Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Batteri/Eldrift / Metod för Li-jon reparation??????
2014-11-13 15:16:54
Metod för Li-jon reparation??????    
stflyer
Skicka mail
Jag hittade den här beskrivningen av Li-jonbatterireparation på EBAY idag. Den verkar inte helt tillförlitlig eller har jag fått kemin helt om bakfoten?

EBAYs metod för att reparera Litiumbatteri.
Stefan Tholin
www.slattlandamfk.com

2014-11-13 16:07:40
RE: Metod för Li-jon reparation??????    
McRegor
Skicka mail
Man kan nog snarare fundera över vilken som fått kemin om bakfoten...och grundtipset är inte du, Stefan...
Deras s k metoder känns helt främmande - t ex att rekommendera "Pulse Desulfator for lead acid batteries" till Li-baserade batterier.  Skrämmande tips och rekommendationer känns det som för mig i alla fall.
Roger
www.mcregor.se

2014-11-13 17:53:56
RE: Metod för Li-jon reparation??????    
pernstig
Skicka mail
Skrämmande är en bra sammanfattning.

2014-11-14 08:11:47
RE: Metod för Li-jon reparation??????    
huvmannen
wcarraft@gmail.com
och skulle man försöka sig på så ska man vidta försiktighets åtgärder så som
att ha batteriet lagrat under laddnig på ett säkert sätt så en brand inte kan
ta sig.
________________________________________________________________________________

Håll det enkelt ju mer prylar ni kör med ju mer fel kan det bli.

2014-11-14 09:08:07
RE: Metod för Li-jon reparation??????    
Freddan_6
Skicka mail
Detta känns som sammanblandning av kemin för Li-Ion och NiMH. Många av metoderna skulle fungerar på NiMH, men ge eldsvåda med Li-Ion. Som de säger i USA: "Don't try this at home"

2014-11-15 14:18:01
RE: Metod för Li-jon reparation??????    
Gasman
Skicka mail
"Desulfator" ??? Det var en grej som man försökte kränga för ca 25 år sedan som något slags undermedel för gamla sulfaterade bly/syra-batterier (läs bilbatterier). Tanken var att man skulle kunna spräcka upp det stenhårda sulfatskiktet med upprepade spänningsstötar. Men det funkade inte alls.

Var har man grävt upp denna gamla pryl? Dessutom ingår inte svavel alls i kemin för LiPo/LiIon.

//Mange

www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...