Svenskt Modellflyg 

Rubrik: Vad är: PPM, PCM, IPD & PWM?
Artikel skapad av: Rasmus Skicka mail 2003-11-19
  


Det här är en grundläggande förklaring av de vanligaste moduleringtyperna som
används av R/C-sändare.

PWM
Vi börjar med PWM som är den typen av signal som används för att styra de
flesta servon på marknaden. PWM (Pulse Width Modulation) står för Puls Bredds
Modulation. PWM går ut på att man skickar pulser där längden på pulsen är
proportionell till servots position. Tidbasen som används är 1-2ms där 1,5ms
lång puls betyder att vi har servot i mittenläget. Förutom PWM servon så finns
det nya digitala servon med den biten tänker jag inte gå in på här.

PPM
Det fortfarande vanligaste överföringssättet från sändare till mottagare är
PPM. PPM betyder Puls Period Modulation och innebär att det är mellanrummet på
pulserna som innehåller information dvs. period tiden ändras. På t.ex. en fyra
kanals anläggning så skickas fem pulser efter varandra vilket medför att man
får 4 mellanrum som beskriver servonans position. Sedan blir det ett längre
uppehåll vilket används för att synkronisera signalen. Tidbaserna som används
är 1-2ms för att beskriva servots position dvs. 1,5ms betyder att vi har servot
i mittenpositionen. Dessa "pulståg" skickas sedan med 20ms mellanrum, man får
därmed en uppdaterings frekvens på 50Hz. PPM medför att man får en väldigt
simpel avkodning i mottagaren. Det mottagaren behöver göra är att skicka ut
pulser på de olika utgångarna som motsvarar mellan rummen på pulserna. Med
andra ord så blir översättningen helt direkt utan någon kontroll vilket betyder
att störningar i signalen direkt påverkar servots rörelser så kallat glitch.
När det sedan gäller självaste radio överföringen så finns det två
grundläggande sätt att modulera signalen AM och FM. Men i modellflyg-sammanhang
används så gott som uteslutande FM modulering. 

PCM
PCM, Pulse Coded Modulation är en nyare överförings metod som använder sig av
digitalkodning för att beskriva servots position. Överföringen görs med en
digital ström av olika antal bitar (1024 som mest). Den digitala strömmen
består av en "header"(markerar början på ny data) paritetsbitar (extra bitar
för att kolla om meddelande mottagits korrekt), failsafe information och de
faktiska kontrollbitarna som används för att överföra servopositions
informationen. Den digitala kodningen förutsätter att man i mottagaren använder
sig av en mikrodator för att tolka koden. Som oftast översätts den till PWM med
i vissa nya mottagare även till digitala servosignaler.

FÖRDELAR MED PCM
Den största fördelen med PCM är glitch undvikes för så fort dålig data mottages
så blir den avvisad och servot position ändras helt enkelt inte i den
uppdaterings cykeln. Detta är den främsta orsaken varför folk väljer PCM. En
annan fördel är möjligheten till felsäkertläge kallat failsafe. Failsafe
innebär att man kan programmera in en förutbestämd position för servona om man
skulle förlora radiokontakten.

NACKDELAR MED PCM
Tyvärr så finns det ingen riktig standard för PCM utan olika fabrikat har valt
att ha olika standarder för uppsättningen på den digitala strömmen vilket
innebär att man är bunden till att hålla sig till ett sändarmärke . Långsam
uppdateringsfrekvens jämfört med PPM. Data strömmen som ska överföras är ca 2-
3gånger större en den på PPM. Den normala användaren märker dock sällan detta.
Det finns också en hel del nackdelar med failsafen. När flertalet felaktiga
signaler har mottagits så går mottagen in och ställer servona i failsafe-läge.
Nackdelen är det att tar flertalet bra cykler innan kontakten upprätthålls på
nytt. En glich kan vara nog så allvarligt men tänk dig att bli utestängd från
kontrollen en extra 1 sekund eller så.

IPD
IPD, Intelligent Pulse Decoding är en ny teknik som Multiplex nyligen har tagit
fram. Med IPD så använder man en standard PPM sändare så all teknik finns här i
mottagaren. Några av de funktioner som IPD mottagarna har är: Dektekterar
felaktiga signaler, Inget servojitter när sändaren är avslagen, Failsafe
funktion samt funktion för att förhindra servoutslag utöver det tillåtna
området. Största skillnaden mellan PCM och IDP när det gäller detektering av
felaktiga signaler är att IPD inte stänger av mottagningen helt utan kalkylerar
ett medeltal med hjälp av föregående signaler. Det fungerar så att ju fler
dåliga signaler det blir desto fler signaler tas med i beräkningarna. Det
betyder att man som pilot får en "varning" att signalen börjar bli dålig i form
av att kontrollen blir "segare" ju sämre signalen blir. Blir däremot mottagen
signal helt oanvändbar så ställer mottagaren servona i failsafeläge. En annan
stor skillnad mellan IPD och PCM är att IPD går ur failsafe läge direkt när det
finns en godkänd signal på ingången.

/Rasmus Geidnert