tråd anklagat SMFF för att på olika sätt begränsa modellflyget i Sverige bla hänvisar du till ett underskrivet dokument från det nordiska mötet. Ett fantasidokument som inte finns i verkligheten utan bara som populistiskt slagträ i en forumtråd för att banka ihop kortsiktiga låtsaspoäng.
Tills dess du visar dokumentet med namnteckning hävdar jag att ditt påstående är lögn och farbannad dikt.

Rolle


Det är skillnad på olika !!

2015-08-11 22:11:00
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
heliuffe
Skicka mail
Herr Ove Nielsen

Naturvårdsverket har inte meddelat mig personligen att det sedan ett antal år tillbaka finns ett naturreservat i Säterdalen. Detta är inget svammel eller dikt utan ren sanning .
Med din logik kan jag alltså inte bli bötfälld om jag kör snöskoter där eftersom Naturvårdsverket inte berättat för mig att det är olagligt.


 
"det är snyggare att hovra med helikopter"

2015-08-11 22:16:38
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Hur länge har denna max 120 funnits till.
Har inte den funnits ett tag egentligen ?
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-08-11 23:03:36
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
N17NL
Skicka mail
 
Citat från: huvmannen
Hur länge har denna max 120 funnits till.
Har inte den funnits ett tag egentligen ?


Jag har inte hittat något där modellflyg nämns före December 2014.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Flygande-julklapp-kan-bli-fara-om-den-inte-hanteras-ratt/

2015-08-12 00:28:10
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
F3A-anders
Skicka mail
Istället för att skälla på ideelt arbetande förtroendevalda som jobbar för vår sak kanske ilskan skulle riktas mot orsaken till att TS finner det nödvändigt att sätta ned foten. Nämligen alla stollar som flyger både här och där med alla möjliga flygetyg där vissa dessutom är så utomordentligt korkade att de stolt lägger ut olagligheterna på nätet.
Jag har ett antal gånger varnat för oorganiserat buskflygande utan omdöme på dessa sidor. Alltid har det varit någon eller några som kallat mig för tråkmåns och bett mig sköta mitt och skita i andra. "Det går ju att göra så det ska göras och jag måste få ha kul" är resonemanget.
Ett stort sarkastiskt tack till dessa personer för den uppkomna situationen!
Med vänlig hälsning Anders Johansson
Linköping (Tävlingsflygare i F3A)

2015-08-12 11:51:32
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
Information på vad som gäller är är nåt
som man måste jobba med och få ut.
Svårt å nå ut till dom som inte är med i en klubb kanske
Så där borde även iallafall försäljarna i sverige
kunna informera sina kunder när dom säljer Multikoptrar
vad det är som gäller när man flyger såna.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2015-08-12 20:04:29
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Här kan Du läsa Förvaltningslagen.

Kolla speciellt §13: "13 § Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall den noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från flera, skall det göras samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder något annat.
   Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka avseenden och inom vilken tid yttrande önskas."

2015-08-13 13:22:02
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
Hej,

Ni som kan det här med luftrum, vad gäller runt mindre fullskalaflygfält som har egna fältregler (som även modellflygarna följer) men utanför kontrollzon?
Gäller dessa fältregler fortfarande utan hänsyn till 120 meters regeln (om vi håller oss till okonrollerat luftrum)?
Jag flyger ofta på ett fullskala gräsfält och fältreglerna säger detta:

http://brattforsheden.se/Faltinformation/LokalaForeskrifter.html

Se paragraf 6:

"För modellflygverksamhet gäller högsta tillåtna höjd 300 m/1000 ft GND"

Den regeln har funnits i åratal för detta fullskala flygfält och är den regel vi modellflygare följer ang. flyghöjden. Men nu är i alla fall jag osäker vad som gäller just på denna flygplats.

Är det denna föreskrift/fältregel om flyghöjden som står i föreskriften som gäller även nu, som har företräde framför den annars generella 120 meters höjden i okontrollerat luftrum? Flygfältet ligger utanför kontrollzon i okontrollerat luftrum under Karlstads terminalområde.
Se: http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
(se Karlstad TMA strax norr om Vänern och i övre högra hörnet på zonen följ öster ut en bit så ser du Brattforshedens flygfält)

Jag kan förstås fråga flygklubben (om de nu vet svar) men detta är ju en principiell frågeställning som kan beröra andra också, det är säkert liknande lokala föreskrifter/fältregler på andra mindre fullskalaflygfält där det även bedrivs modellflyg.

