Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Segel/Hang / Vad är "wave soaring"?
2014-09-15 10:49:51
Vad är "wave soaring"?    
StefanR
Skicka mail
I FAI-reglerna för F5J finns följande citat (pkt 5.5.11.3.1.a):

"The competition must be held on a Flying Site of sufficient size to accommodate the specified layout and having reasonably level terrain, which minimises the possibility of slope and wave soaring."


Vad betyder "wave soaring"? Är det samma sak som trädhang?

Jag har egentligen inget BEHOV av att veta, men jag såg punkten i reglerna och blev lite nyfiken. Regelskaparna har ju uppenbarligen tyckt att det är tillräckligt viktigt för att ta med i reglelverket.

/Stefan

2014-09-15 11:42:41
RE: Vad är "wave soaring"?    
Gee_Bee
Skicka mail
Wave soaring torde vara samma sak som lä-våg. Ett meteorologiskt fenomen som är spännande eftersom det är fundamentalt olika termikflygningen.

Jag tänker inte i detalj gå in på hur Lä-vågor fungerar, det kan du läsa här istället. http://sfk-kiruna.se/vag.html

Vad som intressant är att jag flugit våg med modell flertalet gånger och det verkar vara ett okänt fenomen för många modellflygare. Många gånger man pratar om Tät luft på kvällskvisten så kan det mycket väl vara en lä-våg ifrån en kulle eller skogskant allt ifrån 100m till någon km bort.

Det kan uppstå lite överallt förutsättningarna är docka att det blåser, gärna med stigande styrka på höjd och ett lämpligt hinder i lovart.

-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2014-09-15 13:38:20
RE: Vad är "wave soaring"?    
LIP
Skicka mail
Min uppfattning om att flyga "våg", (lävågor) är som Ge_Be beskriver I länken som han bifogar.

Det måste vara en stabil luftmassa, dvs, det som man kallar inversion eller att temperaturen stiger med höjden.

En bra liknelse är vattnet I en bäck som rinner runt/över en sten och de vågkammar som blir bakom stenen och det anses som att det är den tredje vågen som har högst höjd.

Har själv flygit I lävåg som skapades efter en ö I en havsvik på vintern när jag flög ute på isen.

/Lasse

2014-09-15 14:38:38
RE: Vad är "wave soaring"?    
StefanR
Skicka mail
Det där var ett fenomen som jag inte hade den minsta aning om tidigare (och jag måste erkänna att det nog tar ett par genomläsningar till innan jag förstår). TACK!!!


Några följdfrågor:
Hur stort behöver hindret vara för att man ska kunna utnyttja det för modellflyg?

Förekommer det ens över åkrar, eller behövs vatten eller is för att det ska vara tillräckligt slätt så att inte terrängen motverkar fenomenet?

2014-09-15 15:43:30
RE: Vad är "wave soaring"?    
Gee_Bee
Skicka mail
Våg förekommer överallt, mer eller mindre frekvent bara det blåser.

Jag har flugit våg med modellflygplan i Arboga. Rakt över flygfältet som är en blandning av gräs och asfalt. Hindret är en höjning i marken som ligger ca 2km bort och är kanske 30-40m högre. Jag har fått våg på Pilängen/Örebro. Där var hindret mera diffust men jag tror det var en öppning i skogen som gjorde ett nedsvep, nedsvepet skapade en rotor som sedan vågen byggdes på.

Har även flugit våg på baksidan av Jotunheimen som är 2500m samt i Slovakien på bakom en bergskam som kanske var 500m över omgivande terräng, men inte med modellflygplan.

Då vågen sällan (om ens aldrig har markkontakt) så är det inget krav på markens släthet. Det är viktigare att vinden är laminär och konstant eller ökande på höjd. Det är bra om luften är stabil så att ingen termik bildas, termik som bildas skapar turbulens som stör den laminära strömningen. Det finns situationer när termik kan fungera som trigger för vågbildning, men då krävs det nästan en inversion som termiken inte kan passera. Det händer även att hang samspelar med våg. Då är det bara att flyga på hanget tills man kommer strax ovanför kammen och sedan glida in mot dalen och fortsätta i uppåt i vågen.

När våg fungerar riktigt bra så är det stig som är utan dess like. Svenskt rekord i höjdflygning (Segelflyg) är satt av Per Fornander 1986, då flög han till en absolut höjd av 10 096m över havet. Platsen är var Ottsjö där det arrangerats vågflygläger på isarna sedan 40-talet. I Ottsjö pratar man om Ottsjöhissen. Det är framkanten på rotorn och den initiala delen av vågen. Då kan det stiga med över 15m/s ifrån några hundra meter över marken till ett par tusen meter. Kolla in följande youtube klipp:
https://www.youtube.com/watch?v=WEaQZj1Mg6Y
Förloppet är typiskt för vågflygning i Ottsjö. Bogsering i turbulent rotor, urkoppling i toppen av rotorn där luften blir laminär och man går ifrån att flyga med extra njurbälte till att man flyger i absolut lugn luft som stiger så det slår lock för öronen.

Den mest kände svensken inom vågflygning är/var Karl-Erik Övgård. Karl-Erik var en av grundaran till Ottsjölägret. Karl-Erik drog senare till USA och deltog i ”The Sierra Wave Project” under tidigt 50-tal. På läsidan av Klippiga bergen hade enorm turbulens detekteras som problemområde för motorflygplan, det visade sig vara rotorer, dvs grunden till vågbildnigen. Mera om detta finns att läsa om i ”Exploring the monster: Mountain lee waves” Googla ”Sierra Wave Project”.
Karl-Erik omkom under en flygning i dessa monster vågor. Sista bilden som han tog var han på ca 10 000m och steg fortfarande med 9m/s. Någonstans därefter omkom Karl-Erik, troligtvis av syrgasbrist. Flygplanet fortsatt upp till ca 16000m innan det bröts sönder och vraket trillade ner. Man har hittat kameran och barografen som loggar höjden efter hans flygning.

Idag har man lärt sig mera om vågflygning och nuvarande världsrekord i distans och hastighets utförs uteslutande i vågor som ligger i lä om Anderna. Distanser upp till 300mil flygs på en dag (mellan solens upp och ned gång) och hastigheter över 200km/h på banor som är 500km+ är möjligt. Detta med enbart vindar som drivkraft. Kolla in Klaus Ohlmann på Youtube,


Härlig bild med lite distorsion:
Platsen är Slovakien, flygningen nämnd ovan. Höjd 2100 m över havet, variometrarna i topp som är 5m/s. Tyvärr var luftrumstaket 2450m så jag fick avbryta i stig.
Om man kollar moving map i handdatorn till vänster så ser man en gult/rött track. Vågen är stationär trots att det blåser 65km/h. Har man en gång hittat stigstråket så kan man glida runt fram och tillbaka, parallellt med bergskamen i lovart stiga utan förflytting upp eller ned i vinden. Viden var Nord-Ost så jag förflyttar mig NV->SO. Då vinden är 50% av flygfarten så håller jag upp nosen rejält mot vinden för att inte driva bakåt.

-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400