Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Komposittillverkning, kolfiber, epoxy, vakuum
Artikel skapad av: REP Skicka mail 2005-09-19
  
Det verkar finnas intresse för att bygga modeller i komposit.

Det som karakteriserar hållfasthetsegenskaperna hos ett laminat är
förhållandet mellan mängden plast och fibrer. Ju mer % fibrer desto lättare starkare och styvare blir laminatet.
Det finns olika metoder att arbeta med komposit:

1. Handuppläggning:
Man lägger ut fibrerna i formen och kladdar på epoxy med en pensel. Ger ett laminat med ungefär 25 % (Volym) fibrer och resten plast. Stor risk för luftbubblor och att fibrerna inte följer formen. Denna metod är den enklaste och används oftast av modellbyggare. Ger dock det sämsta resultatet och kan vara svår tillsammans med kolfiber då man inte ser om fibrerna är genomvåta med epoxy. (Glasfibern blir ju genomskinnlig.)

2. Handuppläggning + vakuumbagging:
Man plastar som ovan men lägger en plastfilm över laminatet och suger ut luften. Därmed minskar mängden luftbubblor och fibrerna pressas mot formen. Ger dock samma andel fiber 25% som ovan. Denna metod har börjat användas av många modellbyggare.

3. Handuppläggning + vakuumbagging + absorberande matta:
Samma som 2 men man lägger först en släppfilm (peelply) och en absorberande matta innan man baggar. Mattan suger åt sig överskottsepoxy och ger därmed en högre andel fibrer i laminatet ca 40%.

4. Vakuum injektion:
Fibrerna läggs torra i formen. Ovanpå läggs peelply och en distrubitionsväv + slang till vakuumpumpen och slang för epoxyn. Sen lägger man på vakuumduken och suger ur luften. Själva gjutningen går till så att man låter vakuumet suga in epoxyn genom ovan nämnda slang. Epoxin sprider sig genom distrubitionsväven och vidare ner i fibrerna. Ger laminat med ca 50% fibrer.
Exempel på produkter framställda med denna metod: Marinens nya stealthfartyg YS2000.

5. Prepreg:
Fibrerna levereras förimpregnerade med epoxy i form av väv eller UD(Alla fibrer i samma riktning). De måste förvaras i frys för att inte härda. Man klipper till och lägger ut prepregen i formen. Konsistensen är ungefär som silvertape. Dsv väven är klibbig och fastnar lätt i formen och i sig själv. Sen läggs peelply + absorbtiosmatta och vakuumduk. Man suger ut luften och stoppar in hela rasket i en autoklav (tryckkammare). I autoklaven höjs trycket till ca 4bar och temperaturen till ca 120 grader varvid epoxin härdar. Om man har mycket tunna laminat kan man hoppa över autoklaven och härda i ugn. Metoden ger laminat med ca 70% fibrer.  Exempel på produkter framställda med denna metod: Jas 39, Airbus 380, Americascupbåtar.

Tänk på att det som inte dödar, härdar. Dvs Se till att aldrig någonsin få flytande epoxy på huden. Får man epoxy på skyddshandskarna skall dessa omedelbart bytas (Epoxyn tar sig igenom). Arbetar man med polyester skall gasmask användas. Metoderna 4 och 5 är att föredra då de minimerar risken för hudkontakt.

/Per