Grundfrågan är alltså:

Gäller redan befintliga fältregler för en flygplats ang flyghöjd för modellflyg eller har den här nya 120 metersregeln alltid företräde i okontrolllerat luftrum?

/Bo

2015-08-13 17:06:43
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Hej,
då har ni ungefär samma situation som vi har i Köping. OM det också är inskrivet i publikationen Svenska Flygfält så kan jag inte se annat än att era max.höjd är 300 m. Detta på grund av en överenskommelse mellan fältägaren och modellflygklubben, bekantgjord för övriga piloter genom just Svenska Flygfält.
Det är m.a.o. offentligt vad som gäller.

(I vårt fall är det 500 m som är "taket")

Är man ute och flyger Cessna eller ultralätt och vill hålla sig på 150 meter så förutsätts man veta att man ska gå runt området och inte flyga igenom.

However..... det vore inte fel att ha detta inprickat på flygkartorna.

2015-08-13 17:24:30
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
Tack för svar airfoil,

Någon som har "Svenska flygfält" och där i flygfältsbladet för Brattforshedens flygplats kan kolla om det står något om att modellflyg upp till 300 meters höjd förekommer på fältet?

/Bo

2015-08-13 22:58:47
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
sommrsol
Skicka mail
En låg debattnivå om flyghöjd ger beviset: modellflyg är på sin höjd en lek på mycket låg nivå.
Dingwallius

2015-08-14 13:02:29
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Olof_Rosenius
olof.rosenius@gmail.com
Sveriges Luftrum
------------------------------------------
Olof "Buk-landar'n" Rosenius /Skellefteå
"Bättre otur, än ingen tur alls"

2015-08-14 13:17:02
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Gee_Bee
Skicka mail
Det är tyvärr så att lokala regler inte triummfar nationella som i sin tur står under EASA Direktiv.

Det betyder att om klubben i sina lokala regler har 300m, så gäller det fortfarande 120m enl den nya tolkningen som tjänstemännen gjort på TS.

Undantaget är om klubben har ett avtal med lokalt ATC. Då brattforsheden ligger under ett så kallat tillägs TMA där botten på det reglerade luftrummet är 4500fot så tvivlar jag på att lokalt avtal upprättats.
Den nationella reglen på 120m gäller i all luft, tråkigt men sant.

Man kan inte förvänta sig att Svenska Flygfält är uppdaterade till 100% när det gäller luftrum, framför allt inte på så pass nya direktiv som 120m regeln är. SF har ingen koppling till någon myndighet utan görs av KSAB som är ett bolag som ägs av KSAK. Dvs motsvarigheten till SMFF eller liknande.
-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2015-08-14 13:53:42
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
Gee_Bee,
Jag antar du är fullskala segelflygare (med tanke på din avatar)?

Det låter i och för sig rimligt att nya nationella regler trumfar över vilken lokal fältregel som helst.

Jag skall kolla upp med Brattforshedens flygklubb om de har nåt avtal med Karlstad ATC och huruvida det i avtalet om sådant finns står inskrivet 300 meter flyghöjd för modellflyg för Brattforshedens flygfält.

/Bo

2015-08-14 14:07:59
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
MattiasJ
Skicka mail
Om det inte hade varit för att det flyger omkring stora flygplan som folk kan ramla ned och dö i, så hade det här inte varit någon diskussion. Därför kan det kanske vara intressant att se vilka regler fullskala har att hålla sig till:

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Och när det gäller lokala flygfält:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande
----------
"Without a Cub you're naked." - Scott Crossfield

2015-08-14 14:17:48
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
airfoil
Skicka mail
Bara att hoppas att SMFF lyckas uppnå en acceptabel överenskommelse med TS.
Till dess lägger jag ner alla ytterligare inlägg och flyger vidare så som jag alltid gjort.
Blå-vita folksnapparen får väl komma om dom orkar och vill (som jag inte tror att dom har...). Problemet för myndigheten blir ju att bevisa att jag verkligen varit över 120 meter (som jag knappast heller tror att jag klarar).

