Svenskt Modellflyg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Addons   NEW!

 
 FMS
Flyg-Modell-Simulator


Online-Handbok för Windows Versionen av FMS
Innehållsförteckning


Installation
Systemkrav
Dator:
IBM-PC eller 100% kompatibel Dator med minst 250Mhz.
Mjukvarukrav:
Operativsystem Windows 95/98/2000/NT/XP samt DirectX ver 7.0 eller senare.
Grafikkort:
Inget speciellt krav.
Styrdon:
FMS kan styras med så väl tangentbord, Joystick och din egna R/C Sändare. För att använda FMS med en R/C sändare krävs dock ett sändar-interface.
(De interrupt basserade interfacen fungerar inte i Windows 2000 och XP. Använd då i stället USB eller PIC interface.)
Ljud:
Inget krav förutom att det fungerar med Windows.
Installation av FMS
Nedladdning:
FMS laddas ner från Download sidan som en vanlig zip-fil eller en själv uppackande zipfil.
Se även sidan Setup.htmlSändarinterface för FMS

Val av sändarkoppling
Om du kör windows 95, 98 eller ME rekommenderar jag ett vanligt interupt basserat seriellinterface eventuellt ett parallellinterface. parallellinterfacet är lättare att bygga men det är vanligare parallellporten får interuppt krockar med annan hårvara tex ljudkort.
Om du kör windows 2000 eller XP så är det USB-interface eller PIC-interfacet som du skall använda till din sändare.

Teori - Nyttigt att läsa om du skall bygga en kabel
Parallellports interfacet är det enklaste och billigaste alternativet för att ansluta sin sändare till PC'n. Den grundläggande iden går ut på att man har en sändare som använder PPM modulering. Dvs om du har en sändare som klarar både PCM och PPM så måste du välja PPM för att kunna använda simulatorn. Ett lärar-elev-uttag underlättar dessutom väldigt mycket men det är inte ett måste. Så länge sändaren använder PPM-modulering, så finns den signalen någonstans på kretskortet. Det gäller bara att veta var.
Om man ska använda den grundläggande kopplingen är det också viktigt att veta att PPM-signalen måste ligga på minst 5V. Om inte så får man förstärka den med en transistor.
Signalen på parallellportens pinnar får inte ligga över 5V för då går parallellporten sönder. Det är därför man har antingen en zenerdiod eller transistor koppling mellan sändarens signal och parallellporten.


Bild förklaring:
A är en fast tid.
B varierar beroende på spakposition. (ca 1,5+-0,5 ms)
C är en fast tid.

PPM-signalen fungerar så att sändaren sänder ett antal pulser som motsvarar antalet kanaler på sändaren+1. Mellan varje pulståg så kommer sedan ett längre uppehåll som anger slutet på pulståget. Det som anger spakarnas position är tiden mellan pulserna.

Kolla också på sidan
installera för att se hur du ska ställa in simulatorn.
Använding av Parallellports interface med FMS

Grundläggande interface som används för de flesta sändare.
Komponenter som behövs är:
25pol D-Sub + kåpa
4,7 Volts Zenerdiod
680 Ohm's motstånd
Kontakt till sändaren (Varierar beroende på sändare)

Kopplings Schema:
            +---------+
Signal  A )------------| 680 Ohm |---------*--------------------( Pin 10
            +---------+     |
                      |
                     -----
     Kontakt på             /        Parallell-
     sändaren             /\  ZPD 4,7   Port på
                      / \        PC:n
                     ------
                      |
                      |
Jord   B )--------------------------------*--------------------( Pin 18
Ringen på Zenerdioden måste peka mot Resistorn.
(Fungerar inte med sändare som har en signal under 5V tex JR)


Ett plus med denna koppling är att den inte kräver lika mycket spänning från sändaren. Samt att man isolerar sändaren och parallellporten mera från varandra (Jag valde denna koppling). Men programmerarna av FMS är inte 100% säkra att de kan stödja denna koppling för all framtid. Som du kanske ser ger denna koppling en inverterad signal men det spelar ingen roll (Ground är samma som "B" i övre kopplingen och Signal samma som "A").
Interface för R/C sändare som använder Seriellporten
Det här interfacet fungerar bra med Windows (95, 98 & ME) eftersom det är mindre risk att få Interrupt-krockar med seriellporten i jämförelse med parallellporten. (tex ljudkort brukar ha samma Interrupt som Parallellporten)
Kolla på Parallell-interface delen för att se var signalen finns på sändaren.
Kretsschema:


Monterings förslag:

Komponenterna är monterad på en så kallad experimentplatta.PIC-microcontroller interface
Detta interface består av en PIC som mäter pulserna och sedan skickar datan till PC'n. Detta interface är lämpligt att använda om man kör Windows 2000 eftersom de traditionella interruptbasserad interfacen inte fungerar i den miljön.

Interface för R/C sändare som använder Joystickporten
Här nedan finns några förslag hur man kan koppla sändaren till datorn via joystickporten.

Porten fungerar enligt följande princip:

Schema över joystickportens princip


Sändar-specifika uppgifter (var signal finns på elevutagen m.m)
Om du vet någon koppling eller pin-konfigurering för någon sändare som inte finns med här nedan skulle vi bli väldigt tacksamma om du kunde skicka en beskrivning på den.
(Varken vi eller den som sänt in kopplingsschemat är ansvarig för någon typ av skada som kan uppstå på sändaren eller datorn.)

