Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: / Max vikt??
2012-03-09 19:08:58
Max vikt??    
sungam
Skicka mail
Hej,
Någon som kan säga vad max vikten ligger på en modell?? OM man har en modell över max vikten, vad behöver man då för att få flyga den, finns det något typ tillstånd man kan få???

Tacksam för svar!!

/Magnus

2012-03-09 19:45:37
RE: Max vikt??    
Guzzten
guzzten@gmail.com
Enligt FAI för tävlingsmaskiner ligger maxvikten på 25 kilo. Om du inte ska tävla och inte sitta i och styra, finns det väl ingen gräns vad jag vet. tror den här frågan har varit uppe förr, möjligen i ett annat forum.
Happy Landings!
Anders Hellsen
http://www.solvesborgmfk.se

2012-03-10 06:19:27
RE: Max vikt??    
sungam
Skicka mail
Ok så då är det ok och flyga runt med en 35kg maskin om man bara skall "söndags flyga". Bugar och tackar för informationen.

/Magnus

2012-03-10 10:31:26
RE: Max vikt??    
McRegor
Skicka mail
Hej,
Möjligen kan ju klubben vars fält du flyger på ha synpunkter på storlek/vikt av kärran men det får du väl ta med aktuell klubb i så fall.
Hälsningar
Roger
www.mcregor.se

2012-03-15 07:58:45
RE: Max vikt??    
Gasman
Skicka mail
Hej

Det finns mig veterligt inga lagar som reglerar detta. Jag misstänker att man alltid har betraktat modellflyg som leksaker och därför exkluderat dem ur lagstiftningen.

Citat ur Luftfartsförordningens (2010:770) §7;
"Bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap. luftfartslagen
(2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser meddelade föreskrifter i
denna förordning gäller inte i fråga om modelluftfartyg, fasta ballonger eller
drakar."

//Mange
www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2012-03-15 09:55:58
RE: Max vikt??    
jaka
Skicka mail
Hej!
Varför skulle det finnas en 3kg maxvikt för söndagsflygare?? De flesta av våra söndagsflygande maskiner väger väl mer än så. Att det finns en 25kg viktgräns för tävlingsflygande med modellflygplan kommer sig av att FAI (världsorganisationen för allt flygtävlande) har bestämt så.

2012-03-15 11:26:27
RE: Max vikt??    
Gee_Bee
Skicka mail
Max 3kg !? Oj, där föll hela IGG flottan för repet...

Eftersom modellflyg är en icke reglerad verksamhet (så när som på sändare och lite till) så finns det ingen maxvikt.

Men bygger man maskiner som väger mycket så måste man börja(om man inte gjort det) fundera på sitt egna ansvar.
En kärra på 3kg som slår ned i en bil skapar en hygglig buckla i taket, kostar förmodligen lika mycket att laga bilen som flygplanets värde.
En kärra på 30kg som slår ned i ett hus kan förmodligen skapa skador som uppstiger till flera hundra tusen kr. Är man försäkrad för det? om inte så är det kanske bra med ett rejält konto på banken.

En kärra på 1kg är kapabel att slå ihjäl en människa, så personsäkerheten är redan åsidosatt vid de enklaste ARF:erna.

-------------------
Några av mina flygplan:
-Big Lazy Bee -- Scorpion F5J-400

2012-03-15 12:07:25
RE: Max vikt??    
amir2003
Skicka mail
Förut gällde 25kg eller max 500kvdm vingarea och skulle man bygga större eller tyngre var man tvungen att ansöka om dispans för sitt plan. Detta gällde även för att få flyga på SMFF-anslutna klubbar.
Som det sades ovan så räcker 1kg flygplan med lite fart för att orsaka mycket skada.
Sen om en 30kg modell som flygs 5ggr/år är farligast eller en 1kg modell som flygs kanske 250ggr/år får var och en ha sin åsikt.
Men självklart skall jättestora modeller flygas med mycket respekt för andra runt omkring på t.ex. meetings.
------------------------------
MVH Amir Riahi

2012-03-15 12:43:13
RE: Max vikt??    
MattiasJ
Skicka mail
I min lilla värld är det vingbelastning/hastighet som kritiskt. 1 kilo bomull jämfört med 1 kilo bly. Typ.