Som mamman sa till sin son, nybliven flygvapenpilot:
- Flyg nu sakta och inte så högt min son!

2015-08-14 14:55:13
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
Att bevisa att en modellflygare flugit högre än 120 meter lär inte bli det lättaste så risken att "åka fast" bara för att man eventuellt överskrider 120 meters höjd är nog rätt liten.
Men grejen är ju att 120 metersregeln är tänkt att minska olycksrisken och flyger man modellflyg högre än så lär risken öka för en kollision då fullskalaflyget kan flyga "lagligt" ner till 150 meter i okontrollerat luftrum.
Det är bara 30 meters marginal, i praktiken nästan inget.
Men vi modellflygare står lägst i kedjan så att säga och skall alltid väja för fullskalaflyg även om de skulle råka komma flygande lägre än vad fullskalaflyget får. Så vi lär väl alltid få mer eller mindre skulden om en olycka med fullskalaflyg sker även under 120 meter.

Viktigaste är nog trots allt att alltid hålla uppsikt när man flyger och väja i god tid, det gäller för modellflygare såväl som fullskalaflygare. 120 meters höjdregeln tror jag kommer att ha mycket liten inverkan på att minska olycksrisken tyvärr.
Att 120 meters höjdregeln i okontrollerat luftrum kommer att ha minimal effekt på (nya)oorganiserade modell- och multikopterflygare är jag ganska säker på.

/Bo
*** Redigerat av bem klockan 2015-08-14 17:33:13 ***

2015-08-14 15:47:11
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
Ville
Skicka mail
Hej!
Kim Mortensen la upp denna länk på facebook. Kan vara intressant att läsa.
https://www.iaa.ie/media/DRONESQuestionsandAnswersFinal1.pdf

/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -

2015-08-15 22:21:26
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
bem
Skicka mail
 
Citat från: bem
Gee_Bee,
Jag antar du är fullskala segelflygare (med tanke på din avatar)?

Det låter i och för sig rimligt att nya nationella regler trumfar över vilken lokal fältregel som helst.

Jag skall kolla upp med Brattforshedens flygklubb om de har nåt avtal med Karlstad ATC och huruvida det i avtalet om sådant finns står inskrivet 300 meter flyghöjd för modellflyg för Brattforshedens flygfält.

/Bo


Hej,
Jag har nu kollat upp med Brattforshedens flygklubbs ordförande och det finns inget avtal skrivet med Karlstad ATC, trafikledning. Men han skulle kontakta dem och höra om det kunde tecknas ett avtal med innebörd för modellflygets del att de till nyligen gällande fältreglerna för modellflyget med max flyghöjd 300 meter för Brattforshedens flygfält kunde få fortsätta att gälla inom öppna ytan av fältets gränser.

Man kunde ju även sen (om avtal kommer till stånd med Karlstad ATC) se till att uppgift om att modellflyg kan förekomma på fältet med max flyghöjd 300 m GND kommer med i Svenska flygfälts flygfältsblad om Brattforshedens flygfält.

/Bo

2015-09-01 16:57:49
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
rolajkp
robertlarsson_jkp@hotmail.com
Ta och läs detta innan ni käbblar här !

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/easa-foreslar-nya-eu-regler-for-dronare/


EASA föreslår nya EU-regler för drönare

2015-08-28

EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA har på EU-kommissionens uppdrag tagit fram ett omfattande förarbete "Advance Notice of Proposed Amendment" till EU-regler för alla obemannade luftfarkoster (drönare). Avsikten är att åstadkomma en EU-gemensam reglering av dessa för alla viktklasser och oavsett om de används kommersiellt eller privat.

Regleringen av obemannade luftfarkoster ska ske som en del av den ändring av EU:s grundförordningen för luftfart (EG-förordning nr 216/2008) som pågår.

EASA:s förslag finns på EASA:s webbplats och är skrivet enbart på engelska. Där framgår även hur man ska svara direkt till EASA på remissen och att det ska ske senast 25 september.

Begreppet "drönare" används här eftersom EASA valt att använda det ordet. EASA definierar en drönare som "ett luftfartyg utan mänsklig pilot ombord, vars styrning sker antingen autonomt eller genom fjärrkontroll från en pilot på marken eller i ett annat luftfartyg".

