Svenskt Modellflyg 

Ordlista

ABCFörkortning för Aluminium Brass Crome. Dessa material kombineras för att ge kolven i motorn så god tätning som möjligt mot cylindern i modellmotorn.
Air-combatTävlingsform med "combat"-plan i skala 1:12 där man försöker klippa en streamer som hänger efter de andra planen.
AMAmplitude Modulation. Ett sätt att föra över radiosignaler genom att våghöjden ändras.
AnfallsvinkelDen vinkel en vinge har mot luftmassan.
ARFAlmost Ready to Fly. Nästan färdigbyggt flygplan. Endast små monteringar kvarstår.
BränslenålReglerar bränsletillförseln till motorn.
CA-limEtt typ av lim som är lättflytande och torkar snabbt.
CA har också väldigt bra hållfastighet.
Dual-rateGör att man via sändaren snabbt kan ställa om hur stora utslag rodren gör.
DubbelkommandoTvå sändare kopplas samman med en kabel där ena har högre prioritet (switch för att bestämma vilken sändare som styr). Ett mycket bra hjälpmedel för att lära någon köra modellflygplan.
Epoxy-limEtt tvåkomponentslim med bra hållfastighet.
F3ADen internationella tävlingsformen för radiostyrt konstflyg.
FlapsRoderytor som används för att öka lyftkraften på vingen.
FMFrequency Modulation. Ett sätt att föra över radiosignaler genom att frekvensen ändras.
GlowdriverSer till att glödstiftet alltid glöder. Används oftast tillsammans med ett 12 volts batteri och omvandlar således även spänningen till 2 volt.
HöjdroderDet roder som Roterar planet runt den vågräta axeln.
Klunk-tankEtt slags tank med en vikt som ser till att bränsleslangen alltid ligger under bränsleytan.
LinkFästes i änden på stötstången och ger en ledad överföring från servot till stötstången.
MetanolEn mycket giftig alkohol som används som bränsle till glödstiftsmotorer.
NiCdNickel Kadmium - Beteckning på en typ av laddningsbara batterier.
NiMHNickel Metallhybrid - Beteckning på en typ av laddningsbara batterier.
OkDen roterande plattan/armen på servot. Finns i flera olika utföranden.
PCMPulse Code Modulation. Ett sätt att föra över radiosignaler digitalt. Signalen kodas i sändaren och tolkas i mottagaren. Ganska okänslig för störningar.
PipaAnvänds för att höja effekten i ett givet varvtalsområde. Ett slags ljuddämpare.
PPMPulse Position Modulation. Se FM.
PylonTävlingsform där det gäller att fortast möjligt flyga runt ett antal stolpar, "pyloner". Finns i många varianter.
RCRadio Controlled (Radiostyrd).
RoderhornSitter fast i roderytan och överför stötstångens rörelse till roderrörelse.
RollNär planet roterar runt sin längdaxel. (görs med skevrodret)
Schnuerle-portningEtt effektivare sätt att få in bränsleblandningen i cylindem på en tvåtaktsmotor.
ServoSitter i planet och omvandlar mottagarens signaler till roderrörelser.
SidroderRoterar planet runt den lodräta axeln.
SkevroderRoterar planet runt längdaxeln.
SMFFSveriges Modellflyg Förbund. Organiserar de svenska modellflygarna.
Snap-roll"Horisontell spin". Genom att ge fullt höjd och fullt sidroder stallar ena vinghalvan och modellen rollar snabbt.
SpinnFlygplanet roterar snabbt vertikalt. Kan bli resultatet av stall.
SpinnerKon som fästes på propellern för att ge flygplanet mer strömlinjeform och för att eventuell starter skall kunna snurra propellern
SprygelRibbor som används för att ge vingen styrka och rätt vingprofil.
StötstångÖverför kraften från servo till roderyta.
StabilisatorDen bakre "vingen" som ser till att planet flyger stabilt.
StallStall uppstår när vingen förlorar lyftkraft, oftast för att man flyger för sakta.
TrottelSamma sak som gasen.
VingprofilForm på ett tvärsnitt av vingen Vingprofilen påverkar vingens flyg-egenskaper.


Tillbaka


Copyright © Rasmus Geidnert / Svenskt Modellflyg