----------
"Without a Cub you're naked." - Scott Crossfield

2012-03-15 13:05:26
RE: Max vikt??    
No4
Skicka mail
Kanske handlar det om dom tre "P"na.

- Planet
- Piloten
- Platsen

Är alla dom här väl beaktade så brukar det nog gå att genomföra en flygning ganska så säkert.If it´s too loud.....you´re too old

2012-03-15 15:57:45
RE: Max vikt??    
Gasman
Skicka mail
Egentligen borde det vara flygetygets anslagsenergi som är det väsentliga. Det är ju den som orsakar skadan om planet kraschar in i t.ex. en bil.

Anslagsenergin(Joule) = massan(kg) * hastigheten(m/s)² / 2

Det är således hastigheten som har den största påverkan på anslagsenergin eftersom den "är i kvadrat". Dubblad hastighet ger fyrfaldigad anslagsenergi. Dubblad massa ger "bara" dubblad anslagsenergi.

Något att tänka på för de som jagar extrema hastigheter...

//Mange

*** Redigerat av Gasman klockan 2012-03-15 15:58:56 ***
www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2012-03-17 23:29:52
RE: Max vikt??    
meka
Skicka mail
Hej
Enligt Eu regler så gäller max 150 Kg flygvikt,men naturligtvis med yttersta säkerhetstänk ang. servon och powerboxar, mottagare o.dy. för att delta i någon form av tävlingar gäller 25kg, som ordnas av modellflyförbundet.
Mvh /meka

2012-03-17 23:39:11
RE: Max vikt??    
Gasman
Skicka mail
I Sverige gäller svensk lag(!) Om EU har beslutat om något måste svensk lag anpassas till detta. Vilket EU-direktiv föreskriver max 150 kg flygvikt och vilken svensk lag har anpassats till detta direktiv?

//Mange
www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2012-03-18 07:29:34
RE: Max vikt??    
meka
Skicka mail
Hej Mange
Klicka dig in på den här länken och läs noga, så torde diskusionen vara avslutad.http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS
Mvh /meka

2012-03-18 10:53:46
RE: Max vikt??    
Belaruz
Skicka mail
 
Citat från: meka
Hej Mange
Klicka dig in på den här länken och läs noga, så torde diskusionen vara avslutad.http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS
Mvh /meka


I din länk, (klickbar), så är det följande stycke som säger något om 150 kg.

"Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ska följas för konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg som har en operativ massa på över 150 kg och som troligtvis kommer att serieproduceras. Men förordningen är inte tillämpbar för UAS som är speciellt konstruerade eller ombyggda för forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål. Om ett UAS omfattas av förordningen, ska tillstånd i dessa fall inhämtas från den europeiska luftfartsmyndigheten EASA."

Kortfattat, EUs regler ska följas för flygplan UAS:er över 150 kg och som "troligtvis kommer att serieproduceras".

EUs regler tillåter uppenbarligen vikter över 150 kg, annars vore det ju ingen mening för transportstyrelsen att hänvisa till reglerna för de UAS:er som väger mer än 150 kg.

Transportstyrelsen har en föreskrift, TSFS 2009:88, som reglerar UAS:er.

Första stycket i den föreskriften innehåller texten:
"Dessa föreskrifter ska vidare tillämpas vid konstruktion, tillverkning,
modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade
luftfartygssystem inom Sverige och som används eller är konstruerade för
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där
ersättning erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som
nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för piloten."

De gäller alltså, enligt punkt 3, "uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation". Nojesflygning är inget de gäller för.

Efter att ha läst igenom föreskriften snabbt så hittade jag inte heller något om någon maxvikt, endast information om två kategorier, 2 och 3, för UAS:er över  sju kg.

Tillbaka till den första länken, där finns ett stycke som lyder: "Övrig verksamhet med obemannade luftfartyg kan betecknas som modellflyg om ändamålet är till exempel tävling, sport, hobby eller rekreation. I dessa fall rekommenderas att respektive modellflygförbunds stadgar för flygning följs."

