Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: Batteri/Eldrift / vad menas med swichad bec
2012-11-20 21:41:39
vad menas med swichad bec    
cubflyer
Skicka mail
vad menas med swichad bec?

2012-11-20 22:38:24
RE: vad menas med swichad bec    
StefanR
Skicka mail
För att ändra en inspänning till en lägre utspänning finns det två olika vägar att gå; antingen en linjär reglering eller en transformering.

En linjär reglering fungerar ungefär på samma sätt som den resistiva spänningsdelare de flesta av oss någon gång har blivit tvingade att räkna på i skolan, dvs två motstånd i serie, där spänningen tas ut över det nedre motståndet. I den linjära regulatorn är motstånden ersatta av halvledare och det finns några enkla styrkretsar för att se till att spänningen är någorlunda konstant oavsett strömförbrukningen, men principen är den samma. Fördelen med denna typ av reglering är att det är väldigt enkla (läs: billiga) kretsar och att den är lätt att få stabil. Nackdelen är att precis som i spänningsdelaren går samma ström genom regleringsmotståndet som genom lasten, vilket innebär att det blir en noterbar effektutveckling i reglermotståndet. Grovt förenklat kan man säga att man 'bränner' bort överskottspänningen till värme. Ju mer spänningen ska sänkas, desto mer värme kommer att utvecklas.

I den andra typen av spänningssänkning görs spänningsförändringen istället ungefär som i en växelspänningstransformator. Likspänningen görs då först om till en fyrkantvåg genom att slås av-och-på i snabb takt (därifrån namnet från engelskans 'switch'). Denna fyrkantvåg kan betraktas som en växelspänning och drivas genom en transformator för att få ut den nya spänningen. På samma sätt som en vanlig transformator har relativt små förluster så har även denna typ av reglering relativt små förluster. I praktiken har man i och för sig inte en riktig transformator eftersom dessa har ett fast förhållande mellan in- och utspänning, istället använder man olika kopplingar med spolar och kondensatorer, men principen är ungefär densamma. Fördelarna med denna typ av koppling är som sagt den låga förlusten, vilket gör att det går att omvandla relativt höga strömmar utan att värmeavgivningen blir alltför stor. Nackdelen är att kretsarna blir mer komplicerade, vilket gjorde att lösningen tidigare var kostsammare än linjärreglering. Om jag minns rätt kan man också råka ut för självsvängningar på utspänningen vid stående lastvariationer, men det är bara ett svagt minne från länge sedan.

Hoppas att denna något omständiga förklaring gick att förstå

/Stefan

Edit: Jag missade att svara på den andra delen av frågan. BEC står för Battery Elimination Circuit, alltså en krets för att slippa ha ett separat batteri för mottagaren, den får istället strömmen från motorbatteriet. Men eftersom motorbatteriet ofta har högre spänning än vad mottagaren vill ha behöver spänningen regleras ner till lagom nivå för mottagaren. "Switchad BEC" betyder alltså att denna ner-reglering sker genom den 'switch'-teknik jag beskrev här ovan.
*** Redigerat av StefanR klockan 2012-11-20 22:44:03 ***