Snabbguide över elevuttagen - Word-dokument: Kontakter.doc

Sändar Fabrikat
Hitec
Futaba
Sanwa
JR
Graupner
Microprop
Multiplex
Robbe
FM-SS PROFI

Övriga Parallellport-Interface
Om du inte vet var på lärar/elev-uttaget som signalen finns kan du bygga kopplingen först och sedan testa med txtest.exe som ingår i simulatorn FlyRC.
För ytterligare info se http://hem.passagen.se/rasmus_modellflyg/simulatorer/Transmitter_index.htmlKortkommandon i FMS
Tangenter

Styrtangenter:
Num 4Sidroder Vänster
Num 6Sidroder Höger
Pil VänsterSidroder Vänster
Pil HögerSidroder Höger
Num 8Höjdroder Ned
Num 2Höjdroder Upp
VMax trottel
HMin trottel
GÖka trotteln
BMinska trotteln
NSkevroder vänster
MSkevroder höger

Snabbkomandon:
EscAvsluta
Ctrl+RLadda om modellen
+Zooma In
-Zooma Ut
ZAutozoom
AVisa hastighet och höjd
IStarta om
PPausa
WVinsch start
RHand start
UOförstörbar modell


FMS-Modell-Filer

Modeller i FMS format (OBS! detta format används inte längre iom v2.0 beta8)


Modeller i Aerofly-format
För att använda Aerofly-filer med FMS så måste du skapa en *.par fil som anger planets flygegenskaper. Par-filen måste ha exakt samma namn som modell-filerna fast med ändelsen par. Om Aerofly-modellen som du har tänkt att använda inte har en wave-fil för ljudet måste du också se till att skapa en sådan. enklast gör de genom att kopiera en fil från ett annat plan och döpa om den. (i 2.0 beta5 krashade FMS om wavefilen inte fanns närvarande, i senare versioner tar FMS den senaste använda ljudfilen)
"*.Par"-filen skapar du enklast genom att kopiera en existerande fil och editera värdena. här under kan du se vad de olika parametrarna står för.

Förklaring av datan i *.par-filerna för Aerofly Modeller
Det är dessa filer som beskriver planets egenskaper. Varför dessa filer behös är för att Aerofly och FMS inte använder samma parametrar för att bestämma flygplanets-egenskaper.
(Endast delvis översatt)
Modelltyp 0=Flygplan 1=Helikopter

[Motorkraft: Schub in Newton]
Motorns kraft i newton [N]

[Max. Seitenruderausschlag in rad für ein "Pendelseitenruder"]
Max sidroder utslag i radianer

[Max. Höhenruderausschlag in rad für ein "Pendelhöhenruder"]
max höjdroder utslag i radianer

[Querruderausschlag (Flügelverwindung) in rad]
max skevroder utslag i radianer

[Maximaler Auftriebsbeiwert des Hauptflügels]
max CL, vingprofilens maximala lyft konstant

[Minimaler Auftriebsbeiwert des Hauptflügels]
min CL, vingprofilens minimala lyft konstant

[Auftriebsanstieg]
dCL/dalpha, how much changes the CL per rad angle of attack. For ideal
airfoils this is 2*pi = 6.28

[Abnahme des Auftriebsbeiwertes im überzogenen Flugzustand]
Hur mycket CL (lift coefficient) minskar när vinprofilen får stall

[Widerstandsbeiwert des Hauptflügels]
CD (luftmotstånds konstant) för vingen

[Widerstandsbeiwert des Rumpfes]
CD (luftmotstånds konstant) för kroppen

[Reibungsfaktor am Boden]
Motstånds variabel för hjulen på marken

[Anstieg des Widerstands im überzogenen Flugzustand]
Hur mycket CD (luftmotstånds konstanten) ökar när vingprofilen får stall

[Momentbeiwert des Hauptflügels]
CM (moment coefficient) of the wing at no lift

[Anstellwinkel des Hauptflügels gegenüber dem Rumpf in rad]
Skillnaden mellan vinkeln på vingen och staben i radianer

[Spannweite des Hauptflügels in m]
vingspann i meter

[Flaechentiefe des Hauptflügels in m]
wing chord in m

[Schwerpunktrücklage von der Vorderkante des Hauptflügels in m]
Avståndet från tyngdpunkten till främre delen av vingen i meter.

[Masse des Modells in kg]
Vikten av modellen i kg

[Trägheitsmoment um die Hochachse]
Hur mycket kraft som behövs för att rotera planet runt den vertikala axeln

[Trägheitsmoment um die Querachse]
Hur mycket kraft som behövs för att rotera planet runt vingens axel.

[Trägheitsmoment um die Längsachse]
Hur mycket kraft som behövs för att rotera planet runt kroppens axel.

[Fläche des Höheleitwerks in m^2]
höjdroder yta i m^2

[Fläche des Seitenleitwerks in m^2]
Sidroder yta i m^2

[Leitwerkshebelarm in m]
längden av bommen i meter

[V-Form-Faktor]
Coefficient for the dihedral effect


Information
Information om FMS
FMS är ett Freeware-program som kan användas utan kostnad. För ytterligare info se Information

Huvud sidan för fms är den tyska sidan som drivs av författarna av FMS:
http://simulator.home.pages.de

Om du har några kommentarer, egna modeller, Flygplatser, ... maila dem till:
info[på]svensktmodellflyg.se
(Rasmus Geidnert - Webbmaster för den svenska FMS sidan)
mimoel@gmx.de
(Michael Möller - Författaren av FMS - endast tyska eller engelska)
När du anmäler en bugg glöm inte att tala om vilket operativsystem du använder, vilket grafikkort, processor (mhz), och eventuellt runtime fel från operativsystemet... ju mer vi vet desto större är chansen att vi hittar buggen.

Lycka till med FMS önskar Rasmus Geidnert samt Michael och Roman MöllerCopyright © 2000-2006 Rasmus Geidnert