Här "rekommenderas" vi att följa "respektive modellflygförbunds stadgar".

I SMFFs stadgar nämns inget om några begränsningar på flygplanen eller några andra dokument som skulle reglera detta.

De har en delsida om FPV, länk, som anger maxvikten till sju kg när man flyger FPV.

Så i min mening verkar det som det inte ännu finns några regler angående vikt eller storlek vid vanligt modellflyg. Dock lär det vara lämpligt att ta stor hänsyn till omgivningen och tänka mycket på säkerheten om man tänker flyga väldigt stora flygplan. Om inte annat finns risken att det kommer regler som förbjuder sådant.

2012-03-18 12:06:08
RE: Max vikt??    
Gasman
Skicka mail
Precis, det är viktigt att vad gäller alla former av regelverk att först kolla vad gäller reglerna för repektive vad är undantaget.

"Enligt denna föreskrift krävs Transportstyrelsens tillstånd för obemannade luftfartyg som används eller är konstruerade för
- utprovning eller forskning
- kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete
- uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation, eller
- att flygas utom synhåll för piloten."

Sedvanligt modellflyg torde tvivelslöst gå in under kategorin nöje och rekreation". Däremot är det mer tveksamt vad gäller FPV eftersom dessa ofta flygs utom synhåll för piloten.

En ny regel kom dock nu i februari som troligen påverkar oss modellflygare åtminstone till en del (dock inte vad gäller vikt), Obemannade raketer mm (TSFS 2011:110). Jag har bara läst den en gång (vilket inte brukar räcka för att begripa en författning/förordning) och den är lite knepigt skriven när det kommer till vad den gäller för respektive undantagen. Vad jag kan se hittills så verkar den påverka flygning inom 10 km från trafikflygplatser. Jag återkommer när jag har fått tid att detaljstudera den.

//Mange
www.strangnasmodellflygare.se

Licensed by the Swedish Civil Contingencies Agency to accuire pure nitromethane

  Endast döda laxar flyter medströms...

2012-03-19 20:59:59
RE: Max vikt??    
bokis
Skicka mail

Moderator
Hej på er!
Den här diskussionen har varit uppe flera ggr tidigare och det är
inte så svårt o komplicerat som det verkar ,huvudsaken är att man håller isär
oss fritidsleksaksflygare från näringsidkare.
För oss som leker gäller bara gränsen där ultralätt flyg kommer in ,vill minnas att det är 200 kg...Sen är det UL och då finns det regler.
EU är inte heller speciellt intressant,det är varje enskilt lands regelverk som styr.
När vi från RCFF var i Norrköping för några år sen så blev vi tillfrågade just om vilka våra ,som modellflygare,åsikter om en Hercules som gick över 100 kg var,de hade fått en förfrågan av en farbror som ville vara på den säkra sidan och hade själva inget emot det.
Inte vi heller.
Och anledningen att vi var där finns också med ovan i Belaruz inlägg,definitionen av modellflyg och FPV för hobbybruk vilken jag tycker är bra! (är part i målet)
Kontentan av det jag skriver är att vi ska vara glada för att Transportstyrelsen inte har någon önskan att begränsa eller reglera det vi leker med,frihet under ansvar är det som gäller.
Vi har grannländer som har helt egna lagar och förordningar om detta som inte alls ser ut som Sveriges ,är vi där så får vi följa dessa,så enkelt är det..

//Bokis WWW.RCFLYG.SE

2012-03-20 21:16:39
RE: Max vikt??    
N17NL
Skicka mail
Hej,

Jag har antagit att förbundens nuvarande ansvarsförsäkringar här i Sverige och utomlands har en nivå som är anpassad till vad som skulle kunna hända under en tävling i Storaskala-klasserna där viktgränsen är 25kg inklusive bränsle. Man bör nog se över sitt försäkringsskydd och modellens säkerhet om man tänker flyga något som innebär större risker. Undrar om vår frihet under ansvar skulle få fortsätta om något typ denna B52 skulle slå ner i publik eller byggnad.

/ Ingemar