Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Aerodynamik - varför flyger ett flygplan...
Artikel skapad av: Rasmus Skicka mail 2003-11-15
  
Aerodynamik
Aerodynamik är läran om luftens rörelse och krafter och det är viktigt att man som modellflygare känner till lite om grunderna för varför modellplanet flyger, speciellt om man känner för att bygga en egen modell. Detta är endast en mycket förenklad redogörelse för hur aerodynamiken fungerar. Den avser enbart, att i förenklad form, ge lite grundläggande förståelse för varför modellplanet flyger och varför det uppför sig som det gör. Det är luftens rörelse runt och efter vingen som får flygplanet att lyfta. Om man lär sig grunderna i aerodynamik, lär man sig också varför flygplanet uppför sig som det gör och det underlättar flygningen. Det är lyftkraften och dragkraften som håller flygplanet flygande. Lyftkraften uppkommer genom att vingen är utformad så att den pressar ner luftströmmar när den dras fram genom luften. Dragkraften erhålls antingen via en motor eller också helt enkelt med hjälp av tyngdkraften (som i ett segelflygplan).
1. Vi börjar med en helt plan skiva. Om denna förs genom luften i horisontellt läge, erhålls ingen som helst lyftkraft. Vi får dock ett minimalt luftmotstånd.
Om man ställer skivan på högkant, så får man i stället maximalt luftmotstånd. Det fordras alltså mycket kraft för att dra skivan genom luften. Det saknas dock fortfarande lyftkraft åt planet.

2. För att erhålla både liten dragkraft och lyft kan man vinkla upp skivan något i framkanten. Denna vinkel som nu bildas mellan horisontalplanet och skivan (vingen) kallas för anfallsvinkel. Om skivan nu dras genom luften, kommer luften att pressas mot skivans undersida och man erhåller då viss lyftkraft.

 
3. En plan skiva är dock sämsta tänkbara vinge. För att få en större lyftkraft, måste man få luften att skapa en kraftigare nedåtsvepning efter vingen. Detta för att hjälpa till att lyfta vingen och därmed hela planet. Det gör man genom att böja vår skiva, så att det bildas en välvd (konvex) översida. Anledningen till att denna vinge får större lyftkraft kan du se på skissen här intill. Där är luftens strömningslinjer utritade och man ser att linjerna ligger betydligt tätare över vingen än framför. Detta beror på att luften pressas ihop över den välvda ytan. Genom att strömningshastigheten på så sätt blir större över vingen, blir den nedåtriktade luftströmmen bakom vingen kraftigare, med ökad lyftkraft som följd.
Roder
För att man skall kunna styra planet så måste man kunna skapa en kraft som förändrar planets riktning genom att omdirigera luften så att önskvärd effekt uppnås. Detta gör med hjälp av planets roder som kontrolleras av servon.