Reglerna som ska skrivas är nödvändiga för att ta hand om den stora potential som finns inom drönarindustrin, och för att utvecklingen ska kunna ske på ett ordnat, säkert och miljövänligt sätt. Förslaget ska ge möjlighet för rimliga målstyrda, riskbaserade regler och myndighetsinblandning endast då det är säkerhetsmässigt motiverat. Det går i huvudsak ut på att dela upp alla drönare i tre kategorier:

    Öppen (Open): Säkerheten regleras genom att dessa ska uppfylla branschstandarder, genom vissa tekniska funktionskrav samt genom ett litet antal operativa krav. Tillsyn ska ske genom polisväsendet. Inom denna kategori, som omfattar vikter upp 25 kg, finns även förslag på undergrupper med viktgränser vid 1 respektive 4 kg, för att reglerna ska bli ännu mer anpassade till riskerna. Dessa farkoster ska användas endast inom synhåll för piloten.
    Särskild (Specific): En riskanalys ska göras av operatören och villkoren för flygdrift ska sedan godkännas av nationell myndighet. En drifthandbok ska ange vilka de riskreducerande åtgärderna är för varje tillstånd. I denna kategori kan till exempel flygdrift av drönare utom synhåll för piloten godkännas.
    Certifierad (Certified): I denna grupp finns tyngre och mer avancerade drönare som uppfyller certifieringskrav liknande de som finns inom bemannat flyg. EASA ska ansvara för certifiering av konstruktionen och övrig tillsyn ska ske av nationella luftfartsmyndigheter.

Transportstyrelsen uppmanar nu RPAS- och flygbranschen att läsa och ge synpunkter på förslaget, i första hand genom att svara på EASA:s remiss före 25 september och med hjälp av deras IT-verktyg som finns på EASA:s webb .

Transportstyrelsen kommer att genomföra sin interna beredning de närmaste veckorna. Vi välkomnar därför era synpunkter på förslaget till oss senast 4 september via e-post: magnus.molitor@transportstyrelsen.se.


http://easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2015-10

2015-09-06 08:45:28
RE: TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?    
sommrsol
Skicka mail
Bästa modellflygare!
Jag har följt den här tråden enbart som åläsare (Vänligen jfr ordet med åhörare!). Och de flesta inläggen har varit intressanta i sin verbala argumentation. Huruvida inläggen i stort har givit något positivt i själva ärendet är frågan. Här en lite inskränkt jämförelse, som kan projiceras på många områden: Det går att med lite fantasi få in modellflygeri i tänket.

Jag bor i en lite by med gator, hus och trädgårdar. Här kör vi på höger sida på våra små vägar, för så sägs det i lagen att vi ska göra. Eftersom vi hör till Sverige, där man har bestämt att man ska köra på höger sida. Kan man inte skilja på höger och vänster får man inte köra bil, inte ens i vår lilla by, hur mycket en del än säger att "i våran lilla by ska väl vi bestämma,
Här struntar vi i Löfven, i EU och FN och ADHD eller vad nu allt kan heta. Det är väl vi som ska bestämma i våran by. Hur dom andra har det,struntar vi i. Å dom ska fanimej strunta i vad vi gör här i våran by! Punkt och slut!"

Efter alla dessa mängder av inlägg ger jag många plus till SMFF-anhängarna, som inser att modellflyget är en internationell verksamhet, som måste regleras med gemensamma regler.
Ett plus går också till irrationelle Huvmannen, som bjuder på härligt oväntade vändningar.
Att modellflyget i sin verksamhet kan tangera andra luftburna verksamheter medför, att hänsyn måste tas från flera håll, det vill säga det måste till förhandlingar. Dessa förhandlingar kan till slut innebära – som i de flesta fall – ett givande och tagande. Så är det.

Vi svenska modellflygare får inte köra bil på vänster sida. Vi måste följa regler och förordningar.
Det underlättar för alla parter, även om man ibland har motsatt uppfattning. Så är det bara!

Förlåt mitt inlägg, som går vid sidan om den suddiga trådens anda, men jag kunde inte låta bli!
Sture Tingwall, alias Dingwallius, legitimerad gnällgubbe