Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Motorer, hur funkar det
Artikel skapad av: Rasmus Skicka mail 2004-03-06
  
Denna artikel ligger på en separat sida som är tänkt att bli en del av en nybörjarguide.
Men för att göra den tillgänglig redan nu så länkar jag härifrån...

http://www.svensktmodellflyg.se/beginner_engine.asp