Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Inkörning av 400-motorer
Artikel skapad av: Jonas Skicka mail 2003-12-15
  
Visste du att även elmotorer mår bra av att köras in innan de tas i bruk? På dyrare elmotorer är kolen ofta redan formade efter kollektorn, men på billiga industrimotorer (som t.ex. 400-motorer) är detta inte gjort. Vid de låga strömmar motorn egentligen är konstruerad för är detta inget problem. Problem uppstår däremot när vi modellflygare kör 10A genom motorn. Kollektorn kan då ta skada och få en bränd, ojämn yta, vilket minskar motorns effekt och livslängd. Detta undviks genom inkörning, där man sliter in kolen under låg belastning. Anläggningsytan mellan kol och kollektor blir då större och strömmen kan lättare passera mellan dem.

Ett bra sätt att åstadkomma detta är via vatteninkörning. Denna går till på följande vis: Häll upp vatten i en genomskinlig eller ljus skål. Tillsätt en droppe diskmedel. Koppla sedan motorn (som inte skall ha propeller monterad!) till en spänningskälla på ca 5V. Kontrollera att motorn går åt samma håll som du avser köra den i din modell senare. Sänk sedan ner den i vattnet. När du så småningom ser att vattnet blivit grått är inkörningen klar, detta bör ta ca 3 - 10 minuter. Om du vill kan du kontrollera genom att titta in i motorn genom kyllufthålen och se efter om kolen antagit kollektorns form. Skölj ur motorn med rent kranvatten och torka sedan med en hårtork. Ge till sist de två lagren en droppe tunn olja vardera.

Inkörning på det här viset kan visserligen öka effekten på motorn något, men framförallt ger man motorn en större livslängd.

Kontaktytan mellan kolen och kollektorn är normalt sett självsmörjande. Vitsen med diskmedlet är att det motverkar denna smörjning. Inkörningen går därför fortare än utan diskmedel.

Denna metod bör inte användas på motorer med kullager - det har jag inte provat och jag vet inte hur lagren mår av det.

Artikeln publicerades första gången i Modellflygnytt 2/2001

/ Jonas Leander