Svenskt Modellflyg
Landningen

Vissa säger "att flyga är stort men landa snyggt är större" och det ligger helt klart något i det...

Landningen är den manöver de flesta är mest oroliga över. Nybörjaren har normalt med all rätt stor respekt för flygning nära marken. För nybörjaren rekommenderas att memorera ett "nyckelhål" banänden som man ska passera igenom vid landning.

Den sista raka inflygningen mot sättningspunkten med motorplan kallas för plane' (den kalas också finalen).
Finalen ska alltid ske i motvind om möjligt!.
Med ett motordrivet modellflygplan genomförs finalen med motorn på tomgång. Detta innebär att redan när du drar av gasen och inleder din final, så har du därmed bestämt sättningspunkten.
För göra en lyckad sättning krävs att du känner till flygplanets glidflygegenskaper och bedömt motvindens styrka, planets höjd och avstånd rätt.

Om du befinner dig på för hög höjd eller för nära fältet när du inleder finalen, kommer att sätta ditt plan för långt in på banan eller utanför bortre änden (plus landning).
(att landa precis i början av fältet eller till och med innan kallas för minus landning)

Inflygningspunkten kan ses som en rektangel i banänden. Storleken är ca 2 m bred och 3 m hög med centrum ca 3,5 meter över marken.
Kommer du för högt eller vid sidan av denna rektangel bör du som nybörjare dra på och gå om! Ligger du under så ge gas för att orka fram.A: Här ska modellen komma glidflygande med motorn på tomgång. Glidbanan kontrolleras med höjdrodret genom mjuka försiktiga rörelser. Kursen har ska sedan tidigare vara korrigerad. Är kursen ändå helt fel eller farten för tok på hög så dra på och gå om.

B: Plana ut med höjdrodret så att du flyger på 2 - 3 dm höjd över marken.

C: Behåll den låga flyghöjden 2 - 3 dm och öka höjdrodret vartefter hastigheten avtar (kallas utflytning).

D: Sättningen ska sedan ske nästan av sig självt då farten blivit så låg att planet helt enkelt stallar ner den sista centimetern till marken.
Med för hög hastighet vid sättnings ögonblicket stiger modellen igen när du drar höjdroder.
Är hastigheten bara en aningen för hög så räcker bara en liten "puckel" för att modellen skall "stalla" och ramlar med en duns i backen pga att hastigheten minskades så att lyftkraften försvann.


Tillbaka


Copyright © Rasmus Geidnert / Svenskt Modellflyg