Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Batteri/Eldrift / Seriekoppla lipo / balansering?
2013-08-17 08:12:48
Seriekoppla lipo / balansering?     
morgan99
Skicka mail
Vet ni hur det funkar om man seriekopplar två lipos - sköter den ena ackens balanseringskontakt all balansering, vid laddning då, eller måste man även löda ihop dom?

2013-08-17 09:32:21
RE: Seriekoppla lipo / balansering?     
pernstig
Skicka mail
Jag utgår ifrån att du menar parallellkoppling och inte seriekoppling? Såvida du inte balanserar ackarna var för sig så måste du koppla ihop balanseringskontakterna (parallellt!)annars kommer ju inte balanseraren åt varje cell i det ena paketet.
Menar du seriekoppling av till exempel två st 3S ackar måste du byta de två balanseringskontakterna till en gemensam avsedd för 6S (eller balansera ackarna var för sig).

2013-08-17 09:51:54
RE: Seriekoppla lipo / balansering?     
Freddan_6
Skicka mail
Man kan parallellladda två ackar med ett parallellladdningsbord. Man kan också serieladda men det krävde omlödning av kablar på mitt laddbord. Bägge ackarna ska balanseras samtidigit. Du får rita en bild och berätta hur du tänkte. Jag avråder dock från såna experiment eftersom du blandar ihop begreppen. Om du höjer spänningen till det dubbla fyrdubblar du effekten.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
R*I=U, P=I*U, R är (förutom ökade förluster) konstant, ==> I ökar ungefär som U ==> Fyrdubbling av effekten.

2013-08-17 10:15:14
RE: Seriekoppla lipo / balansering?     
Robert
Skicka mail
Hej Morgan,

Utan att krångla till det för mycket så är tanken med balansering att du ska balansera varje cell var för sig när du laddar. Om du sedan kopplar ihop dina ackpaket till stora paket där du kanske använder dig både av parallell och seriekoppling samtidigt så är det enklast att du sedan kopplar isär paketet att laddar varje ack var för sig precis som vanlig, så slipper du alla problem.

/ Robert

Mjölkkartongsflygplans-mästare 2007
Några filmer

2013-08-17 16:20:20
RE: Seriekoppla lipo / balansering?     
morgan99
Skicka mail
Jag är inte en superklippa på el-biten. Men seriekopling är det. Väl. 2 st 6S ska bli 12S.
Hacker A6018L
Jeti 99
24/10 prop

Där det är anpassat för 10-12S

Ok. Då verkar det bäst att ladda var för sig. Och tack för alla bra tips!