Svenskt Modellflyg
Flygplanstyper


Modellflygplan finns i många olika storlekar och utseende Eftersom det finns många specialgrenar inom RC-flyg, finns det också många specialmodeller. För nybörjaren finns dock egentligen bara ett stort val: skall jag flyga med eller utan motor?Nybörjarplanet
Förutom segelplanen finns för nybörjaren den enkla trainern. Den är högvingad med stor V-form på vingen. Egenskaperna hos nybörjarplanet är sådana att modellen blir stabil. V-formen gör att modellen försöker räta upp sig hela tiden, och detta gör att dessa plan rätt trimmade i princip flyger "av sig själva". Oftast har modellen inga skevroder utan styrs med tre kanaler: sidroder, höjdroder och trottel. Sändarens högra spak styr rodren medan den vänstra styr gasen.
Nybörjarplanet måste vara tåligt, för det är troligt att det får utstå en del markkänningar. Det är bra om vingen sätts fast med gummisnoddar, eftersom det låter vingen lossna vid en krasch. Eventuellt kan också landstället vara fastsatt med gummiband av samma orsak. Det finns två typer av landställ: tvåpunkts eller trepunkts. När du styr planet för första gången kommer du att upptäcka att det är rätt svårt. När du svänger med sidrodret kommer planet att börja luta åt det håll du svänger, samtidigt som nosen börjar peka nedåt. Då skall du lyfta nosen med litet höjdroder för att fä svängen på samma höjd. Gör du inte det, kommer planet snart att hamna i en störtspiral och borra ner sig i marken. Konsten är att avväga hur mycket höjdroder man skall ha. En annan sak som är besvärlig till en början är när planet är på väg mot dig. Då blir kontrollen av sidrodret bakvänd. Det krävs mycket övning, men när man väl lärt sig behärska det är det inget man tänker på. Nybörjarmodellen är oftast snäll, men det går att göra en hel del konstflygning med den. Looping är självklar, men du kan faktiskt göra roll även fast planet saknar skevroder. Det som kan vara svårt är att flyga inverterat, dvs. på rygg, eftersom vingen strävar efter att räta upp planet.


Skevrodertrainern

Efter nybörjarstadiet kanske man vill prova på att flyga med skevroder. Nu skall sidrodret och gasen sitta i vänster spak, medan höjd och skev sitter i höger. Planet styrs på samma sätt, och skillnaden är inte så stor som man kanske tror mot sidroderstyrning.
En skevroder trainer kan i många fall även användas som förstamodell om man har någon någon kunnig som kan hjälpa till med. Dubbelkommando kan vara något att fundera på om man börjar med en trainer.
Vingen på en skevrodertrainer har oftast mindre V-form och en halvsymmetrisk vingprofil. Det gör att planet lättare kan göra olika manövrar, men lyftkraften i vingen är också lägre och du behöver högre fart för att hålla dig uppe.


Tillbaka


Copyright © Rasmus Geidnert / Svenskt Modellflyg