Svenskt Modellflyg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Addons   NEW!

 
 
Installation och grundläggande inställningar samt felsökning
Inställningar i FMS Beta 6.
Felsökning På Programmet.
Felsökning På Sändar interfacet.Installation och inställningar i FMS 2.0 beta 6


Börja med att packa upp programmet till lämplig temporärkatalog (dvs. inte till den som du vill att programmet skall ligga i sedan).


Starta sedan Setup.exe därifrån du precis har placerat filerna. (Weiter betyder Nästa)


När du har installerat programmet gå sedan till Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen. Välj System i kontrollpanelen.


Gå till enhetshanteraren och välj egenskaper för skrivarporten Dvs. om du har valt att bygga LPT-kabeln. Om du valt att bygga seriellkabeln så väljer du i stället Kommunikationsport COM1 eller COM2 beroende på vilken port du har satt sladden på.


Anteckna värdena som står under resurser.


Starta sedan FMS och öppna dialogrutan för sändar inställningarna.
Ställ in de värden som du nyligen antecknade.
Tryck sedan på Kalibrera och följ anvisningarna

När du sedan har kalibrerat sändaren så får du testa om spakarna sköter rätt roder i annat fall så får du ändra detta i rutan kanaler. Inställningen som syns i kanalrutan är för min Hitec Focus. (Från början står kanalerna i ordningen 1,2,3,4)
"Inv" står för inverterad och "Exp" står för exponentiella-utslag vilket innebär att spaken inte är lika känslig i mitten.

Felsökning på programmet

Felbeskrivning: Det står att Signalen är ansluten men när man trycker på kalibrera så rör sig inte kolumnerna.
Lösning: Antingen har du inte valt rätt Interrupt (
förklaringen ovan) eller så är det något annat program/drivrutin som använder sig av samma interrupt som den porten du har kabeln på (Se felsökning på interface).

Felbeskrivning: När jag sätter på sändaren får jag endast signal i 5-7sek sedan försvinner den.
Lösning: Du kör troligtvis med en JR sändare och de kräver en speciell koppling. Se JR avsnittet

Felbeskrivning: Menyvalet R/C sändare finns inte under menyn styrdon. (Gäller 2.0 Beta6 och tidigare versioner)
Lösning: Tyvärr du kör Windows 2000. Det finns inget att göra, eftersom Windows 2000 inte tillåter att 16-bitars drivrutiner får direkt access till hårdvaran.

Felbeskrivning: När man starter FMs blir fönstret bara svart och det står något i stil med "Necessary since DirectX 6".
Lösning: Installera nyaste versionen Microsoft DirectX. Finns att hämta på http://microsoft.com/directx/ och http://download.com/

Felbeskrivning: lite då och då kommer följande felmeddelande upp (gäller beta6) "Zugriffsverletzung bei Adresse 00448F8C in Modul 'FMS.EXE' Lesen von Adresse FFFFFFFF."
Lösning: Kontrollera att det står exakt samma sak som ovan. Om det gör det så är det bara att ta bort filerna init.dat och fms.ini så ska det fungera igen.

Felbeskrivning: Programmet har fungerat tidigare men nu kraschar det bara när man startar det.
Lösning: Ta bort filen Init.dat och prova på nytt.

Felbeskrivning: Det blir "I/O error 32" när man försöker spara inställningarna.
Lösning: Ta bort filen init.dat och starta om programmet.

Felbeskrivning: Muspekaren växlar snabbt mellan timglas och pekare så fort som sändaren är påslagen.
Lösning: Det är något program förutom FMS som reagerar på det interrupt som skapas när sändaren skickar signaler till PC'n. För att ta reda på vilket program det är se punkt 5 under Felsöking på sändarinterfacet.


Felsöking på sändarinterfacet (Interrupt basserat seriell och parallell-interface)

1. Kör du Windows 2000 så fungerar inte interrupt interfacen, du måste använda dig av PIC-interfacet.

2. Kolla först att du ställt in parametrarna rätt enligt
ovanstånde förklaring.

3. Om du endast får signal i 5-7sek från det att du sätter på sändaren samt har en JR så beror det på att du inte byggt special interfacet för JR. Se beskrivningen av Interfacet.

4. Om du använder parallell-interfacet ladda då hem TxTest.zip (ska helst köras i DOS, dvs inte i DOS-promt från Windows) och se om du kan se någon signal (stabil signal). Om du inte får någon signal så kontrollera kopplingen. Om allting är rätt anslutet så är det troligtvis något fel på din parallellport eller så är kopplingen inte kompatibel med din hårdvara. Hadde du byggt zenerdiod-kopplingen så kan du prova transistor-kopplingen och vise versa.

5. Stäng av alla andra program för att se om det är något program som hindrar FMS från att läsa av porten. (tex. så har jag märkt att Creative Launcher inte får vara igång). Ett typiskt exempel på att något annat program använder sig av samma interrupt som porten som FMS försöker läsa, är att muspekaren börjar växla snabbt mellan timglas och pekare när man slår på sändaren.
För att kunna stänga av alla program-trådar som är igång så ladda ned följande program atm22.zip. Gör sedan så att du startar om datorn och kör atm. (viktigt att starta om och att inte ha igång sändaren då) sedan stänger (tryck på kill) du alla trådar förutom explorer, kernel32 & atm. Prova nu att köra FMS. Om det fungerade så är det bara kvar att lista ut vilket program som det var som hindrade FMS från att fungera korrekt.

6. Öppna System från kontrollpanelen och gå till enhetshanteraren (Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen -> System -> Enhetshanteraren). Följande enheter ska INTE vara installerade. Om de finns i din lista så ta bort dem för de spärrar FMS från att läsa av portarna. (De skapas tex av Direkt kabelanslutning)
Copyright © 2000-2003 Rasmus Geidnert