Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Felsökning för inkoppling av elmotor-reglage
Artikel skapad av: Rasmus Skicka mail 2006-01-08
  
Det finns ett antal enkla fel som man lätt gör och som ser till att motorn inte börjar snurra på sin modell.

Motorn startar ej.

*Programerat för fel antal li-po (följ manualen noga)
*Fel kanal på mottagaren
*Travel adjust på trotteln (150% åt bägge hållen)
*För låg ackspänning (ladda acken)
*Mottagern kan inte ta emot signalen tex pcm istället för ppm
*Reverseringen fel på trothelkanlen (på de flesta sändare och reglage kombinationer ska den vara reverserad)

Motorn snurrar år fel håll.
Borstmotor: Byt plats på kablarna.
Borstlös: Byt plats på två valfria, vilka spelar ingen roll förslagsvis de yttre.

Lycka till