Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Segel/Hang / RC Simulator
2014-11-28 14:04:33
RC Simulator    
F3Bel
Skicka mail
Finns det någon bra simulator för segelflyg,
där man kan simulera F3B-flygning, dvs. Distans och Speed?

Lars Olsson