Svenskt Modellflyg 

Rubrik: tillbud å olycker för säkrare flygning
Artikel skapad av: magirus Skicka mail 2009-07-11
  
efterlyser en sida där man kan läsa om tillbud å olyckor för modellflyg.där man kan anonymt skriva om olyckor för att andra ska ta del å bli säkrare flygare.detta för att skapa säkrare flygare å mindre olyckor.